Paszkowski Bartosz

Paszkowski Bartosz

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2016, Electrical impedance measurements for detecting artificial chemical additives in liquid food products, Food Control, 66: 116-129
 2. 2015, Impact of the TDR Pulse Width on the Reflection Amplitude and its Dependence on Soil Dielectric Loss and Electrical Conductivity., 2015, 86-86
 3. 2015, Determination of Complex Dielectric Permittivity Spectra from the Analysis of Electrical Signal Reflection in Transmission Lines of Various Lengths., 2015, 84-84
 4. 2014, Charakterystyka temperaturowa przenikalności elektrycznej miodu akacjowego., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Rozdz.): 804-807
 5. 2014, Pomiary parametrów elektrycznych miodu akacjowego metodą spektroskopii impedancyjnej., 2014, 33-33
 6. 2014, Application of the fast Fourier transform method to the TDR signal analysis based on data from a vector network analyzer., 2014, 114-115
 7. 2014, Thermal characteristic of Acacia honey’s dielectric permittivity., 2014, 96-97
 8. 2014, A low-frequency sensor for determination of honey electrical properties in varying temperature conditions., Journal of Food Engineering, 2014, (138): 17-22
 9. 2013, Właściwości elektryczne miodu – sensor, opis modelu teoretycznego i weryfikacja w zmiennych warunkach termicznych, 2013, 405-408
 10. 2013, Selected issues of the TDR based measurement of the soil apparent dielectric permittivity oriented to the evaluation of soil moisture, 2013, 169-173
 11. 2013, Badanie właściwości elektrycznych materiałów ciekłych w zakresie częstotliwości 20 Hz – 2 MHz, 2013, 313-314
 12. 2013, Szerokopasmowe widma impedancji ciekłych materiałów pochodzenia rolniczego, 2013, 41-42
 13. 2013, Pomiary parametrów elektrycznych wodnych roztworów cukrów, 2013, 36-36
 14. 2013, POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH MATERIAŁÓW CIEKŁYCH METODĄ SPEKTROSKOPII IMPEDANCYJNEJ, 2013, 27-27
 15. 2013, Impedance spectroscopy as a potential tool for differentiation among selected food additives, 2013, 177-183
 16. 2013, Application of a Coaxial-Like Sensor for Impedance Spectroscopy Measurements of Selected Low-Conductivity Liquids, Sensors, 2013, 1313301-13317
 17. 2013, Testing of principal component analysis for improving soil water content determination, 2013, 113-113
 18. 2013, Measurements of electrical parameters of carbohydrates’ aqueous solutions, 2013, 103-103
 19. 2013, Impedance spectroscopy measurements of liquid materials – sample agrophysical implementation, 2013, 65-65
 20. 2013, Equivalent circuits for modelling physicochemical properties of low-concentrated aqueous solutions of common food preservatives, 2013, 55-55
 21. 2013, Application of impedance spectroscopy from estimating electrical parameters of carbohydrates aqueous solutions, 2013, 47-47
 22. 2012, Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach jakościowych miodu, 2012
 23. 2012, Prototyp niskoczęstotliwościowego czujnika przenikalności elektrycznej materiałów pochodzenia rolniczego, 2012
 24. 2012, Badanie właściwości dielektrycznych różnych gatunków miodu pojemnościowym czujnikiem powierzchniowym, 2012, 33-33
X