Sumorek A.

Sumorek A.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2008, Determination of electromechanical properties of dusts obtained from cereal grain., Transactions of the ASABE, 2008, vol. 51(1), 177-184
  2. 2001, Wpływ pola elektrycznego na konwekcyjne suszenie ziarna zbóż., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 41, 2001, str. całości 1-136, l. ark. wyd. 9,7
  3. 1998, Wykorzystanie pola elektrostatycznego i ozonu do obniżania energochłonności procesu suszenia ziarna zbóż., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 16, 1998, Lublin, str. całości 82, l.ark.wyd. 6,1
X