Waksmundzka-Hajnos Monika

Waksmundzka-Hajnos Monika

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2020, Polyphenol Composition and Antioxidant Potential of Instant Gruels Enriched with Lycium barbarum L. Fruit, Molecules , 25, 4538; DOI:10.3390/molecules25194538
  2. 2015, Thin-layer chromatography coupled with biological detection to screen natural mixtures for potential drug leads., Phytochemistry Letters, 11: 445-454
  3. 2010, HPLC of flavonoids, Chromatographic Science Series "High performance liquid chromatography in phy-tochemical analysis", Vol. 102, Part II, Chapter 21, 535-561 - Wydawnictwo CRC Press Taylor&Francis Group
  4. 2002, Thin-Layer wicking as a method for determination of surface free energy components for characterisation of adsorbents., 2002
  5. 2002, Characterization of adsorbents with polar bonded stationary phases by determination of surface free energy components by a thin layer wicking method., Journal of Planar Chromatography, 2002, 15, 214-219
  6. 2001, Właściwości fizykochemiczne i chromatograficzne polarnych chemicznie związanych faz stacjonarnych. Physicochemical and chromatographic properties of polar bonded stationary phases., 2001
  7. 1998, Zmiany porowatości gleb po zakwaszeniu i alkalizacji w warunkach ekstremalnych, określane na podstawie pomiarów porozymetrii rtęciowej., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 460, 467-477
X