Hawrył A.

Hawrył A.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2002, Thin-Layer wicking as a method for determination of surface free energy components for characterisation of adsorbents., 2002
  2. 2002, Characterization of adsorbents with polar bonded stationary phases by determination of surface free energy components by a thin layer wicking method., Journal of Planar Chromatography, 2002, 15, 214-219
  3. 2001, Właściwości fizykochemiczne i chromatograficzne polarnych chemicznie związanych faz stacjonarnych. Physicochemical and chromatographic properties of polar bonded stationary phases., 2001
X