Department of Microstructure and Mechanics of Biomaterials

Projects

 1. Project badawczy, Preludium Bis 1
  Mechanical role of single rhamnose residues interspersed within the homogalacturonan regions of pectin in plant cell walls
  Number ID: 464077 Number: 2019/35/O/NZ9/01387 Period: 2020 - 2024
 2. Project badawczy, NAWA: Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
  Szybkie wykrywanie fitopatogenów grzybowych na owocach za pomocą obrazowania metodą biospeckli
  Number: PPN/BDE/2019/1/00009/U/00001 Period: 2020 - 2021
 3. Project badawczy, Opus 15
  In vitro studies of polysaccharide interaction to revise existing models of plant cell wall structure
  Number ID: 407683 Number: 2018/29/B/NZ9/00141 Period: 2019 - 2022
 4. Project badawczy, Miniatura 2
  Badania struktury i uporządkowania białek arabinogalaktanowych (AGP) w ścianie komórkowej owoców
  Number ID: 419589 Number: 2018/02/X/NZ9/01926 Period: 2018 - 2019
 5. Project badawczy, Preludium 11
  In vitro studies of biochemical changes in the plant cell wall using vibrational spectroscopy and immunofluorescene techniques
  Number ID: 335095 Number: 2016/21/N/NZ9 /01343 Period: 2017 - 2018
 6. Project badawczy, Sonata 8
  The study of the molecular structure of self-organizing pectin fraction from plant walls
  Number ID: 294435 Number: 2015/17/B/NZ9/03589 Period: 2016 - 2019
 7. Project badawczy, Sonata
  Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców.
  Number ID: 8 Number: 2011/01/D/NZ9/02494 Period: 2011 - 2014
 8. Project badawczy, Opus
  Badania enzymatycznej degradacji struktury polisacharydów ściany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM).
  Number ID: 14 Number: 2011/01/B/NZ9/00787 Period: 2011 - 2014
X