Department of Microstructure and Mechanics of Biomaterials

Projects

  1. Project badawczy, Sonata
    Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców.
    Number ID: 8 Number: 2011/01/D/NZ9/02494 Period: 2011 - 2014
  2. Project badawczy, Opus
    Badania enzymatycznej degradacji struktury polisacharydów ściany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM).
    Number ID: 14 Number: 2011/01/B/NZ9/00787 Period: 2011 - 2014
X