Department of Physical Chemistry of Porous Materials

Projects

 1. Project badawczy, SONATA 6
  Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH.
  Number ID: 207 Number: 2013/11/D/NZ9/02545 Period: 2014 - 2016
 2. Project badawczy,
  Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych
  Number ID: 204 Period: 2013 - 2015
 3. Project rozwojowy, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę
  Number ID: 205 Period: 2009 - 2014
 4. Project badawczy,
  Wybrane właściwości gleb i ich przestrzenna zmienność w skali pola.
  Number ID: 140 Number: PB Nr N N310 088636 Period: 2009 - 2010
 5. Project badawczy,
  Właściwości hydrofilowo-hydrofobowe wybranych gleb Polski.
  Number ID: 139 Number: PB Nr N N310 149335 Period: 2008 - 2009
X