Department of Physical Chemistry of Porous Materials

Projects

 1. Project badawczy, Opus 15
  Impact of minerals and different forms of organic carbonon on structure, porosity and mechanical, and water stability of soil aggrgates – model studies
  Number ID: 414045 Number: 2018/29/B/ST10/01592 Period: 2019 - 2022
 2. Project badawczy, SONATA 6
  Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH.
  Number ID: 207 Number: 2013/11/D/NZ9/02545 Period: 2014 - 2016
 3. Project badawczy,
  Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych
  Number ID: 204 Period: 2013 - 2015
 4. Project rozwojowy, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę
  Number ID: 205 Period: 2009 - 2014
 5. Project badawczy,
  Wybrane właściwości gleb i ich przestrzenna zmienność w skali pola.
  Number ID: 140 Number: PB Nr N N310 088636 Period: 2009 - 2010
 6. Project badawczy,
  Właściwości hydrofilowo-hydrofobowe wybranych gleb Polski.
  Number ID: 139 Number: PB Nr N N310 149335 Period: 2008 - 2009
X