Department of Soil and Plant System

Projects

  1. Project badawczy, Preludium 8
    Wpływ roślinnych związków biologicznie czynnych na przebieg i intensywność procesu fermentacji metanowej biomasy roślinnej
    Number ID: 213 Number: 2014/15/N/NZ9/01127 Period: 2015 - 2018
  2. Project badawczy, Sonata
    Występowanie, detekcja oraz charakterystyka molekularna i metaboliczna toksynotwórczych grzybów termoopornych (Neosartorya fischeri i Byssochlamys fulva)
    Number ID: 184 Number: 202974 Period: 2013 - 2016
X