Banach Artur

Banach Artur

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2021, Methanotroph-derived bacteriohopanepolyol signatures in sediments covering Miocene brown coal deposits, International Journal of Coal Geology, 242, 103759; DOI: 10.1016/j.coal.2021.103759
  2. 2020, Water-induced molecular changes of hard coals and lignites, International Journal of Coal Geology, DOI: 10.1016/j.coal.2020.103481
  3. 2019, Stable carbon isotope and biomarker analyses of CH4 in Miocene lignites, Poland, ESIR Isotope Workschop XV, Lublin, Poland, 23-27 czerwca 2019 r.,
  4. 2019, Bioróżnorodność i potencjał biotechnologiczny mikrobiomu zbiornika zapadliskowego „Szczecin”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 74
  5. 2019, Stymulacja metagenozy w węglach kamiennych z wykorzystaniem społeczności mikroorganizmów wyizolowanych z osadów organicznych, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 73
  6. 2019, Changes in the Substrate Source Reveal Novel Interactions in the Sediment-Derived Methanogenic Microbial Community, International Journal of Molecular Sciences, 20(18) 4415, str. 1-20, DOI: 10.3390/ijms20184415
  7. 2018, Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals, International Agrophysics, 32(1): 101-110
  8. 2018, Methanogenic potential of lignites in Poland, International Journal of Coal Geology, 196: 201-210
  9. 2005, Potential of Azolla caroliniana forthe removal of Pb ad Cd from wastewaters., International Agrophysics, 2005, 19, 3, 251-255
  10. 2004, Potential of Azolla Caroliniana to remove Pb and Cd from wastewaters, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 136-140
X