Kuna Jan

Kuna Jan

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2018, Methodical Aspects of Biogas Production in Small-Volume Bioreactors in Laboratory Investigations, Energies, 11(6), 1378; DOI: 10.3390/en11061378
 2. 2016, The Possibility of Meeting Greenhouse Energy and CO 2 Demands Through Utilisation of Cucumber and Tomato Residues, BioEnergy Research, 9(2): 624-632
 3. 2015, Ocena możliwości energetycznego wykorzystania odpadów szklarniowych., 2015, 22-23
 4. 2015, Wpływ wyjściowego stężenia tlenu na aktywność metanotroficzną wybranych gleb mineralnych., 2015, 299-300
 5. 2014, Porównanie właściwości substratów stosowanych w procesie metanogenezy., 2014, 23-23
 6. 2014, The possibilities of biogas production the Lubelskie province., 2014, 91-92
 7. 2014, Household wastes as a substrate for biogas production., 2014, 80-80
 8. 2014, Wykorzystanie roślin trawiastych jako substratu do produkcji biogazu., 2014, 90-91
 9. 2014, Udział oksydazy NADPH w reakcji grochu zwyczajnego na stres ołowiowy., 2014, 84-85
 10. 2014, Potencjał biogazowy Lubelszczyzny., 2014, 73-74
 11. 2014, Aktywność metanotroficzna zerodowanej gleby leśnej., 2014, 47-47
 12. 2013, Influence of various foliar fertilization on growth and development of bears garlic Allium ursinum L., 2013
 13. 2013, How exogenous plant growth regulators can improve the process of phytoextraction, 2013
 14. 2013, Effect of green microalgae Chlorella vulgaris on fertilized soil respiration, 2013, 309-310
 15. 2013, Influence of various dry matter content in wet fermentation on biogas yield, 2013, 177-177
 16. 2013, The role of beneficial elements in plants, 2013, 110-111
 17. 2013, WYKORZYSTANIE APARATURY BIOSTAT B PLUS JAKO FERMENTORA DO LABORATORYJNEJ PRODUKCJI BIOGAZU, 2013, 20-20
 18. 2013, Problems and forecast about developing renewable energy in Poland, 2013, 35-36
 19. 2012, Regulacje prawne niemieckiego i polskiego rynku biopaliw, 2012, 87-88
 20. 2012, Ocena barwy skórki jabłek klonów odmiany Braeburn, 2012
 21. 2012, Sektor biopaliw w Polsce i Niemczech oraz regulacje prawne, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, 151-154
X