Paluszek Jan

Paluszek Jan

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2014, Soil redistribution and crop productivity in loess areas (Lublin Upland, Poland)., Soil & Tillage Research, 2014, 14377-84
 2. 2013, Differentiation of SOC concentration in depositional soils in small loess catchment, 2013, 242-244
 3. 2013, Distribution and storage of soil organic carbon in an agriculturally used small catchment of the Lublin Upland, Poland, 2013, 107-107
 4. 2011, Evaluation of physical quality of luvisols developed from moraine loams, 2011, 74-74
 5. 2009, Zastosowanie analizy budowy profili glebowych do celów geomorfologicznych (na przykładzie nalessowych gleb płowych)., 2009
 6. 2009, Wpływ topografii na zróżnicowanie budowy gleb płowych wytworzonych z lessu., 2009
 7. 2009, Ocena wielkości erozji i akumulacji w użytkowanej rolniczo zlewni lessowej., 2009
 8. 2009, Zastosowanie analizy budowy profili glebowych do celów geomorfologicznych (na przykładzie nalessowych gleb płowych).,
 9. 2007, Time and space evaluation of less catchment soil transformation due to erosion processes., 2007
 10. 2007, Ocena przekształcenia gleb zlewni lessowej w czasie i przestrzeni pod wpływem procesów erozji., 2007
 11. 2005, Ocena zastosowania przekrojów niwelacyjno-glebowych do badań nasilenia erozji gleb., Acta Agrophysica, 2005, 116, 5(2), 401-407
 12. 2005, Ocena przemieszczenia gleby pod wpływem orki głębokiej., Acta Agrophysica, 2005, 115, 5(1), 129-135
 13. 2004, Ocena wpływu erozji uprawowej na przemieszczenie gleby w terenie erodowanym, 2004
 14. 2004, Ocena nasilenia erozji gleb w małej zlewni lessowej, 2004
 15. 2004, Effect of erosion processes on soils variability in small loess catchment. 2004, EUROSOI, 2004
 16. 2002, Spatial distribution of C organic contents on loess hillslope in respect to severity of erosion in Poland., 2002
 17. 2001, Gleboznawstwo w badaniach naukowych i dydaktyce. Część II., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 56, 2001, str. całości 1-304, l. ark. wyd. 21,7
 18. 2001, Gleboznawstwo w badaniach naukowych i dydaktyce., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 48, 2001, str. całości 1-230, l. ark. wyd. 21,4
 19. 2001, Soil loss and crop yields in eroded loess area under soil conservation practices., ZALF Berichte, Germany, 2001, 47, 53-58
 20. 2000, Plant yields and soil loss under soil conservation practices in eroded loess area., 2000
 21. 1998, Spatial and temporal variations in erodibility of loess soil., Soil & Tillage Research, 1998, 46, 61-68
X