Rybiński Wojciech

Rybiński Wojciech

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2019, Estimation of the physicochemical variation of chickpea seeds (Cicer arietinum L.), International Agrophysics, 33(1), str. 67-80, DOI: 10.31545/intagr/103889
 2. 2015, Fizykochemiczne właściwości nasion łubinu ze szczególnym uwzględnieniem łubinu białego (Lupinus albus L.), 2015, 49-49
 3. 2015, Estimation of mechanical properties of seeds of common vetch accessions (Vicia sativa L.) and their chemical composition., Genetic Resources and Crop Evolution, 62(3): 361-375
 4. 2014, Analysis of interspecies physicochemical variation of grain legume seeds., International Agrophysics, 2014, 28(4): 491-500
 5. 2012, Przydatność badań agrofizycznych w genetyce i hodowli roślin, 2012, 33-38
 6. 2011, Oceny statystyczna zmienności, zależności i podobieństwa właściwości geometrycznych nasion i ich obciążeń mechanicznych u wybranych form kolekcyjnych lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.), 2011, 96-97
 7. 2011, Geometric properties of grasspea seeds and their mechanical loads., International Agrophysics, 2011, 25(3): 271-280
 8. 2009, Związki między agrofizyką a genetyką i hodowlą roślin zbożowych oraz strączkowych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2009, (174, l. ark. wyd. 5,0): 1-70
 9. 2009, Estimation of geometric and mechanical properties of seeds of Polish cultivars and lines representing selected species of pulse crops., International Agrophysics, 2009, Vol. 23, No. 3, 257-267
 10. 2008, Estimation of morphological traits and mechanical properties of grasspea seeds (Lathyrus sativus L.) originating from EU countries., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 3, 261-275
 11. 2006, Charakterystyki mechaniczne ziarna mutantów jęczmienia nieoplewionego, Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 1041-1047
 12. 2006, Estimation of genetic variabilityof yielding traits and physical properties of seeds of spring barley (Hordeum vulgareL.) mutants., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 219-227
 13. 2004, Estimation of genetic variation of traits and physical properties of seeds for grass pea mutants (Lathyrus sativus L.), International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 339-346
 14. 2004, Ocena zmienności genetycznej cech i właściwości fizycznych nasion mutantów lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.), 2004
X