Pokora L.

Pokora L.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2004, Estimation of genetic variation of traits and physical properties of seeds for grass pea mutants (Lathyrus sativus L.), International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 339-346
  2. 2004, Ocena zmienności genetycznej cech i właściwości fizycznych nasion mutantów lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.), 2004
X