Geodecki Marek

Geodecki Marek

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2010, Ocena wybranych cech biometrycznych i fizycznych oraz plonowania żyta górskiego (Secale montanum Guss.), Acta Agrophysica, 2010, 182(16(2)): 451-457
 2. 2009, Recognition of internal defects of wheat and triticale grain., 2009
 3. 2009, Określenie podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na powstawanie uszkodzeń mechanicznych bielma w warunkach przedzbiorowych., 2009
 4. 2008, Krzewistość, plonowanie oraz wybrane cechy fizyczne kłosa i ziarna żyta (Secale montanum Guss.)., 2008
 5. 2008, Charakterystyka podstawowych cech fizycznych kłosów i ziarna żyta., 2008
 6. 2008, Określenie podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na podstawie uszkodzeń mechanicznych bielma w warunkach przedzbiorowych., 2008
 7. 2007, Wstępna charakterystyka niektórych cech fizycznych kłosa i ziarna żyta Secale montanum., 2007
 8. 2007, Badania podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na powstawanie uszkodzeń mechanicznych bielma w warunkach przedzbiorowych., 2007
 9. 2004, Wpływ liczby ziarniaków w kłosku na kształt rozkładu statystycznego grubości ziarniaka pszenicy ozimej, 2004
 10. 2004, Wpływ liczby ziarniaków w kłosku na kształt rozkładu statystycznego grubości ziarna pszenicy ozimej, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 661-667
 11. 2003, Sawriemiennyj mietod apriedielienija wschorziesti siemjan., 2003
 12. 2003, Liczba i masa ziarniaków w kłosku i kłosie pszenicy., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 743-748
 13. 2003, Charakterystka cech geometrycznych pojedynczych ziarniaków pszenicy ozimej i jarej., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 531-538
 14. 2003, Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym jako przyczyna strat plonu., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 51-60
 15. 2003, A new method of the seed viability estimation. 2003, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 105-110, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 2003, 105-110
 16. 2003, Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym jako przyczyna start plonu., 2003
 17. 2003, Ilościowa i jakościowa charakterystyka pojedynczych ziarniaków w kłosie pszenicy ozimej i jarej., 2003
 18. 2003, Charakterystyka cech geometrycznych pojedynczych ziarnikaów w kłosie pszenicy ozimej i jarej., 2003
 19. 2002, Advantage of X-ray method to monitoring of cereal grain uniformity for industry and breeding purposes., 2002
 20. 2002, Charakterystyka cech fizycznych pojedynczych ziarniaków w kłosie pszenicy ozimej., 2002
 21. 2002, Środowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany. Część III., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 68, 2002, str. całości 1-274, l. ark. wyd. 19,6
 22. 2002, Środowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 66, 2002, str. całości 1-307, l. ark. wyd. 22,0
 23. 2002, Zastosowanie metody rentgenograficznej w badaniach materiałów roślinnych. Application of X-ray method in studies of plant materials., Acta Agrophysica, 2002, 63, 39-47
 24. 2000, Zmiany jakości ziarna pszenicy wywołane nawożeniem oraz warunkami przechowywania. Change in wheat seed quality caused by fertilization and storage conditions., 2000
 25. 2000, Zmiany w ilości i jakości glutenu mokrego w okresie dojrzewania i zbioru pszenicy., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 3, 23-25, 2000
 26. 2000, Charakterystyka cech technologicznych ziarna pszenicy w okresie dojrzewania i zbioru., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 3, 21-22, 2000
 27. 2000, Zmiany twardości technologicznej ziarna pszenicy w okresie dojrzewania i zbioru., Acta Agrophysica, 2000, 37, 119-129
 28. 2000, Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym., 2000
 29. 2000, Zastosowanie metody rentgenograficznej do materiałów roślinnych., Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Moskwa-St. Petersburg, 13-18.10.2001, 2001,
 30. 2000, Changes in hardness and thickness of wheat grain as a result of its moistening., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 203-206
 31. 1999, The influence of grain location in ear on its behaviour in electric field., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 655-659, 1999
 32. 1999, Ocena cech technologicznych pojedynczych ziarniaków pszenicy w zależności od położenia w kłosie., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 1999, 2, 25-26
 33. 1998, The fluctuation of moisture content of the mature wheat grain in field conditions during twenty-four hours., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 25, 1998
 34. 1998, Changes in hardness and thickness of wheat grain as a result of its moistening., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 20, 1998
 35. 1998, Charakterystyka cech technologicznych ziarna uszkodzonego mechanicznie w wyniku nawilżania., Przegląd Zbożowo - Młynarski. Dodatek do Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego-Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, 1, 4, 23-26, 1998
 36. 1998, System oceny pojedynczych ziarniaków SKCS 4100., 1998
 37. 1998, Ocena jakości glutenu mokrego przy pomocy zestawu Glutomatic 2200., 1998
 38. 1997, Wpływ wybranych sposobów suszenia ziarna pszenicy na stan jego bielma i niektóre właściwości biologiczne., 1997
 39. 1997, Effect of selected drying methods on internal cracks of endosperm and some biological properties of wheat., 1997
 40. 1997, Ocena podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia wewnętrzne w zależności od jego położenia w kłosie., 1997
X