Ostrowski Janusz

Ostrowski Janusz

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2004, Mapping of soil aeration properties, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 60-64
 2. 2004, Klasyfikacja odporności oksydoredukcyjnej gleb ornych Polski i ich przestrzenna charakterystyka, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2004, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 4, 2b(12), 125-133
 3. 2004, Ocena i kartograficzna prezentacja wrażliwości gleb ornych na hydrooksygeniczną degradację, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2004, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 4, 2a(11), 185-200
 4. 2004, Parametryzacja i przestrzenna charakterystyka hydrofizycznych właściwości gleb mineralnych Polski, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2004, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 4, 2a(11), 175-184
 5. 2004, Ocena możliwości parametryzacji polowej pojemności wodnej gleb regionu świętokrzyskiego na tle kraju, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 823-832
 6. 2004, Hydrophysical properties of arable soils of Poland-Water useful for plants, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 2004, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 103, III, 119-120
 7. 2004, Mapping of soil redox properties, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 2004, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 103, III,117-118
 8. 2004, The ability of Azolla caroliniana to remove heavy metals (Hg(II), Cr(VI)) from municipal waste water, Chemosphere, 2004, Chemosphere, 55, 141-146
 9. 2004, Redox resistance of soils enriched with nitrates. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 10. 2004, Differential porosity and water available for plants in arable soils of Poland. 2004, EUROSOI, 2004
 11. 2004, Water characteristics of mineral soils of Poland. 2004, EUROSOI, 2004
 12. 2004, Spatial characteristics of soil redox conditions. 2004, EUROSOI, 2004
 13. 2003, Określenie “natywnych” zawartości azotanów (V) w glebach uprawnych Polski., Acta Agrophysica, 2003, 84, 129-136
 14. 2003, Pore size distribution and Mount of water available for plants In arable soils of Poland., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 213-217
 15. 2003, The ability of Azolla caroliniana to removeheavy metals (Hg(II), Cr(III), Cr(VI)) from municipal waste water., Chemosphere, 2003, 55, 141-146
 16. 2003, Woda łatwo i trudno dostępna dla roślin w glebach ornych Polski., 2003
 17. 2003, Parametryzacja i przestrzenna charakterystyka hydrofizycznych właściwości gleb mineralnych., 2003
 18. 2003, Waloryzacja odporności oksydoredukcyjnej gleb ornych Polski i jej przestrzenna charakterystyka., 2003
 19. 2003, Ocena i kartograficzna prezentacja wrażliwości gleb ornych na hydrooksygeniczną degradację., 2003
 20. 2003, Hydrophysical properties of arable soils in Poland., 2003
 21. 2003, Mapping of soil redox properties., 2003
 22. 2003, Hydrophysical properties of arable soils in Poland., 2003
 23. 2002, Hydrofizyczne charakterystyki mineralnych gleb ornych Polski., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 79, 2002, str. całości 1-140, l. ark. wyd. 10,0
 24. 2002, Spatial characteristics of water conductivity in the surface level of Polish arable soils., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 239-247
 25. 2002, Spatial characteristics of potentially useful retention in Polish arable soils., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 231-238
 26. 2002, Spatial characteristic of hydrophysical properties in arable mineral soils in Poland as illustrated by field water capacity (FWC)., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 151-159
 27. 2000, Przestrzenna charakterystyka wybranych hydrofizycznych właściwości mineralnych gleb Polski., 2000
 28. 2000, Mapy powierzchni właściwej gleb ornych Polski., 2000
 29. 2000, Przestrzenna charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 33, 2000, str. całości 1-58, l.ark.wyd. 4,1
 30. 2000, Agroekologiczne aspekty warunków tlenowych gleb ornych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 32, 2000, str. całości 1-94, l.ark.wyd. 6,7
 31. 2000, A contribution to the assessment of potential denitrification in arable mineral soils of Poland., Journal of Water and Land Development, 2000, 4, 175-183
 32. 1999, Estimation of N20 emission from soils on the basis of their redox conditions., 1999
 33. 1999, Evaluation of N2O emission on the basis of nitrate pool and redox resistance on the example of mineral arable soils of Poland. 1999, 12th International Conference on Chemistry for Protection of the Environment, Nanjing, Chiny, 18-19.09.1999 r., 1999
 34. 1999, Atlas oksydoredukcyjnych właściwości gleb ornych Polski., Acta Agrophysica, 1999, 20, 42-44
 35. 1998, Redox resistance as a new soil future on the example of Polish soil., 1998
 36. 1998, Redox resistance as a new soil future on the example of Polish soil., 1998
 37. 1998, Computer maps of the redox properties of arable soils in Poland., Journal of Water and Land Development, 1998, 2, 19-29
 38. 1997, Soil redox resistance a concept and its applicability on example of soils of Poland., 1997
X