Zamorski K.

Zamorski K.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2008, Wpływ uprawy na hydrofizyczne właściwości gleb., 2008
  2. 2007, Monitoring i modelowanie wilgotności i temperatury gleby., 2007
  3. 2007, Badanie i modelowanie retencji oraz transportu wody i ciepła w ośrodku kapilarno-porowatym., 2007
X