Department of Metrology and Modelling of Agrophysical Processes

Projects

 1. Project badawczy, Horyzont 2020
  Agent-based support tool for the development of agriculture policies
  Number: 816078 Period: 2019 - 2023
 2. Project badawczy, NAWA: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
  The standardization of electromagnetic measurements of soil moisture
  Number ID: PPI/APM/2018/1/00048/D/001 Number: PPI/APM/2018/1/00048/U/001 Period: 2018 - 2020
 3. Project badawczy, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Water in soil – satellite monitoring and improving the retention using biochar
  Number: BIOSTRATEG3/345940/7/NCBR/2017 Period: 2018 - 2020
 4. Project badawczy, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  A mobile system for precision injection irrgation and fertilization meeting the individual requirements of plants
  Number: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017 Period: 2017 - 2020
 5. Project badawczy, IV polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty badawcze
  The impact of dynamic non-equilibrium effect on multi-phase flow in porous media – from pore-level transport phenomena to its applications to REV scale modelling
  Number: PL-TW IV/5/2017 Period: 2017 - 2020
 6. Project badawczy, Sonata 8
  Analysis of the relations among soil dielectric permittivity, bulk electrical conductivity and electrical conductivity of pore water in variable temperature conditions in the aspect of soil salinity determination
  Number ID: 274929 Number: 2014/15/D/ST10/04000 Period: 2015 - 2019
 7. Project wdrożeniowy, Program Badań Stosowanych
  Sensory dielektryczne do badania wilgotności gleby oraz jakości materiałów i produktów rolniczych.
  Number ID: 171 Number: PBS_177194 Period: 2012 - 2015
 8. Project badawczy, 40 konkurs MNiSW
  Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby z pomiarów naziemnych i satelitarnych.
  Number ID: 18 Number: N N310 734640 Period: 2012 - 2012
 9. Project badawczy, Opus
  Opracowanie modeli PTF krzywej retencji wodnej z uwzględnieniem efektu histerezy.
  Number ID: 13 Number: 2011/01/B/ST10/07544 Period: 2011 - 2014
 10. Project badawczy, Europejska Agencja Kosmiczna
  Wsparcie interpretacji danych SMOS dla wytworzenia świadectw zmiany klimatu zwiazanych z obszarem Transgenicznych Rezerwatów Biosfery przez wschodnie granice Polski.
  Number ID: 167 Number: ID 6802 Period: 2010 - 2011
 11. Project badawczy,
  Wykorzystanie termografii aktywnej do badania defektów wewnętrznych i zaburzeń fizjologicznych w tkankach wybranych owoców i warzyw.
  Number ID: 137 Number: PB Nr N N310 306234 Period: 2008 - 2010
 12. Project badawczy, INTERREG IIIA/TACIS
  Utworzenie transgranicznej sieci minitoringu ekosystemu glebowego na terenie międzynarodowego Biorezerwatu Zachodnie Polesie
  Number ID: 141 Period: 2007 - 2007
 13. Project badawczy,
  Zastosowanie termografii do określania parametrów oceny jakości wybranych nasion i owoców.
  Number ID: 107 Number: 3 P06R 092 22 Period: 2002 - 2004
X