Department of Metrology and Modelling of Agrophysical Processes

Projects

 1. Project badawczy, Sonata 8
  Badanie zależności między przenikalnością i konduktywnością elektryczną gleby oraz konduktywnością elektryczną wody glebowej w zmiennych warunkach termicznych w aspekcie oceny zasolenia gleby
  Number ID: 212 Number: 2014/15/D/ST10/04000 Period: 2015 - 2018
 2. Project wdrożeniowy, Program Badań Stosowanych
  Sensory dielektryczne do badania wilgotności gleby oraz jakości materiałów i produktów rolniczych.
  Number ID: 171 Number: PBS_177194 Period: 2012 - 2015
 3. Project badawczy, 40 konkurs MNiSW
  Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby z pomiarów naziemnych i satelitarnych.
  Number ID: 18 Number: N N310 734640 Period: 2012 - 2012
 4. Project badawczy, Opus
  Opracowanie modeli PTF krzywej retencji wodnej z uwzględnieniem efektu histerezy.
  Number ID: 13 Number: 2011/01/B/ST10/07544 Period: 2011 - 2014
 5. Project badawczy, Europejska Agencja Kosmiczna
  Wsparcie interpretacji danych SMOS dla wytworzenia świadectw zmiany klimatu zwiazanych z obszarem Transgenicznych Rezerwatów Biosfery przez wschodnie granice Polski.
  Number ID: 167 Number: ID 6802 Period: 2010 - 2011
 6. Project badawczy,
  Wykorzystanie termografii aktywnej do badania defektów wewnętrznych i zaburzeń fizjologicznych w tkankach wybranych owoców i warzyw.
  Number ID: 137 Number: PB Nr N N310 306234 Period: 2008 - 2010
 7. Project badawczy, INTERREG IIIA/TACIS
  Utworzenie transgranicznej sieci minitoringu ekosystemu glebowego na terenie międzynarodowego Biorezerwatu Zachodnie Polesie
  Number ID: 141 Period: 2007 - 2007
 8. Project badawczy,
  Zastosowanie termografii do określania parametrów oceny jakości wybranych nasion i owoców.
  Number ID: 107 Number: 3 P06R 092 22 Period: 2002 - 2004
X