Department of Natural Environment Biogeochemistry

Projects

 1. Project badawczy, SONATA BIS 4
  Opracowanie bilansu energetycznego pierwszej fazy erozji wodnej- rozbryzgu
  Number ID: 209 Number: 2014/14/E/ST10/ 00851 Period: 2015 - 2019
 2. Project badawczy, Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
  Stypendium nr 011/2014 dla Wybitnego Młodego Naukowca
  Number ID: 208 Number: 011/2014 Period: 2014 - 2017
 3. Project badawczy, Preludium
  Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych
  Number ID: 185 Number: 199781 Period: 2013 - 2017
 4. Project badawczy,
  Wykorzystanie kapsułek wykonanych z alginianu sodu do modyfikacji warunków biochemicznych gleby.
  Number ID: 5 Number: 2011/01/N/NZ9/02456 Period: 2011 - 2014
 5. Project badawczy,
  Zmiany pojemności denitryfikacyjnej wybranych gleb mineralnych na tle zmian zawartości w nich węgla organicznego i azotu mineralnego.
  Number ID: 22 Number: PB Nr N N310 115338 Period: 2010 - 2013
 6. Project badawczy,
  Utlenianie metanu w warunkach beztlenowych w glebach z podwyższoną zawartością siarczanów (VI) i azotanów (V).
  Number ID: 23 Number: PB Nr N N310 043838 Period: 2010 - 2013
 7. Project badawczy,
  Wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w wybranych glebach mineralnych.
  Number ID: 136 Number: PB Nr N N305 299534 Period: 2008 - 2009
X