Department of Natural Environment Biogeochemistry

Projects

 1. Project badawczy, POIR 3/4.1.1/2019 „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych"
  Autonomous quasi-distributed optical fiber temperature sensor for ground temperature measurements
  Number ID: POIR.04.01.01-00-0031/19 Number: POIR.04.01.01-00-0031/19 Period: 2020 - 2022
 2. Project badawczy, Miniatura 4
  Ocena wpływu kształtu cząstek na rozkład granulometryczny uzyskiwany metodą dyfrakcji laserowej
  Number ID: 450244 Number: 2019/03/X/ST10/00330 Period: 2019 - 2020
 3. Project badawczy, Preludium 16
  The influence of slope inclination on the parameters and the ratio of phases of the material ejected during the soil splash
  Number ID: 429701 Number: 2018/31/N/ST10/01757 Period: 2019 - 2021
 4. Project Granty NCN, Miniatura 2
  Wpływ nawożenia ściekami po produkcji drożdży na zmienność filogenetyczną i funkcjonalną mikroorganizmów glebowych
  Number ID: 409062 Number: 2018/02/X/NZ2/01800 Period: 2018 - 2019
 5. Project badawczy, Sonata 13
  Soil wettability as a determinant of splash – the first water erosion phase
  Number ID: 383601 Number: 2017/26/D/ST10/01026 Period: 2018 - 2021
 6. Project badawczy, ERA-NET CO-FUND ERA-GAS
  Managing and reporting of greenhouse gas emissions and carbon sequestration in different landscape mosaics
  Number: ERA-GAS/I/GHG-MANAGE/01/20 Period: 2018 - 2020
 7. Project badawczy, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Elaboration of innavative method of monitoring the state of agrocenosis with the use of remote- sensing gyro system on terms of precision farming
  Number: BIOSTRATEG2/298782/11/NCBR/2016 Period: 2016 - 2020
 8. Project badawczy, Preludium 9
  Seasonal changes in greenhous gas emission (methane, carbon dioxide and nitrous oxide) depending on the technological stages of the treatment process in laboratory model of the SBR type wastewater treatment plan
  Number ID: 293647 Number: 2015/17/N/ST10/02194 Period: 2016 - 2018
 9. Project badawczy, SONATA BIS 4
  Opracowanie bilansu energetycznego pierwszej fazy erozji wodnej- rozbryzgu
  Number ID: 209 Number: 2014/14/E/ST10/ 00851 Period: 2015 - 2019
 10. Project badawczy, Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
  Stypendium nr 011/2014 dla Wybitnego Młodego Naukowca
  Number ID: 208 Number: 011/2014 Period: 2014 - 2017
 11. Project badawczy, Preludium
  Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych
  Number ID: 185 Number: 199781 Period: 2013 - 2017
 12. Project badawczy,
  Wykorzystanie kapsułek wykonanych z alginianu sodu do modyfikacji warunków biochemicznych gleby.
  Number ID: 5 Number: 2011/01/N/NZ9/02456 Period: 2011 - 2014
 13. Project badawczy,
  Zmiany pojemności denitryfikacyjnej wybranych gleb mineralnych na tle zmian zawartości w nich węgla organicznego i azotu mineralnego.
  Number ID: 22 Number: PB Nr N N310 115338 Period: 2010 - 2013
 14. Project badawczy,
  Utlenianie metanu w warunkach beztlenowych w glebach z podwyższoną zawartością siarczanów (VI) i azotanów (V).
  Number ID: 23 Number: PB Nr N N310 043838 Period: 2010 - 2013
 15. Project badawczy,
  Wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w wybranych glebach mineralnych.
  Number ID: 136 Number: PB Nr N N305 299534 Period: 2008 - 2009
X