Mierczyńska Joanna

Mierczyńska Joanna

Print Friendly

Publications

 1. 2017, Rheological and chemical properties of pectin enriched fractions from different sources extracted with citric acid, Carbohydrate Polymers, 156: 443-451
 2. 2015, Effect of Storage on Rheology of Water-Soluble, Chelate-Soluble and Diluted Alkali-Soluble Pectin in Carrot Cell Walls., Food and Bioprocess Technology, 8(1): 171-180
 3. 2015, Porównanie właściwości reologicznych i biochemicznych pektyn owocowych ekstrahowanych w roztworze kwasu cytrynowego., 2015, 24-24
 4. 2015, Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości reologiczne matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych., Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 99(2): 103-113
 5. 2015, Effect of Ca2+, Fe2+ and Mg2+ on rheological properties of new food matrix made of modified cell wall polysaccharides from apple., Carbohydrate Polymers, 133: 547-555
 6. 2015, Właściwości reologiczne i biochemiczne pektyn izolowanych metodą ekstrakcji w kwasie cytrynowym z wybranych owoców kolorowych., 2015, 19-19
 7. 2015, Modification of rheological properties of polysaccharide food matrix made of apple pomace by divalent metal ions., 2015, 44-45
 8. 2014, Structural properties of Cell Wall Polysaccharides from apple and carrot pomace., 2014
 9. 2014, Influence of modified cell wall polysaccharides on rheological properties of food., 2014, PP-34,-97
 10. 2014, Enzymatic degradation and changes in rheological properties of pectins in Daucus carota L. cv. ‘Nerac’ cell walls during postharvest storage., 2014, OP-27,-47
 11. 2014, Matryca polisacharydowa wzbogacona dodatkiem metali jako modyfikator właściwości reologicznych żywności., 2014, 108-108
 12. 2014, Modyfikowane polisacharydy ścian komórkowych jako dodatki teksturotwórcze do żywności., 2014, 38-38
 13. 2014, Influence of metal ions on rheological properties of high dietary fiber powder., 2014, 136-136
 14. 2014, Food texture stabilizer from apple juice by-products., 2014, 137-137
 15. 2014, Charakterystyka chemiczna i reologiczna matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych wzbogaconej dwuwartościowymi jonami metali., 2014, 29-29
 16. 2014, Atomic force microscopy in analysis of films from processed cell wall polysacchardes., 2014, Chemicke Listy 108, 1091-1097
 17. 2014, Effect of calcium, magnesium and iron ions on rheological properties of polysaccharide matrix from apple pomace., 2014, Chemicke Listy 108, p.1091-1097
 18. 2014, High dietary fiber powder enriched with metal ions and ascorbic acid as a modifier of rheological properties of food., 2014, 87-88
 19. 2013, Structural Properties of Plant Polysaccharides from Apple and Carrot Pomace, 2013
 20. 2013, Modified Cell Wall’s Polysaccharides as Food Texture Stabilizers, 2013
 21. 2013, SUSZENIE ROZPYŁOWE JAKO METODA OTRZYMANIA PRODUKTÓW TYPU INSTANT, 2013, 24-24
 22. 2013, Nanostruktura pektyn podczas ich fizjologicznej degradacji, 2013, 28-28
 23. 2013, Modyfikowane polisacharydy roślinne jako stabilizatory tekstury żywności, 2013
 24. 2013, Analysis of structural changes of water, chelate and diluted alkali soluble pectins fractions from carrot during cold storage with the atomic force microscope, 2013, 14-15
 25. 2013, Pectinolytic enzymes mechanisms: changes in pectin structure during postharvest ripening of carrot, 2013, 40-41
 26. 2013, Enzymatic degradation of pectin during postharvest ripening, 2013, 40-40
 27. 2013, Chemiczne tajemnice żywności, 2013
Top
X