Szwed Grzegorz

Szwed Grzegorz

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2009, Selected methods of quality control during rapeseed storage., 2009
 2. 2009, Wpływ czynników agrotechnicznych na właściwości fizyczne strąków łubinu wąskolistnego., 2009
 3. 2008, Wpływ czynników agrotechnicznych (terminu siewu, terminu zbioru) na właściwości fizyczne strąków łubinu wąskolistnego., 2008
 4. 2008, Wpływ warunków przechowywania na zmiany modułu ściśliwości złoża nasion rzepaku., 2008
 5. 2008, Wpływ stosowania środka Caramba na plon i agrofizyczne właściwości rzepaku., 2008
 6. 2008, Zmiany odporności nasion rzepaku na oddziaływanie obciążeń dynamicznych podczas suszenia i przechowywania., 2008
 7. 2007, Effect of rapeseed and wheat kernel moisture on impact damage., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 299-304
 8. 2007, Vliv podmínek uskladnění na deformaci a provzdušňování vrstvy semen řepky., Agricultura - Scientia - Prosperitas, Česká Zemědělská Společnost, Sdružení Český Mák a Katedra Rostlinné Výroby na ČZU v Praze,, 12.12.2007, 64-67
 9. 2007, The differents in impact records on varieties of barley kernel., 3rd Interantional Conference TAE 2007 "Trends in Agricultural Engineering 2007"", 12-14.09.2007, 355-359
 10. 2007, Czynniki kształtujące podatność nasion roślin uprawnych na uszkodzenia w warunkach działania sił udarowych., 2007
 11. 2006, The influence of rape seeds variety on their impact, 2006
 12. 2006, Badanie wpływu mikroorganizmów na odporność nasion rzepaku na uderzenia., Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 303-310
 13. 2006, Wyniki badań współczynnika restytucji niektórych nasion roślin uprawnych., Inżynieria Rolnicza, 2006, 4(79), 289-295
 14. 2005, Zmiana niektórych cech geometrycznych ziarniaków pszenicy w wyniku niekorzystnych warunków przechowywania., Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2005, 7, 196-207
 15. 2005, Zmiany cech jakościowych zanieczyszczonych nasion rzepaku podczas procesu przechowywania., Acta Agrophysica, 2005, 127, 6(3), 785-794
 16. 2004, Stanowisko do badań oporów przepływu powietrza przez warstwę nasion, 2004
 17. 2004, Seed damage detection by non-destructive physical methods, 2004
 18. 2004, Uszkodzenia nasion rzepaku jarego w warunkach działania sił udarowych, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 815-822
 19. 2004, Zależność oporu przepływu powietrza od gęstości złoża nasion, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 77-83
 20. 2004, Właściwości mechaniczne ziarniaków pszenicy poddanych obciążeniom dynamicznym, Wisnik Lwiwskogo Dierżawnogo Agraranogo Uniwiersitietu, 2004, Wisnik Lwiwskogo Dierżawnogo Agraranogo Uniwiersitietu, 8, 593-598
 21. 2004, Badania ruchów higroskopowych roślin, 2004
 22. 2003, Detection of the seed damage by impact., 2003
 23. 2003, Właściwości mechaniczne strąków łubinu wąskolistnego decydujące o ich podatności na pękanie., 2003
 24. 2003, Uszkodzenia ziarniaków pszenicy twardej w wyniku obciążeń dynamicznych., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 841-849
 25. 2003, Ocena oporu przepływu powietrza przez warstwę nasion rzepaku., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 645-650
 26. 2003, Pomiar i analiza impulsu uderzenia nasion rzepaku jarego., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 221-229
 27. 2003, Wpływ wybranych czynników na uszkodzenia nasion rzepaku w warunkach działania sił udarowych., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 213-220
 28. 2003, Wpływ nawożenia iwarunków przechowywania na zmianę gęstości i porowatości warstwy ziarna pszenicy., Acta Agrophysica, 2003, 82, 183-191
 29. 2003, Powstawanie uszkodzeń nasion rzepaku w warunkach obciążeń dynamicznych., 2003
 30. 2003, Pomiar współczynnika restytucji nasion rzepaku., 2003
 31. 2003, Zmiany odkształcenia objętościowego i przepuszczalności gazu w przechowywanych nasionach rzepaku., 2003
 32. 2003, Próba wyznaczenia optymalnych parametrów zespołu młócącego kombajnu zbożowego podczas zbioru mieszanek zbożowych., 2003
 33. 2003, Podatność ziarniaków pszenicy na uszkodzenia w wyniku obciążeń udarowych., 2003
 34. 2002, Wpływ wilgotności nasion na ich właściwości mechaniczne., 2002
 35. 2002, Wpływ warunków składowania na zmiany składu chemicznego nasion rzepaku jarego. Changes of chemical composition of spring., 2002
 36. 2002, Zmiana cech fizycznych nasion rzepaku w laboratoryjnych warunkach przechowywania. Changes of physical characteristic of rape seeds in laboratory conditions of storage., 2002
 37. 2002, Badania ruchów higroskopowych roślin przy użyciu kamery wideo. Investigations of the higroscopic movements of plants with the use of wideo casette recorder., 2002
 38. 2002, Zmiana cech fizycznych i technologicznych nasion rzeapku w labortoryjnych warunkach przechowywania., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2002, 14, 108-110
 39. 2002, Estimation of physical results of percussive loads in wheat and triticale seed., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 297-300
 40. 2001, Wpływ nawożenia azotowego na jakość składowanej pszenicy. 1, Inżynieria Rolnicza, 2001, 13(33), 496-50
 41. 2001, Wizualna ocena podatności strąków łubinu na pękanie., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 349-353
 42. 2001, Przebieg procesu uszkadzania nasion podczas zbioru., Inżynieria Rolnicza, 2001, 1, 285-291
 43. 2001, Wykorzystanie przetwornika piezoelektrycznego do oceny reakcji dynamicznych nasion w zależności od ich wilgotności., Acta Agrophysica, 2001, 58, 17-21
 44. 2000, Określenie energii niezbędnej do otwarcia strąków łubinu., 2000
 45. 2000, Deformacja nasion rzepaku wywołana warunkami przechowywania., 2000
 46. 2000, Parametry bębna młócącego a uszkodzenia nasion roślin uprawnych., 2000
 47. 2000, Wpływ wilgotności nasion na wartość współczynnika restytucji., 2000
 48. 2000, Cechy jakościowe nasion rzepaku uzależnione od technologii zbioru i warunków przechowywania., 2000
 49. 2000, Wpływ warunków przechowywania nasion rzepaku na rozwój grzybów., 2000
 50. 2000, Uszkodzenia nasion i ziarna przy zbiorze kombajnowym., 2000
 51. 2000, Wpływ warunków i czasu przechowywania na zmianę gęstości i porowatości ziaren niektórych odmian pszenicy. The influence of storage period and storage conditions on the changes in density and porosity of wheat seed of selected varieties., 2000
 52. 2000, Podatność na uszkodzenia nasion roślin uprawnych zbieranych kombajnem zbożowym. Susceptibility on damages of seeds of cultivation plants assembled combine harvester., 2000
 53. 2000, Kształtowanie fizycznych i technologicznych cech nasion rzepaku w modelowanych warunkach przechowywania., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 27, 2000, str. całości 1-122, l.ark.wyd. 8,7
 54. 2000, Znaczenie badań modelowych dla oceny wartości technologicznej przechowywanych nasion rzepaku., 2000
 55. 2000, Wartość technologiczna nasion rzepaku uzależniona od technologii zbioru i warunków przechowywania., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2000, XXI, 1, 135-144
 56. 2000, Niektóre cechy fizyczne strąków łubinów determinujące ich pękanie., Inżynieria Rolnicza, 2000, 6, 301-304
 57. 2000, Zmiana właściwości mechanicznych nasion rzepaku wywołana warunkami oraz czasem przechowywania., Inżynieria Rolnicza, 2000, 6, 289-294
 58. 2000, Uszkodzenia nasion roślin uprawnych podczas zbioru., Inżynieria Rolnicza, 2000, 6, 277-282
 59. 2000, Wpływ miejsca uderzenia ziarniaków na wyniki badań udarowych., Inżynieria Rolnicza, 2000, 6, 103-109
 60. 2000, Określenie siły niezbędnej do rozerwania strąków łubinu wąskolistnego., 2000
 61. 2000, Wpływ warunków przechowywania nasion rzepaku na ich właściwości fizyczne., 2000
 62. 2000, Fizyczne właściwości strąków łubinu., 2000
 63. 2000, Ocena niektórych właściwości fizycznych strąków łubinu przy wykorzystaniu techniki filmowej., 2000
 64. 2000, Wpływ czasu przechowywania na zmianę oporu przepływu powietrza przez warstwę nasion rzepaku., Acta Agrophysica, 2000, 37, 225-235
 65. 2000, Charakterystyka mykologiczna nasion rzepaku w zależności od warunków ich przechowywania., Acta Agrophysica, 2000, 37, 83-93
 66. 2000, Rapeseed storage and their mechanical strength., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 255-257
 67. 1999, Influence of the anatomical structure of the narrow-leafed lupin pods on their mechanical properties., Enzymes in the Environment Ecology, Applications, Activity Granada, Spain, 12-15.07.1999, 67, 1999
 68. 1999, Probabilistic model of rapeseed damages., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 100-105, 1999
 69. 1999, Influence of storage conditions of rapeseed on its density., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 91-96, 1999
 70. 1999, Physical properties of lupine pods., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 88-90, 1999
 71. 1999, Reflection factor changes in some seeds depending on their moisture., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 20-24, 1999
 72. 1999, Wpływ budowy anatomicznej na właściwości mechaniczne strąków łubinu wąskolistnego., 1999
 73. 1999, Wpływ zanieczyszczeń na cechy jakościowe przechowywanych nasion rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 1999, XX, 2, 487-493
 74. 1999, Presurized methods for the vulnerability of pods splitting., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 391 - 395
 75. 1999, Niskie temperatury przechowywania a cechy jakościowe nasion rzepaku., 1999
 76. 1998, Estimation of physical results of percussive loads in wheat and Triticale grain., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 66, 1998
 77. 1998, Some physical properties affecting the lupine pods splitting., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 98, 1998
 78. 1998, Rapeseeds storage and their mechanical strength., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 97, 1998
 79. 1998, Probabilistic methods for estimation of rapeseeds damage to dynamical loads., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 96, 1998
 80. 1998, Identyfication of internal structure by means of piezoelectric sensors., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 66, 1998
 81. 1998, Influence of storage conditions on behaviour of rapeseeds in bulk. Proceedings,, Testowe, 55-58, 1998
 82. 1998, Wartość technologiczna nasion rzepakuprzechowywa-nych w warunkach symulujących silosy przemysłowe., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 1998, XIX, 331-336
 83. 1998, Młocarnia MK-4 do omłotu kłosów., Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 1998, 205/206, 321-323
 84. 1998, Wpływ modelowanych warunków przechowywania na wartość technologiczną nasion rzepaku., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 454, 537 -544
 85. 1998, Urządzenie do dynamicznych obciążeń nasion., 1998
 86. 1998, Wpływ grubości warstwy włókien sklerenchymy na pękanie strąków łubinu., Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Łubin w Rolnictwie Ekologicznym: Łubin-Białko-Ekologia, Przysiek, 23.09.1998, 85-86, 1998
 87. 1998, Zmiany wartości technologicznej nasion przechowywanych w warunkach symulujacych silosy przemysłowe., 1998
 88. 1997, Analysis of processes accompanying the storage of rape seeds in model pressure, temperature and humidity conditions., 1997
 89. 1997, Estimation of physical results of percussive loads in wheat and wheat-rye seed., 1997
 90. 1997, Trial of injuries estimation of rape seeds undergone to dynamical loads using probability metods., 1997
 91. 1997, Use of pressurised methods for grading the vulnerability of pods splitting., 1997
 92. 1997, Methodical aspects of dynamic investigations of cultivated plant seeds., 1997
 93. 1997, Influence of variable conditions of rape seeds storage on their mechanical stability., 1997
 94. 1997, Symulowanie warunków przechowywania nasion rzepaku w silosach., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, XVIII/2, 451-457, 1997
 95. 1997, Powstawanie makro i mikrouszkodzeń w ziarniakach pszenicy w zależności od miejsca uderzenia., Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 1997 204, 277-284
 96. , Zmiany odporności nasion rzepaku na oddziaływanie obciążeń dynamicznych w zależności od warunków suszenia.,
 97. 1997, Konstrukcja i zasada działania urządzenia do oceny reakcji dynamicznych nasion podczas ich zderzenia., 1997
 98. 1997, Mechanizmy rządzące procesami pękania strąków łubinu., 1997
 99. 1997, Wpływ zanieczyszczeń użytecznych na przebieg i zmianę wartości nasion rzepaku podczas ich przechowywania., 1997
 100. 1997, Wybór parametrów obciążających podczas badań nad odpornością nasion rzepaku na oddziaływanie sił pochodzenia dynamicznego., 1997
X