Kotowska Urszula

Kotowska Urszula

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2016, Rate of leaching of organic and inorganic compounds in tilled and orchard soils, Bioactive Compounds in Agricultural Soils, 131-148
 2. 2011, Denitryfikacja w glebie poddanej długoterminowemu nawożeniu mineralnemu, 2011, 53-53
 3. 2011, Production and emission greenhouse gases from soil under cultivation of energy crops, 2011, 112-113
 4. 2011, Effects of land use on leaching of nitrate-N, ammonium-N and phosphate in relation to stained surface area, International Agrophysics, 2011, 25(2): 149-154
 5. 2009, Wastewater purification by muck soil and willow (Salix Americana)., Polish Journal of Environmental Studies, 2009, 18(2): 305-312
 6. 2009, Wastewater Purification by an Organic Soil and Grass-Mixture, Archives of Environmental Protection, 2009, 35(3): 21-34
 7. 2009, Określenie właściwości biologicznych gleb ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., 2009
 8. 2009, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2009
 9. 2009, Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych., 2009
 10. 2009, Accents of Denitrification Process as Studied at Fertilization Trial with Blueberry (Vacciniumcorymbosum L.)., 2009
 11. 2009, Influence of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates., 2009
 12. 2009, Impact of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates., 2009
 13. 2008, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z pól uprawnych., 2008
 14. 2008, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2008
 15. 2008, Wpływ zagęszczenia gleby na emisje gazów szklarniowych., 2008
 16. 2008, Wykorzystywanie banku próbek gleb do określania zawartości węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb Polski., 2008
 17. 2008, Infiltration and nitrogen leaching under organic and conventional soil management., 2008
 18. 2008, Biological activity and nutrient removal in organic soils irrigated with wastewater., Annual Report Polish Academy of Sciences, 60-62
 19. 2008, Leaching of potassium, magnesium, manganese and iron in relation to porosity of tilled and orchard loamy soil., Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 58: 60-65
 20. 2008, Macro-porosity and leaching of atrazine in tilled and orchard loamy soils., Chemosphere, 2008, 70 , 1973-1978
 21. 2007, Transformations of nitrogen and phosphorus in soil planted with willow irrigated with wastewater., Archives of Environmental Protection, 2007, 33, 2, 67-78
 22. 2007, Ammonium release from eroded less soils., Polish Journal of Soil Science, 2007, XL, 2, 173-178
 23. 2007, Occurrence of phosphate ions In less soils., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 69-77
 24. 2007, Nitrates (V) In loess soils modified by weather conditions (preliminary data of a model experiment)., International Agrophysics, 2007, 21, 1, 55-59
 25. 2007, Leaching of some agricultural chemicals In relation to pore structure and preferential flow., 2007
 26. 2007, Denitrification capacity of soil annually long term treated with mineral fertilizers., 2007
 27. 2007, Does goat’s rue (Galega officinalis) interfere denitrification in the soil., 2007
 28. 2007, Microbiological activity of post-bog soil filters during wastewater treatment., 2007
 29. 2007, Wykorzystanie gleby organicznej w III0 oczyszczania wód pościekowych z wybranych metali ciężkich (eksperyment laboratoryjny)., 2007
 30. 2007, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z gleb pól uprawnych., 2007
 31. 2007, Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych., 2007
 32. 2007, Wykorzystanie banku próbek gleb do określania zawartości węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb Polski., 2007
 33. 2007, Zależność sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb., 2007
 34. 2006, Effect of soil management on leaching of some agricultural chemicals, Sixth International Scientific Conference Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory and 16. Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar Physics of soil water. Vinianske jazero Lake, Hotel Jazero, Slovak Republic,, 6-8.06.2006 (ISBN 80-89139-09-4)
 35. 2006, Effect of land management on leaching of some agricultural chemicals., International Scientific Student's Conference, Nitra, Slovak Republic, 25-26.04.2006, str. 248-249 (ISBN 80-8069-690-X)
 36. 2006, Wymywanie herbicydów i składników pokarmowych w zależności od sposobu użytkowania gleby., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 131-134
 37. 2006, Some aspects of soil denitrification., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 101-109
 38. 2006, Phosphorus release from peat soils dunder flooded conditions of the Łzyńsko-Włodawskie Lake District., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 237-243
 39. 2006, Nitrate and ammonium transformation and redox potential changes in organic soil (Eutric Histosol) treated with municipal waste water., International Agrophysics, 2006, 20, 1, 69-76
 40. 2005, Effect of land use on leaching of atrazine, 2005
 41. 2005, Nitrogen transformations and redox potential changes in irrigated organic soil., Institue of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-115, l. ark. wyd. 8,2
 42. 2005, Przemiany mineralnych form azotu w glebie nawadnianej oczyszczonymi ściekami., Instytut Agrofizyki PAN, 2005, Acta Agrophysica, 2005, 119, (2), str. całości 1-70, l. ark. wyd. 5,0
 43. 2005, The role of nitrate and temperaturę in N2O emission (a review)., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 6, Oxygenology, 485-487
 44. 2005, Phosphorus release from peat soils under flooded condition., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 6, Oxygenology, 482-483
 45. 2005, Leaching of atrazine in tilled and orchard silty loam soil, Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes: 459-460
 46. 2004, Greenhouse gases emission, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 155-160
 47. 2004, Role of soil and plant in detoxification of environment, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 95-101
 48. 2004, Nitrous oxide emission from soils, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 48-52
 49. 2004, Gas emission from wetlands, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 30-36
 50. 2004, N2O emission from mineral soils – Reviews, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2004, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 117-122
 51. 2004, Emisja tlenku diazotu z gleby, 2004
 52. 2004, Changes of minerał nitrogen forms and n2o emission during folloding of natural and drained peat soils (model experiment). Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 53. 2004, Role of soil and plant in environment detoxification (an example), International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 54. 2004, Nitrous oxide reduction and dehydrogenase activity in Cambisols under flooding conditions. 2004, EUROSOI, 2004
 55. 2004, Phosphorus changes in inundated peat soils of the Łęczyńsko-Włodawskie Lake District. 2004, EUROSOI, 2004
 56. 2004, Nitrous emission from soil, 2004
 57. 2003, Utlenianie metanu w warunkach biologicznej rekultywacji składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem przywęglowej skały płonnej, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2003, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 19, str. całości 1-116, l. ark. wyd. 8,3
 58. 2003, Detoxification of pollutants from municipal wastewater using organic soil as a biofilter., Kluwer AcademicPublishers "New Horizons in Biotechnology", 2003, Chapter 24, 267-270
 59. 2003, Przyrodnicze podstawy ochrony i odnowy ekosystemów wodno-torfowiskowych w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku narodowego na tle antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 91, str. całości 1-258, l. ark. wyd. 18,4
 60. 2003, Nitrous oxide emission., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 63-69
 61. 2002, Emisja gazów z jezior naturalnych i antropogenicznych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz formowanie się gazów szklarniowych w torfowiskach Poleskiego PN., 2002
 62. 2002, Emisja gazów z jezior naturalnych, zbiorników antropogenicznych oraz z torfowisk Polesia Lubelskiego. Gas emission from natural and anthropogenic lakes of the Łęczyńsko-Włodawskie lakeland and from peatlands of the Poleski National Park., Acta Agrophysica, 2002, 68, 215-233
 63. 2002, N2O emission and sorption in relation to soil dehydrogenase activity and redox potential., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 249-252
 64. 2001, Analiza N2O i CO2 wydzielanych z gleby lessowej po wprowadzeniu ścieków miejskich., Acta Agrophysica, 2001, 57, 119-126
 65. 2001, Pobieranie metali ciężkich przez biomasę zbiorowisk trawiastych w warunkach zróżnicowanego nawadniania gleby ściekami po II stopniu oczyszczania., Acta Agrophysica, 2001, 57, 113-118
 66. 2001, Dynamika potencjału oksydoredukcyjnego na polu doświadczalnym irygowanym ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania, Acta Agrophysica, 2001, 53, 171-176
 67. 2000, Phosphorus forms changes in hydromorphic soils., 2000
 68. 2000, N2O emission and sorption in relation to soil dehydrogenase activity and redox potential., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 345-347
 69. 2000, N2O emission and sorption to soil dehydrogenase activity and redox potential., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 262-263
 70. 2000, The dynamic of redox potential in peat soil irrigated with municipal wastewater after II step purification. (Dynamika potencjału oksydoredukcyjnego w glebie torfowej irygowanej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 175-177
 71. 2000, Analiza gazów wydzielanych z gleby lessowej po wprowadzeniu ścieków miejskich., 2000
 72. 2000, Pobieranie metali ciężkich przez biomasę zbiorowisk trawiastych w warunkach zróżnicowanego nawadniania gleby ściekami po II stopniu oczyszczania., 2000
 73. 2000, Udział mieszanki traw w procesie respiracji gleby (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., 2000
 74. 2000, Pobieranie metali ciężkich przez biomasę zbiorowisk trawiastych w warunkach zróżnicowanego nawadniania gleby ściekami po II stopniu oczyszczania, 2000
 75. 2000, Stężenie związków azotu i fosforu w roztworze glebowym, a potencjał oksydoredukcyjny gleby (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., 2000
 76. 2000, Uwalnianie i migracja glinu, cynku, miedzi i olowiu w glebach bielicoziemnych pod wpływem zakwaszania., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 31, 2000, str. całości 1-85, l.ark.wyd. 6,1
 77. 2000, Uwalnianie i migracja glinu, cynku, miedzi i ołowiu w glebach bielicoziemnych pod wpływem zakwaszania., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 31, 2000, str. całości 1-85, l.ark.wyd. 6,1
 78. 2000, Utilisation of Sewage Sludge in Cement Klins., Lucjan Pawłowski, Marzenna R. Dudzińska, Marjorie A. Gonzalez: "Thermal Solid Waste Utilisation in Regular and Industrial Facilities", Environmental Science Research. 2000, Vol. 85, str. całości 1-175, l.ark.wydaw. 12,5, część autora 41-53, l.ark.wyd. 0,9
 79. 2000, Udział mieszanki traw w procesie respiracji gleby (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., Acta Agrophysica, 2000, 38, 193-199
 80. 1999, Degradacja gleby wywołana systematycznym nawadnianiem ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., 1999
 81. 1999, Przemiany azotanów w glebie (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania. Transformation of nitrates in Eutric Histosol irrigated with municipal waste water after II step of purification., Acta Agrophysica, 1999, 22, 211-217
 82. 1999, Wpływ nawadniania upraw przemysłowych ściekami miejskimi na zmiany stężeń pierwiastków biogennych w wodach glebowych i drenarskich. Effluent of municipal sewages irrigation of industrial cultivation on the level of biogens concentration in the soil and dr, Acta Agrophysica, 1999, 22, 93-113
 83. 1997, Oznaczanie form azotu przy użyciu analizatora FIAstar 5010 firmy TECATOR., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 91-94, 1997.
 84. , Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych.,
X