Rożej A.

Rożej A.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2003, Utlenianie metanu w warunkach biologicznej rekultywacji składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem przywęglowej skały płonnej, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2003, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 19, str. całości 1-116, l. ark. wyd. 8,3
  2. 2000, Methanotrophic bacteria and the impact of soil physical conditions on their activity., International Agrophysics, 2000, 14, 1, 135-139
  3. 1999, Rola gleby w przeciwdziałaniu emisji metanu z wysypisk. The role of soil in the reduction of metha-ne emission from municipal landfills., 1999
X