Stępień T.

Stępień T.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2011, Denitryfikacja w glebie poddanej długoterminowemu nawożeniu mineralnemu, 2011, 53-53
  2. 2009, Accents of Denitrification Process as Studied at Fertilization Trial with Blueberry (Vacciniumcorymbosum L.)., 2009
  3. 2007, Denitrification capacity of soil annually long term treated with mineral fertilizers., 2007
X