Łukowska Małgorzata

Łukowska Małgorzata

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2019, Barley varieties in semi‐controlled and natural conditions—Response to water shortage and changing environment, Journal of Agronomy and Crop Science, 205, str. 295–308, DOI: 10.1111/jac.12324
 2. 2018, Surface properties of Enterococcus faecalis cells isolated from chicken hearts determine their low ability to form biofilms, Biofouling, 34(2); DOI: 10.1080/08927014.2017.1416105
 3. 2018, An Influence of Exopolysaccharide on the Selected Surface Properties of Rhizobium leguminosarum Cells, ISSHAC-10: International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related Phenomena, Lublin, Poland, 27–31.08.2018 r., str. 67
 4. 2018, The Effect of Zinc Ions on the Surface Properties of Rhizobium leguminosarum Cells, ISSHAC-10: International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related Phenomena, Lublin, Poland, 27–31.08.2018 r., str.96
 5. 2017, Zastosowanie techniki adsorpcji azotu w badaniach parametrów powierzchniowych frakcji glebowych substancji humusowych, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 65
 6. 2017, Sprzężona analiza termograwimetryczna jako nowoczesne narzędzie oceniające termiczną stabilność struktury glebowych kwasów huminowych i fulwowych, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 64
 7. 2016, Osmotic stress induces severe decrease in cation exchange capacity and surface groups of medium acidity in roots of cereal plants, Acta Physiologiae Plantarum, 38(31): 1-8
 8. 2016, Surface Properties of Wild-Type Rhizobium leguminosarum bv. trifolii Strain 24.2 and Its Derivatives with Different Extracellular Polysaccharide Content, PLoS One, DOI:10.1371/journal.pone.0165 080, 1-21
 9. 2015, The effect of drought stress on wettability of barley leaf surface / Wpływ stresu suszy na zwilżalność powierzchni liści jęczmienia., Acta Agrophysica, 22(3): 261-268
 10. 2014, Contact angle and surface free energy of plant leaves and their changes under drought conditions., Methodology of system approach to study drought tolerance in barley, 2014, 19,79-93
 11. 2014, Pitfalls and Uncertainties of Using Potentiometric Titration for Estimation of Plant Roots Surface Charge and Acid-Base Properties., American Journal of Plant Sciences, 2014, 5(13): 1862-1876
 12. 2014, Unknown mechanism of plant reaction to drought: changes in surface charge and acidity of roots., 2014, 48-48
 13. 2014, Zmiany zwilżalności i swobodnej energii powierzchniowej liści jęczmienia pod wpływem stresu suszy., 2014, 27-27
 14. 2014, Wpływ dodatku zeolitu na powierzchnię właściwą wybranych gleb Polski, 2014, 113-113
 15. 2014, Wpływ dodatku zeolitu na zmianę właściwości jonowymiennych w różnych rodzajach gleb, 2014, 75-75
 16. 2014, Determination of surface free anergy of plant leaves, 2014, 86-87
 17. 2013, New method for measurement of plant roots specific surface, American Journal of Plant Sciences, 2013, 41088-1094
 18. 2013, Determination of Energetic and Geometric Properties of Plant Roots Specific Surface from Adsorption/Desorption Ishoterm, American Journal of Plant Sciences, 2013, 41554-1561
 19. 2013, Magia napięcia powierzchniowego, 2013
 20. 2013, Effect of the iron (Fe) and aluminium (Al) hydroxides on the surface areas of the brown soil formed from loess, 2013, 283-283
 21. 2013, Biological activity of urban soil degraded by building materials, 2013, 189-189
 22. 2013, ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII FTIR DO IDENTYFIKACJI SKŁADNIKÓW KUTIKULI ROŚLINNEJ, 2013, 23-23
 23. 2013, Unknown mechanism of plants response to drought: low soil moisture and osmotic stresses induce severe decrease in CEC and increase in acidity of barley roots, Journal of Agricultural Science, 2013, 5(10): 204-213
 24. 2012, Acid and alkali effect on surface properties of soils and their mineral constituents, 2012, 127-127
 25. 2012, Siedzące kropelki, 2012
 26. 2012, Charakterystyka właściwości fizykochemicznych wybranych odmian jęczmienia jarego o zróżnicowanej odporności na stres suszy, 2012, 91-92
 27. 2012, Zmiany gęstości ładunku powierzchniowego korzeni żyta Secale cereale L. rosnących w podłożu skażonym miedzią i cynkiem, 2012, 89-90
 28. 2012, Badanie wydzielin woskowych liści jęczmienia jarego za pomocą spektroskopii FTIR, 2012, 30-30
 29. 2012, Zawartość wybranych makroelementów w pszenicy determinowana toksycznością glinu, 2012, 119-119
 30. 2012, Zawartość metali ciężkich w wybranych odpadach organicznych, 2012, 76-76
 31. 2012, Magia napięcia powierzchniowego, 2012
 32. 2012, Wettability of barley leaves cultivated under drought conditions, 2012, 12-12
X