Stawiński Janusz

Stawiński Janusz

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2000, Mapy powierzchni właściwej gleb ornych Polski., 2000
 2. 2000, Przestrzenna charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 33, 2000, str. całości 1-58, l.ark.wyd. 4,1
 3. 2000, Charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski., Acta Agrophysica, 2000, 38, 185-191
 4. 1999, Wpływ odpadów organicznych zastosowanych do użyźniania gleby lekkiej na wielkość powierzchni właściwej wyseparowanych kwasów humusowych., 1999
 5. 1999, Wpływ ropopochodnych na wielkość powierzchni właściwej gleb wyznaczonej z adsorpcji azotu. The influence of oil derivatives on specific surface area of soils determined from nitrogen adsorption., 1999
 6. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 4, str. całości 134, l.ark.wyd. 9,6
 7. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 3, str. całości 131, l.ark.wyd. 9,4
 8. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 2, str. całości 115, l.ark.wyd. 8,2
 9. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 1, str. całości 156, l.ark.wyd. 11,1
 10. 1998, Zespoły wybranych mikroorganizmów gleby w zależności od sposobu jej uprawy., 1998
 11. 1998, The role of humic acid fractions in formation surface phenomena of soil material., 1998
 12. 1998, The role of humic acid fractions in formation surface phenomena of soil material., 1998
 13. 1998, International Agrophysics. Special Issue: Alleviating the needs in specific rural areas damaged by the summer floods 1997, Lublin-Wrocław, Poland,March 24-28, 1998.,Lublin,l.ark.wyd. 11, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, Vol. 12 No 4, str. całości 154,
 14. 1998, International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, Vol. 12 No 3, str. całości 92, 1998, Lublin, l.ark.wyd. 6,6 (praca zbiorowa)
 15. 1998, International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, Vol. 12 No 2, str. całości 78, l.ark.wyd. 5,6 (praca zbiorowa)
 16. 1998, Zastosowanie porozymetrii rtęciowej do badań mikrostruktury materiałów rolniczych., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 461, 503 - 521
 17. 1997, Rola b-Humusu w kształtowaniu sorpcyjnych właściwości gleb., 1997
 18. 1997, The characterization of the surface properties of the laboratory prepared organo-mineral associates., 1997
 19. 1997, Zastosowanie porozymetru rtęciowego do badań mikrostruktury materiałów rolniczych., 1997
 20. 1997, Wpływ budowy cząsteczkowej kwasów humusowych na ich powierzchniową aktywność i mikroporowatość., 1997
 21. 1997, Porównanie biologicznych i fizykochemicznych właściwości gleby w różnych systemach upraw., 1997
 22. 1997, The influence of humic acids molecular structure on their surface activity and microporosity., 1997
 23. 1997, Comparison of the biological and physicochemical properties of the soil from ecological and conventional cultivation., 1997
 24. 1997, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production. International Agrophysics. International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, 1997, Vol. 11, No 4, str. całości 77, l.ark. wyd. 5,5
 25. 1997, The Role of Humic Substances in the Ecosystems and in Environmental Protection: Microstructure of Humic- and b-Humic acids from Water and N2 Adsorption., IHSS-Polish Society of Humic Substances Drozd J., Gonet S.S., Senesi N., Weber J., 1997, str. całości 1-999, l.ark.wyd. 71,4, część autora 121-127, l.ark.wyd.0,5
X