Flis-Bujak M.

Flis-Bujak M.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2011, Respiration of soil enriched with manure and mineral materials (methodical aspects), Polish Journal of Environmental Studies, 2011, 20(2): 387-392
 2. 2009, Analiza czynników wpływających na zwilżalność gleb mineralnych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2009, (173, l. ark. wyd. 7,0): 1-84
 3. 2009, Wpływ zwilżalności na retencję wodną gleb mineralnych., 2009
 4. 2008, Wetting angle and water sorptivity in mineral soils., Soil & Tillage Research, Vol. 3, 1, S52-S57
 5. 2008, The influence of natural and artificial humic acids on the decrease o Zn, Cd toxicity for pea plants (Pisum sativum.L.)., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, Tom VA/ 2008, 5-14
 6. 2008, Influence of natural and artificial humic acids on decrease of Zn and Cd toxicity for pea plants (Pisum Sativum L.)., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2008, 5-14
 7. 2007, Wpływ materii organicznej na sorpcyjność wodną gleb mineralnych., 2007
 8. 2006, Wpływ systemu produkcji roślinnej na substancję organiczną oraz aktywność enzymatyczną asparaginazy i ureazy gleby płowej., Acta Agrophysica, 2006, 141, 8(3), 559-568
 9. 2002, Wpływ nawożenia osadami ściekowymi na powierzchnię właściwą gleby lekkiej i wydzielonych z niej kwasów humusowych. Influence of fertilization with sewage sludge on light soils surface area and on humic acids separated from this soil., Acta Agrophysica, 2002, 73, 221-229
 10. 2002, Wpływ substancji odpadowych na powierzchnię właściwą gleby i kwasów humusowych., 2002
 11. 1999, Właściwości powierzchniowe kwasów humusowych wyseparowanych z gleby użyźnianej osadami ściekowymi i wermikompostem., Acta Agrophysica, 1999, 23, 65-77
 12. 1999, Surface properties of humic substances origenating from soil fertilized with organic wastes., Humic Substances in Ecosystems, 1999, 3, 67-72
 13. 1999, Wpływ odpadów organicznych zastosowanych do użyźniania gleby lekkiej na wielkość powierzchni właściwej wyseparowanych kwasów humusowych., 1999
 14. 1999, A characteristic of surface properties of humic acids extracted from waste fertilised soils., 3rd International Conference "Humic substances as factor of the terrestial and aquotic ecosystems", Bydgoszcz - Borówno, wrzesień, 1999, 26, 1999
 15. 1997, The Role of Humic Substances in the Ecosystems and in Environmental Protection: Microstructure of Humic- and b-Humic acids from Water and N2 Adsorption., IHSS-Polish Society of Humic Substances Drozd J., Gonet S.S., Senesi N., Weber J., 1997, str. całości 1-999, l.ark.wyd. 71,4, część autora 121-127, l.ark.wyd.0,5
X