Flis-Bujak M.

Flis-Bujak M.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2011, Respiration of soil enriched with manure and mineral materials (methodical aspects), Polish Journal of Environmental Studies, 2011, 20(2): 387-392
 2. 2009, Analiza czynników wpływających na zwilżalność gleb mineralnych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2009, (173, l. ark. wyd. 7,0): 1-84
 3. 2009, Wpływ zwilżalności na retencję wodną gleb mineralnych., 2009
 4. 2008, Influence of natural and artificial humic acids on decrease of Zn and Cd toxicity for pea plants (Pisum Sativum L.)., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2008, 5-14
 5. 2008, The influence of natural and artificial humic acids on the decrease o Zn, Cd toxicity for pea plants (Pisum sativum.L.)., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, Tom VA/ 2008, 5-14
 6. 2008, Wetting angle and water sorptivity in mineral soils., Soil & Tillage Research, Vol. 3, 1, S52-S57
 7. 2007, Wpływ materii organicznej na sorpcyjność wodną gleb mineralnych., 2007
 8. 2006, Wpływ systemu produkcji roślinnej na substancję organiczną oraz aktywność enzymatyczną asparaginazy i ureazy gleby płowej., Acta Agrophysica, 2006, 141, 8(3), 559-568
 9. 2002, Wpływ substancji odpadowych na powierzchnię właściwą gleby i kwasów humusowych., 2002
 10. 2002, Wpływ nawożenia osadami ściekowymi na powierzchnię właściwą gleby lekkiej i wydzielonych z niej kwasów humusowych. Influence of fertilization with sewage sludge on light soils surface area and on humic acids separated from this soil., Acta Agrophysica, 2002, 73, 221-229
 11. 1999, Wpływ odpadów organicznych zastosowanych do użyźniania gleby lekkiej na wielkość powierzchni właściwej wyseparowanych kwasów humusowych., 1999
 12. 1999, A characteristic of surface properties of humic acids extracted from waste fertilised soils., 3rd International Conference "Humic substances as factor of the terrestial and aquotic ecosystems", Bydgoszcz - Borówno, wrzesień, 1999, 26, 1999
 13. 1999, Surface properties of humic substances origenating from soil fertilized with organic wastes., Humic Substances in Ecosystems, 1999, 3, 67-72
 14. 1999, Właściwości powierzchniowe kwasów humusowych wyseparowanych z gleby użyźnianej osadami ściekowymi i wermikompostem., Acta Agrophysica, 1999, 23, 65-77
 15. 1997, The Role of Humic Substances in the Ecosystems and in Environmental Protection: Microstructure of Humic- and b-Humic acids from Water and N2 Adsorption., IHSS-Polish Society of Humic Substances Drozd J., Gonet S.S., Senesi N., Weber J., 1997, str. całości 1-999, l.ark.wyd. 71,4, część autora 121-127, l.ark.wyd.0,5
X