International projects

Research

International projects

 1. Project Akcje COST, COST Actions
  EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate cHange
  Number ID: CA19125 Number: CA19125 Period: 2020 - 2024
 2. Project badawczy, NAWA: Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
  Szybkie wykrywanie fitopatogenów grzybowych na owocach za pomocą obrazowania metodą biospeckli
  Number: PPN/BDE/2019/1/00009/U/00001 Period: 2020 - 2021
 3. Project Akcje COST, COST Actions
  Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality (Roxy-COST)
  Number ID: CA18210 Number: CA18210 Period: 2019 - 2023
 4. Project Fundusze Europejskie, Horyzont 2020
  Agent-based support tool for the development of agriculture policies
  Number: 816078 Period: 2019 - 2023
 5. Project Granty NCBiR, ERA-NET CO-FUND SusCrop
  Harnessing the potato-microbiome interactions for development of sustainable breeding and production strategies
  Number: SUSCROP/I/POTATOMETABIOME/01/2019 Period: 2019 - 2022
 6. Project badawczy, NAWA: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
  The standardization of electromagnetic measurements of soil moisture
  Number ID: PPI/APM/2018/1/00048/D/001 Number: PPI/APM/2018/1/00048/U/001 Period: 2018 - 2020
 7. Project Akcje COST, COST Actions
  Correlated Multimodal Imaging in Life Sciences (COMULIS)
  Number ID: CA17121 Number: CA17121 Period: 2018 - 2022
 8. Project Granty NCBiR, ERA-NET CO-FUND ERA-GAS
  Managing and reporting of greenhouse gas emissions and carbon sequestration in different landscape mosaics
  Number: ERA-GAS/I/GHG-MANAGE/01/20 Period: 2018 - 2020
 9. Project badawczy, IV polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty badawcze
  The impact of dynamic non-equilibrium effect on multi-phase flow in porous media – from pore-level transport phenomena to its applications to REV scale modelling
  Number: PL-TW IV/5/2017 Period: 2017 - 2020
 10. Project Akcje COST, COST Actions
  Payments for Ecosystem services (Forests for Water)
  Number ID: CA15206 Number: CA15206 Period: 2016 - 2021
 11. Project Granty NCBiR, II konkurs polsko-niemieckiej współpracy STAIR
  Profile TDT probe for the measurement of soil moisture, temperature and electrical conductivity
  Number: STAIR/5/2016 Period: 2016 - 2020
 12. Project Akcje COST, COST Actions
  Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (FoodMC)
  Number ID: CA15118 Number: CA15118 Period: 2016 - 2020
 13. Project Fundusze Europejskie, Research & Innovation Action
  Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe
  Number ID: 677407 Number: H2020-SFS-2014-2015/H2020-SFS-2015-2 Period: 2016 - 2021
 14. Project Fundusze Europejskie, Horyzont 2020
  Interactive soil quality assessment in Europe and China for agricultural productivity and environmental resilience
  Number ID: 215 Number: H2020-H2020-SFS-2014-2 635750 Period: 2015 - 2020
 15. Project Granty MNiSW, Wspólne stypendia dla młodych kobiet - naukowców
  Arsenic and copper removal and soil enzyme interactions by lemon grass, rubber plants and Bambara beans
  Number ID: 189 Period: 2013 - 2014
 16. Project Inne, Top 500 Innovators Science
  Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization. Wyjazd stażowo-szkoleniowy w roku 2013.
  Number ID: 196 Period: 2013 - 2013
 17. Project Fundusze Europejskie,
  Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych
  Number ID: 204 Period: 2013 - 2015
 18. Project Fundusze Strukturalne,
  Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej
  Number ID: 194 Number: CZ.3.22/1.2.00/12.03445 Period: 2013 - 2015
 19. Project Fundusze Europejskie,
  ELBARA_PD (Penetration Depth)
  Number ID: 198 Number: 4000107897/13/NL/KML, AO 1-7021 Period: 2013 - 2015
 20. Project Fundusze Europejskie, FACCE JPI MACSUR
  FACCE JPI MACSUR (P139) Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności / Knowledge Hub Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security,
  Number ID: 175 Number: FACCE JPI MACSUR (P139) Period: 2012 - 2015
 21. Project Fundusze Europejskie, FACCE JPI MACSUR
  FACCE JPI MACSUR (P162) Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności / Knowledge Hub Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security,
  Number ID: 177 Number: FACCE JPI MACSUR (P162) Period: 2012 - 2015
 22. Project Fundusze Europejskie, FACCE JPI MACSUR
  FACCE JPI MACSUR (P158) Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności / Knowledge Hub Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security,
  Number ID: 176 Number: FACCE JPI MACSUR (P158) Period: 2012 - 2015
 23. Project Fundusze Europejskie,
  Strategie kolonizacji mikroorganizmów endolitycznych w suchych i hiper-suchych środowiskach oraz poszukiwanie ich śladów: badania pustyń ekstremalnych jako analogów warunków marsjańskich.
  Number ID: 195 Number: CGL2010-160004 Period: 2011 - 2013
 24. Project Granty MNiSW, Projekt Stypendialny
  Czy dynamika biospekli jest zależna od zawartości chlorofilu w jabłkach?
  Number ID: 165 Number: A/10/05951 Period: 2010 - 2010
 25. Project Fundusze Europejskie,
  Nanostruktura topografii powierzchni modelowych i naturalnych materiałów ścian komórkowych
  Number ID: 163 Number: 195777/V11 Period: 2010 - 2010
 26. Project Akcje COST, COST
  The application of innovative fundamental food-structure-property relationships to the design of foods for health, wellness and pleasure.
  Number ID: 170 Number: COST Action FA1001 Period: 2010 - 2014
 27. Project Fundusze Europejskie, SMOS
  Wsparcie ninterpretacji danych SMOS dla wytworzenia świadectw Zmiany Klimatu związanych z obszarem Transgranicznych Rezerwatów Biosfery (TRB, ang. TBR) przez wschodnie granice Polski
  Number ID: 199 Number: 6802 Period: 2010 - 2011
 28. Project Fundusze Europejskie, Europejska Agencja Kosmiczna
  Wsparcie interpretacji danych SMOS dla wytworzenia świadectw zmiany klimatu zwiazanych z obszarem Transgenicznych Rezerwatów Biosfery przez wschodnie granice Polski.
  Number ID: 167 Number: ID 6802 Period: 2010 - 2011
 29. Project Akcje COST, COST
  Europejska sieć zastosowań mikroskopii sił atomowych w nano-medycynie i naukach przyrodniczych – AFM4NanoMed&Bio
  Number ID: 166 Number: COST Action TD1002 Period: 2010 - 2014
 30. Project Fundusze Strukturalne, PO RPW
  Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej
  Number ID: 169 Number: PO RPW - POPW.01.03.00-06-005/09 Period: 2009 - 2011
 31. Project Fundusze Europejskie, SMOS SWEX/R
  Gleba, woda i wymiana energii/Badania
  Number ID: 200 Number: 98084 Period: 2009 - 2011
 32. Project Fundusze Europejskie,
  Klaster innowacji i konkurencyjności żywności
  Number ID: 164 Number: BaltFood Period: 2009 - 2012
 33. Project Fundusze Strukturalne, PO RPW
  Rozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości AGROPHYSICS
  Number ID: 168 Number: PO RPW Period: 2008 - 2011
 34. Project Fundusze Europejskie,
  Mikrobiologiczna ekologia i geomikrobiologia litobiontycznych siedlisk z ekstremalnych środowisk pustyni Atacama i Negew
  Number ID: 6 Number: CGL2007-62875/BOS Period: 2007 - 2010
 35. Project Fundusze Europejskie, INTERREG IIIA/TACIS
  Szkolenia i adaptacja laboratoriów w Instytucie Agrofizyki dla podniesienia jakości żywności na terenach przygranicznych PL-BY-UA
  Number ID: 28 Period: 2007 - 2008
 36. Project Fundusze Europejskie, INTERREG IIIA/TACIS
  Utworzenie transgranicznej sieci minitoringu ekosystemu glebowego na terenie międzynarodowego Biorezerwatu Zachodnie Polesie
  Number ID: 141 Period: 2007 - 2007
 37. Project Fundusze Europejskie, Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Właściwości fizyczne tkanek owoców i warzyw podczas przechowywania
  Number ID: 161 Number: Fellowships IHP, HPMT-CT-2001-00308 Program Marie Curie Period: 2006 - 2006
 38. Project Fundusze Europejskie, INTERREG IIIA/TACIS
  Interregionalne Centrum Badawczo-Edukacyjne w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie
  Number ID: 158 Period: 2006 - 2007
 39. Project Fundusze Europejskie, SWEX_Polesie and Podlasie
  Soil Water and Energy Exchange
  Number ID: 201 Number: 3275 Period: 2005 - 2009
 40. Project Fundusze Europejskie,
  Stypendia dla młodych naukowców szansą agrorozwoju Lubelszczyzny
  Number ID: 143 Period: 2005 - 2007
 41. Project Fundusze Europejskie, Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Lubelskiego
  Number ID: 145 Period: 2005 - 2008
 42. Project Fundusze Europejskie, Europejska Agencja Kosmiczna
  Gleba, woda i wymiana energii. Naziemny monitoring gleby, wody i wymiana energii. Weryfikacja danych satelitarnych i mierzonych w warunkach Polski
  Number ID: 144 Number: SMOS-CalVal Project ID 3275 Period: 2005 - 2009
 43. Project Akcje COST, COST
  Oddziaływanie spływu powierzchniowego i erozji na środowisko
  Number ID: 147 Number: COST Action 634 Period: 2004 - 2007
 44. Project Fundusze Europejskie, Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Polska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców
  Number ID: 146 Period: 2004 - 2007
 45. Project Fundusze Europejskie, Piąty Program Ramowy Unii Europejskiej
  CENTRUM DOSKONAŁOŚCI Fizyki Stosowanej w Zrównoważonym Rolnictwie – AGROPHYSICS
  Number ID: 148 Number: QLK5-CT-2002-30428 Period: 2003 - 2006
 46. Project Fundusze Europejskie, Piąty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Ocena wpływu zmian klimatu na użytkowanie ziemi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
  Number ID: 149 Number: EVK2-2002-00540 Period: 2002 - 2003
 47. Project Akcje COST, COST
  Matryce żywnościowe: struktura od nano do makro skali i jej wpływ na uwalnianie i percepcję związków smakowo-zapachowych
  Number ID: 150 Number: COST Action 921 Period: 2002 - 2006
 48. Project Fundusze Europejskie, Piąty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Opracowanie materiałów izolacyjnych ze specjalnie zaprojektowanymi właściwościami do renowacji budynków
  Number ID: 152 Period: 2000 - 2003
 49. Project badawczy, FAIRS
  Doświadczenia nad oddziaływaniem zagęszczenia podglebia na glebę, wzrost roślin uprawnych i środowisko oraz sposoby ograniczenia tego zagęszczenia
  Number ID: 154 Number: FAIRS-CT97-3589 Period: 1998 - 2000
 50. Project Fundusze Europejskie, INCO-Copernicus
  Wpływ zagęszczenia podglebia na żyzność gleby, wzrost roślin i środowisko oraz sposoby ograniczania tego zagęszczenia
  Number ID: 153 Number: ERB IC15-CT98-0125 Period: 1998 - 2001
 51. Project Inne,
  Oszacowanie emisji N2O i CO2 z wybranych gleb mineralnych Polski w zróżnicowanych warunkach oksydoredukcyjnych.
  Number ID: 60 Number: 5 P06B 038 11 Period: 1996 - 1998
 52. Project badawczy,
  Wpływ stresów środowiskowych na wzrost korzeni i pędów roślin
  Number ID: 155 Period: 1996 - 1999
 53. Project badawczy, Program Brytyjsko-Polski
  Biophysics of Roots and Shoots in Relation to Environmental Stress
  Number ID: 159 Period: 1996 - 1999
 54. Project Inne, ACCESS II. Model
  Wpływ zmian klimatu na glebę i strategiczne plony Europy
  Number ID: 157 Period: 1994 - 1996
X