Król A.

Król A.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2015, The effect of dairy sewage sludge amendment on repellency and hydraulic conductivity of soil aggregates from two depths of Eutric Cambisol., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 178(2): 270-277
 2. 2014, Comparison of biogas production from wild and cultivated varieties of reed canary grass., Bioresource Technology, 2014, 156303-306
 3. 2013, Effects of organic and conventional management on physical propertiesof soil aggregates, International Agrophysics, 2013, 27(1): 15-21
 4. 2011, Use of porouse tubes for measuring water extraction by roots and simultaneous maintaining of soil water potential in growth chamber experiments., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 347-354
 5. 2011, Biopaliwa dla nowoczesnego transportu., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10276-281
 6. 2011, Kiszonki – cenny substrat do produkcji biogazu., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10249-254
 7. 2010, Methods of biogas production and utilization, 2010, 40-41
 8. 2009, Wykorzystanie alg do produkcji biowodoru i biometanu w świetle najnowszych badań., Wieś Jutra, 2009, "Wykorzystanie surowców rolniczych w energetyce", 11-18
 9. 2005, Electron microscopy., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Micro-structure analysis of plant tissues", 2005, 2. Microscopes and sample preparation, 57-70
 10. 2003, Wyznaczanie minimalnej liczby komórek do analizy geometrycznych parametrów struktury tkanki bulwy ziemniaka., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 579-587
 11. 2003, Method for the microscopic image compilation of the potato tuber’s cellular structure., Scientia Agriculturae Bohemica, 2003, 34, 3, 81-85
 12. 2002, Cell structural parameters of potato tuber tissue., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 119-127
 13. 2002, Wyznaczanie parametrów struktury tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka odmian “Danusia” i “Kuba”., Technica Agraria, 2002, 1(2): 23-32
 14. 2002, Zastosowanie czujników membranowych z cieczą pośredniczącą do badań rozkładu naporu w roślinnym materiale sypkim., 2002
 15. 2001, Pomiary ciśnienia osmotycznego soków roślinnych z zastosowaniem OSMOMATU 030., Acta Agrophysica, 2001, 45, 53-60
 16. 2000, Cell size distribution of potato tissue., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 64-65
 17. 2000, Zastosowanie techniki wideo do wyznaczania odkształceń i głębokości koleiny w ośrodku glebowym podczas obciążenia., Inżynieria Rolnicza, 2000, 7, 119-124
 18. 2000, Przetworniki ciśnienia w badaniach mechanicznych właściwości materiałów rolniczych., Acta Agrophysica, 2000, 37, 187-191
 19. 2000, Pomiary ciśnienia osmotycznego soków roślinnych z zastosowaniem osmomatu 030., 2000
 20. 2000, Zastosowanie analizy obrazu i tomografii komputerowej do badań struktury gleb., 2000
 21. 1999, Wyznaczanie składowych tensora naprężenia oraz odkształceń w podłożu piaszczystym pod taśmą pojazdu gąsienicowego., Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji PAN o/Kraków, 1999, 18, 407-414
 22. 1999, Konstrukcja i zasada działania czujnika z cieczą pośredniczącą do pomiarów naprężeń w glebie., Inżynieria Rolnicza, 1999, 5, 2, 107-112
 23. 1999, Zastosowanie elementów optyki włóknistej w czujniku do pomiarów przemieszczeń warstw gleby., Inżynieria Rolnicza, 1999, 5, 11, 149-152
 24. 1999, Zmiany struktury bulwy ziemniaka w wyniku deformacji., Acta Agrophysica, 1999, 24, 109-133
 25. 1999, Algorytm binaryzacji obrazów tomograficznych gleby zagregowanej., Acta Agrophysica, 1999, 24, 49-55
 26. 1999, Zastosowanie tomografii komputerowej do badania struktury gleby zagregowanej., Acta Agrophysica, 1999, 24, 43-48
 27. 1999, Metody i urządzenia w badaniach naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., 1999
 28. 1999, Wyznaczanie mechanicznej charakterystyki trakcyjnego podłoża glebowego w badaniach polowych z użyciem pojazdów gąsienicowych., 1999
 29. 1999, Metoda i stanowisko do jednoczesnej rejestracji naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., Acta Agrophysica, 1999, 20, 40-42
 30. 1999, Wykorzystanie technik video-komputerowych w pomiarach przemieszczeń w glebie pod kołami pojazdów rolniczych., 1999
 31. 1999, Wykorzystanie optyki włóknistej do rejestracji przemieszczeń odkształcanego ośrodka glebowego., 1999
 32. 1998, A new system for simultaneous measuring of pressure and displacement in soil. Part II, 98-C-055,, Testowe, 936-937, 1998
 33. 1998, Metoda i stanowisko do jednoczesnej rejestracji naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., Sprawozdanie z Działalności Polskiej Akademii Nauk w Roku 1998, 217-218, 1998
 34. 1997, Preliminary investigations of stress and strains in the soil under wheel., 1997
 35. 1997, Czujnik pomiaru zmian ciśnienia podczas deformacji granularnych ośrodków wielofazowych z zastosowaniem przetworników piezorezystywnych., 1997
 36. 1997, Zastosowanie metod mikroskopowych w badaniach tkanek roślinnych., 1997
 37. 1997, Microscopic methods for thr investigations of plant tissue., 1997
 38. 1997, Pomiar naprężeń i przemieszczeń w glebie przy pomocy miniczujników piezorezystywnych i światłowodowych., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 61-63, 1997.
X