Skiba Katarzyna

Skiba Katarzyna

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2013, Characteristics of rapeseed oil cake using nitrogen adsorption, International Agrophysics, 2013, 27(3): 329-334
 2. 2012, The Mechanical Parameters of Rapeseed Cake, Energy Sources, Part A, 2012, 34(13): 1196-1205
 3. 2010, Influence of storage conditions on microbial quality of rapeseed cake and middlings., International Agrophysics, 2010, 24(3): 261-265
 4. 2009, Alternative sources of energy in the Lubelskie province (a rewiev)., Acta Agrophysica, 2009, 171, Vol. 14(2), 449-461
 5. 2009, Charakterystyka cech mechanicznych łuszczyn najnowszych odmian rzepaku pod kątem osypywania nasion.,
 6. 2009, Ocena pozostałości środków chemicznych (regulatorów wzrostu i dojrzewania) na nasionach rzepaku za pomocą analiz mikrobiologicznych., 2009
 7. 2008, Significance of extrusion process for quality properties of rapeseed cake., 2008
 8. 2008, Oil Quality Indices Describing the Technological Value of Rape Seed., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 302-307
 9. 2008, Study of the Microstructure of Extruded Rapeseed Oil Cake., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 284-289
 10. 2008, Badania porozymetryczne wytłoku rzepakowego(N)., 2008
 11. 2008, Alternatywne źródła energii w województwie lubelskim., 2008
 12. 2007, Impact of drying temperature on the content of benso(a)pyrens in rapeseeds., 2007
 13. 2007, Analiza wybranych częstotliwości promieniowania bliskiej podczerwieni do określenia cech jakościowych nasion rzepaku., 2007
 14. 2007, Określenie właściwości fizycznych niespożywczych materiałów roślinnych., 2007
 15. 2007, Low Temperatures of Storage Berus Quality Features of Rapeseed., Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 299-302
 16. 2007, Effect of Controlled Storage Sonditions on Nutritional Value of Rapessed Oil Cake as a by_product In the Production of Bio-Diesel fuel, Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 238-242
 17. 2006, Żywieniowe aspekty zagospodarowania wytłoków rzepakowych., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 30-33
 18. 2006, Jakość technologiczna nasion rzepaku pochodzących z doświadczeń odmianowo-nawozowych, Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 265-273
 19. 2005, Zmiany cech jakościowych zanieczyszczonych nasion rzepaku podczas procesu przechowywania., Acta Agrophysica, 2005, 127, 6(3), 785-794
 20. 2005, Characteristic of mechanical properties of rapeseed., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 4, Mechanics and Micro-Structure of Agricultural Plant Materials, 356
X