International projects

Research

International projects

 1. Project badawczy, Horyzont 2020
  Interactive soil quality assessment in Europe and China for agricultural productivity and environmental resilience
  Number ID: 215 Number: H2020-H2020-SFS-2014-2 635750 Period: 2015 - 2020
 2. Project badawczy, Wspólne stypendia dla młodych kobiet - naukowców
  Arsenic and copper removal and soil enzyme interactions by lemon grass, rubber plants and Bambara beans
  Number ID: 189 Period: 2013 - 2014
 3. Project szkoleniowy, Top 500 Innovators Science
  Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization. Wyjazd stażowo-szkoleniowy w roku 2013.
  Number ID: 196 Period: 2013 - 2013
 4. Project badawczy,
  Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych
  Number ID: 204 Period: 2013 - 2015
 5. Project badawczy,
  Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej
  Number ID: 194 Number: CZ.3.22/1.2.00/12.03445 Period: 2013 - 2015
 6. Project badawczy,
  ELBARA_PD (Penetration Depth)
  Number ID: 198 Number: 4000107897/13/NL/KML, AO 1-7021 Period: 2013 - 2015
 7. Project badawczy, FACCE JPI MACSUR
  FACCE JPI MACSUR (P162) Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności / Knowledge Hub Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security,
  Number ID: 177 Number: FACCE JPI MACSUR (P162) Period: 2012 - 2015
 8. Project badawczy, FACCE JPI MACSUR
  FACCE JPI MACSUR (P158) Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności / Knowledge Hub Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security,
  Number ID: 176 Number: FACCE JPI MACSUR (P158) Period: 2012 - 2015
 9. Project badawczy, FACCE JPI MACSUR
  FACCE JPI MACSUR (P139) Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności / Knowledge Hub Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security,
  Number ID: 175 Number: FACCE JPI MACSUR (P139) Period: 2012 - 2015
 10. Project badawczy,
  Strategie kolonizacji mikroorganizmów endolitycznych w suchych i hiper-suchych środowiskach oraz poszukiwanie ich śladów: badania pustyń ekstremalnych jako analogów warunków marsjańskich.
  Number ID: 195 Number: CGL2010-160004 Period: 2011 - 2013
 11. Project badawczy, Projekt Stypendialny
  Czy dynamika biospekli jest zależna od zawartości chlorofilu w jabłkach?
  Number ID: 165 Number: A/10/05951 Period: 2010 - 2010
 12. Project edukacyjny,
  Nanostruktura topografii powierzchni modelowych i naturalnych materiałów ścian komórkowych
  Number ID: 163 Number: 195777/V11 Period: 2010 - 2010
 13. Project badawczy, COST
  The application of innovative fundamental food-structure-property relationships to the design of foods for health, wellness and pleasure.
  Number ID: 170 Number: COST Action FA1001 Period: 2010 - 2014
 14. Project badawczy, COST
  Europejska sieć zastosowań mikroskopii sił atomowych w nano-medycynie i naukach przyrodniczych – AFM4NanoMed&Bio
  Number ID: 166 Number: COST Action TD1002 Period: 2010 - 2014
 15. Project badawczy, Europejska Agencja Kosmiczna
  Wsparcie interpretacji danych SMOS dla wytworzenia świadectw zmiany klimatu zwiazanych z obszarem Transgenicznych Rezerwatów Biosfery przez wschodnie granice Polski.
  Number ID: 167 Number: ID 6802 Period: 2010 - 2011
 16. Project badawczy, SMOS
  Wsparcie ninterpretacji danych SMOS dla wytworzenia świadectw Zmiany Klimatu związanych z obszarem Transgranicznych Rezerwatów Biosfery (TRB, ang. TBR) przez wschodnie granice Polski
  Number ID: 199 Number: 6802 Period: 2010 - 2011
 17. Project inwestycyjny, PO RPW
  Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej
  Number ID: 169 Number: PO RPW - POPW.01.03.00-06-005/09 Period: 2009 - 2011
 18. Project badawczy,
  Klaster innowacji i konkurencyjności żywności
  Number ID: 164 Number: BaltFood Period: 2009 - 2012
 19. Project badawczy, SMOS SWEX/R
  Gleba, woda i wymiana energii/Badania
  Number ID: 200 Number: 98084 Period: 2009 - 2011
 20. Project inwestycyjny, PO RPW
  Rozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości AGROPHYSICS
  Number ID: 168 Number: PO RPW Period: 2008 - 2011
 21. Project badawczy,
  Mikrobiologiczna ekologia i geomikrobiologia litobiontycznych siedlisk z ekstremalnych środowisk pustyni Atacama i Negew
  Number ID: 6 Number: CGL2007-62875/BOS Period: 2007 - 2010
 22. Project edukacyjny, INTERREG IIIA/TACIS
  Szkolenia i adaptacja laboratoriów w Instytucie Agrofizyki dla podniesienia jakości żywności na terenach przygranicznych PL-BY-UA
  Number ID: 28 Period: 2007 - 2008
 23. Project badawczy, INTERREG IIIA/TACIS
  Utworzenie transgranicznej sieci minitoringu ekosystemu glebowego na terenie międzynarodowego Biorezerwatu Zachodnie Polesie
  Number ID: 141 Period: 2007 - 2007
 24. Project badawczy, Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Właściwości fizyczne tkanek owoców i warzyw podczas przechowywania
  Number ID: 161 Number: Fellowships IHP, HPMT-CT-2001-00308 Program Marie Curie Period: 2006 - 2006
 25. Project badawczy, INTERREG IIIA/TACIS
  Interregionalne Centrum Badawczo-Edukacyjne w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie
  Number ID: 158 Period: 2006 - 2007
 26. Project badawczy, SWEX_Polesie and Podlasie
  Soil Water and Energy Exchange
  Number ID: 201 Number: 3275 Period: 2005 - 2009
 27. Project edukacyjny,
  Stypendia dla młodych naukowców szansą agrorozwoju Lubelszczyzny
  Number ID: 143 Period: 2005 - 2007
 28. Project badawczy, Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Lubelskiego
  Number ID: 145 Period: 2005 - 2008
 29. Project badawczy, Europejska Agencja Kosmiczna
  Gleba, woda i wymiana energii. Naziemny monitoring gleby, wody i wymiana energii. Weryfikacja danych satelitarnych i mierzonych w warunkach Polski
  Number ID: 144 Number: SMOS-CalVal Project ID 3275 Period: 2005 - 2009
 30. Project badawczy, COST
  Oddziaływanie spływu powierzchniowego i erozji na środowisko
  Number ID: 147 Number: COST Action 634 Period: 2004 - 2007
 31. Project badawczy, Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Polska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców
  Number ID: 146 Period: 2004 - 2007
 32. Project badawczy, Piąty Program Ramowy Unii Europejskiej
  CENTRUM DOSKONAŁOŚCI Fizyki Stosowanej w Zrównoważonym Rolnictwie – AGROPHYSICS
  Number ID: 148 Number: QLK5-CT-2002-30428 Period: 2003 - 2006
 33. Project badawczy, Piąty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Ocena wpływu zmian klimatu na użytkowanie ziemi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
  Number ID: 149 Number: EVK2-2002-00540 Period: 2002 - 2003
 34. Project badawczy, COST
  Matryce żywnościowe: struktura od nano do makro skali i jej wpływ na uwalnianie i percepcję związków smakowo-zapachowych
  Number ID: 150 Number: COST Action 921 Period: 2002 - 2006
 35. Project badawczy, Piąty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Opracowanie materiałów izolacyjnych ze specjalnie zaprojektowanymi właściwościami do renowacji budynków
  Number ID: 152 Period: 2000 - 2003
 36. Project badawczy, INCO-Copernicus
  Wpływ zagęszczenia podglebia na żyzność gleby, wzrost roślin i środowisko oraz sposoby ograniczania tego zagęszczenia
  Number ID: 153 Number: ERB IC15-CT98-0125 Period: 1998 - 2001
 37. Project badawczy, FAIRS
  Doświadczenia nad oddziaływaniem zagęszczenia podglebia na glebę, wzrost roślin uprawnych i środowisko oraz sposoby ograniczenia tego zagęszczenia
  Number ID: 154 Number: FAIRS-CT97-3589 Period: 1998 - 2000
 38. Project badawczy,
  Oszacowanie emisji N2O i CO2 z wybranych gleb mineralnych Polski w zróżnicowanych warunkach oksydoredukcyjnych.
  Number ID: 60 Number: 5 P06B 038 11 Period: 1996 - 1998
 39. Project badawczy,
  Wpływ stresów środowiskowych na wzrost korzeni i pędów roślin
  Number ID: 155 Period: 1996 - 1999
 40. Project badawczy, Program Brytyjsko-Polski
  Biophysics of Roots and Shoots in Relation to Environmental Stress
  Number ID: 159 Period: 1996 - 1999
 41. Project badawczy, ACCESS II. Model
  Wpływ zmian klimatu na glebę i strategiczne plony Europy
  Number ID: 157 Period: 1994 - 1996
X