Rybacki R.

Rybacki R.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2008, Efekty wdrożenia wyników badań agrofizycznych w przemyśle tłuszczowym., 2008
 2. 2007, Przyczyny aglomeracji i zbrylania nasion rzepaku podczas długotrwałego przechowywania., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 52-53
 3. 2007, Dobór odmian rzepaku pod kątem jakości surowca do produkcji biodiesla., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 14
 4. 2006, Jakość technologiczna nasion rzepaku pochodzących z doświadczeń odmianowo-nawozowych, Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 265-273
 5. 2006, Wartość technologiczna nasion różnych odmian rzepaku ozimego przeznaczonych na biopaliwa., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 1017-1030
 6. 2006, Wpływ technologii zbioru na zawartość chlorofili i karotenoidów w nasionach rzepaku, wytłokach i oleju., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2005, 479-488 (Publikacja nie wykazana w latach ubiegłych )
 7. 2004, Przyczyny aglomeracji i zbrylania nasion rzepaku podczas długotrwałego przechowywania, 2004
 8. 2004, Warunki zbioru a zawartość tłuszczu i profil kwasów tłuszczowych w nasionach, 2004
 9. 2004, Wartość technologiczna porośniętych nasion rzepaku, 2004
 10. 2004, Wpływ technologii zbioru na zawartość barwników w nasionach, wytłokach i oleju rzepaku, 2004
 11. 2004, Ocena jakość nasion rzepaku pochodzących z północnej części Polski, 2004
 12. 2003, Jakość surowca ocenianego na podstawie stopnia uszkodzeń nasion rzepaku., 2003
 13. 2003, Sources for contamination of rapeseed with benzo(a)pyrene., International Agrophysics, 2003, 17, 3, 131-135
 14. 2003, Zawartość benzo(a)pirenu w nasionach rzepaku pochodzących z Polski północnej., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2003, 34, 627-636
 15. 2003, Impact of drying temperature on technological value of rapeseeds., 2003
 16. 2003, Wpływ terminu zbioru na zmiany zawartości barwników w nasionach, wytłokach i oleju rzepaku., 2003
 17. 2003, Wpływ warunków suszenia na zawartość benzo(a)pirenu w nasionach rzepaku., 2003
 18. 2002, Wpływ temperatury suszenia na zawartość barwników w nasionach rzepaku ozimego. Drying temperature-induced changes of the seed pigment components of the winter oilseed rape., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 1, 95-102
 19. 2002, Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne nasion rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 2, 417-426
 20. 2002, Wpływ temperatury suszenia na skład chemiczny nasion rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, XXIII, 2, 417-426
 21. 2002, Wpływ warunków składowania na skład chemiczny nasion rzepaku jarego., 2002
 22. 2002, Zawartość barwników w oleju tłoczonym z nasion rzepaku poddanych zróżnicowanej temperaturze suszenia., 2002
 23. 2002, Wpływ suszenia na niektóre właściwości mechaniczne nasion rzepaku., 2002
 24. 2001, Rzepak- jakość nasion. Procesy zbioru, suszenia, przechowywania., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 44, 2001, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 5,9
 25. 2001, Rzepak – jakość nasion. Instrukcja wdrożeniowa., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, 2001, str. całości 1-87, l. ark. wyd. 6,0
 26. 2000, Quality of rapeseed as depends on harvest, drying and storage., 2000
X