Wójciga Anna

Wójciga Anna

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2013, The effect of conventional and reduced soil tillage on soil pore morphology and water infiltration, 2013, 168-168
 2. 2010, Wpływ właściwości fizycznych gleby na wzrost i funkcjonowanie roślin rzepaku żółtonasiennego, 2010
 3. 2010, Wzrost i pobór wody u wybranych rodów rzepaku żółtonasiennego., 2010, 41-42
 4. 2010, Effect of soil physical conditions on growth and water uptake by yellow – seeded rape, 2010, 15-16
 5. 2009, Surface shear resistance of soils on the micro- to mesoscale., International Agrophysics, 2009, 23(4): 391-398
 6. 2009, Hydraulic properties of soil aggregates as influenced by compaction., Soil & Tillage Research, 2009, 103(1): 170-177
 7. 2009, Woda w glebie – pomiary naziemne i satelitarne w misji ESA SMOS., 2009
 8. 2009, Image analysis for soil macropore characterization. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 9. 2009, Hydraulic and mechanical properties of soil aggregates under organic and conventional soil management., 2009
 10. 2009, Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy (K)., 2009
 11. 2008, Soil porosity and water infiltration under different tillage systems, 2008
 12. 2008, Soil porosity and water infiltration under different tillage systems, 2008
 13. 2008, Micro- and mesoscale shear resistance as an indicator for soil wind erosion risk, 2008
 14. 2008, Zwilżalność agregatów glebowych a zagęszczenie gleby., 2008
 15. 2008, Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy., 2008
 16. 2008, Effects of soil texture and wetness on thermal conductivity., 2008
 17. 2008, Zdolności retencyjne i przewodzące agregatów glebowych w zależności od stanu zagęszczenia gleby wytworzonej z lessu., 2008
 18. 2008, Wilgotność gleby w skali pola i gminy dla potrzeb walidacji obserwacji satelitarnych w misji ESA SAMOS., 2008
 19. 2008, Effect of compaction on some hydraulic properties of soil aggregates., 2008
 20. 2008, Pore size distribution and water infiltration under different tillage systems., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r., Vol.10
 21. 2007, Example effects of the preliminary cal/val campaigns in Poland-Polesie, Szymbark, 2007
X