Woźniak Wanda

Woźniak Wanda

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(4): 703-904
 2. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(3): 463-697
 3. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(2): 241-458
 4. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(1): 1-225
 5. 2011, Biuletyn Informacyjny PTA, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2011, 311-45
 6. 2011, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2011, 321-36
 7. 2006, Charakterystyki mechaniczne ziarna mutantów jęczmienia nieoplewionego, Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 1041-1047
 8. 2005, Biuletyn Informacyjny PTA, Biuletyn Informacyjny PTA, 2005, 20, str. całości 1-35, l. ark. wyd. 2,5
 9. 2005, Biuletyn Informacyjny PTA, Biuletyn Informacyjny PTA, 2005, 19, str. całości 1-27, l. ark. wyd. 1,9
 10. 2005, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-163, l. ark. wyd. 11,6
 11. 2005, Biuletyn Informacyjny PTA., Biuletyn Informacyjny PTA, 2005, 20, str. całości 1-35
 12. 2005, Biuletyn Informacyjny PTA., Biuletyn Informacyjny PTA, 2005, 19, str. całości 1-27
 13. 2004, Fizyczne skutki zmian wilgotności ziarna jęczmienia, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 235-242
 14. 2003, Wyznaczanie podstawowych właściwości mechanicznych ziarna pszenicy., 2003, 93, 135-144
 15. 2003, Zastosowanie metody jednoosiowego ściskania do wyznaczania podstawowych właściwości mechanicznych ziarna pszenicy., Acta Agrophysica, 2003, 93, 145-155
 16. 2003, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2003, 16, 1-28, l. ark. wyd. 2,0
 17. 2003, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2003, 15, 1-23, l. ark. wyd. 1,6
 18. 2003, Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych. Część II., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica, 83, str. całości 1-196, l. ark. wyd. 14,0
 19. 2003, Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych. Część I., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica, 82, str. całości 1-225, l. ark. wyd. 16,1
 20. 2003, AGROLASER 2003 “Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze”., 2003
 21. 2003, Właściwości geometryczne, mechaniczne i strukturalne surowców i produktów spożywczych., 2003
 22. 2002, Defektoskopia rentgenowska i jej wykorzystanie w bada-niach agrofizycznych. X-ray defectoscopy and its use in agrophysical research., Acta Agrophysica, 2002, 72, 183-203
 23. 2002, Wpływ uszkodzeń wewnętrznych ziarna pszenicy na twardość technologiczną. Effect of inner damage of wheat grain on technological hardness., Acta Agrophysica, 2002, 78, 299-307
 24. 2002, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, 13, 1-26, l. ark. wyd. 1,9
 25. 2002, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, 14, 1-25
 26. 2002, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, 14, 1-25, l. ark. wyd. 1,8
 27. 2002, Properties of water in foods., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 77, 2002, str. całości 1-193, l. ark. wyd. 13,9
 28. 2002, Agrofizyka na początku XXI wieku. Część II., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 63, 2002, str. całości 1-185, l. ark. wyd. 13,3
 29. 2002, Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na materiały rolnicze., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 62, 2002, str. całości 1-153, l. ark. wyd. 11,0
 30. 2002, Zastosowania fizyki w naukach rolniczych. Część I., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 72, 2002, str. całości 1-223, l. ark. wyd. 16,0
 31. 2002, Agrofizyka na początku XXI wieku. Część I., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 60, 2002, str. całości 1-237, l. ark. wyd. 17,0
 32. 2002, Agrofizyka na początku XXI wieku. Część III., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 78, 2002, str. całości 1-315, l. ark. wyd. 22,5
 33. 2002, Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych. (Referaty i doniesienia-Międzynarodowa Konferencja Naukowa). PTA,, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, str. całości 1-123, l. ark. wyd. 8,8
 34. 2002, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, 13, 1-26
 35. 2002, Wpływ uszkodzeń wewnętrznych ziarna pszenicy na twardość technologiczną., 2002
 36. 2001, Właściwości fizyczne niektórych roślin, owoców i warzyw., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 45, 2001, str. całości 1-184, l. ark. wyd. 13,1
 37. 2001, Właściwości fizyczne nasion niektórych roślin uprawnych i surowców przemysłu spożywczego., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 46, 2001, str. całości 1-242, l. ark. wyd. 17,3
 38. 2001, Właściwości agrofizyczne środowiska glebowego., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 57, 2001, str. całości 1-183, l. ark. wyd. 13,1
 39. 2001, Właściwości agrofizyczne materiałów roślinnych., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 58, 2001, str. całości 1-203, l. ark. wyd. 14,5
 40. 2001, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2001, 11, 1-27, l. ark. wyd. 1,9
 41. 2001, Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, AGROLASER 2001. 2001, 1-182, l. ark. wyd. 13,0
 42. 2001, Mechanical properties of wheat grain in relation to internal cracks., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 59-64
 43. 2001, Wpływ nawilżania ziarna pszenicy na twardość technologiczną., Acta Agrophysica, 2001, 46, 227-233
 44. 2001, Wpływ uszkodzeń wewnętrznych na zmiany właści-wości mechanicznych ziarna pszenicy., Inżynieria Maszyn, 2001,17,81 86
 45. 2001, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2001, 12, 1-25
 46. 2001, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2001, 11, 1-27
 47. 2001, Wpływ uszkodzeń wewnętrznych na zmiany właściwości mechanicznych ziarna pszenicy., 2001
 48. 2001, Biuletyn Informacyjny, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, PTA. 2001, 12, 1-25, l. ark. wyd. 1,8
 49. 1999, Computer system for analysis of X-ray images of wheat grains, (a preliminary announcement)., International Agrophysics, 1999, 13, 1, 133-140
 50. 1999, Internal damage vs. Mechanical properties of microwave-dried wheat grain., International Agrophysics, 1999, 13, 2, 259-268
 51. 1999, Charakterystyka obrazów rentgenowskich ziarniaków o różnej wilgotności., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 1999, 2, 27-29
 52. 1999, Changes of some physical properties of wheat kernels during drying assessed by X-ray image analysis., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 139, 1999
 53. 1999, Application of “GRAINS” program for characterisation of X-ray images of wheat grains at different moisture content., Xth Seminar "Properties of water in foods", Muszyna-Złockie, 10-12.05.1999, 54-63, 1999
 54. 1998, Effect of moisture treatment on the ultraweak liminescence from imbibing wheat grain., International Agrophysics, 1998, 12, 2, 127-132
 55. 1998, Wpływ nawilżania ziarna pszenicy na jego wytrzymałość mechaniczną., Przegląd Zbożowo - Młynarski. Dodatek do Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego-Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, 1, 4, 26-28, 1998
 56. 1998, The effect of moisture treatment on mechanical properties of wheat grain., Ninth Seminar: Properties of Water in Food, Zakopane,11-13.05.1998, 62-71, 1998
 57. 1998, Effect of moisture treatment of Polish wheat varieties on differentiation on Falling Number values., 1998
 58. 1998, Application of a specialized computer program for analysis of X-ray images of selected plant materials., International Conference Structure and Functionality of Food Products, Mrągowo, 18-20. 05.1998, 42, 1998
 59. 1998, New trends in obtaing rapeseed of high technological value. Nowe kierunki pozyskiwania nasion rzepaku o wysokiej jakości technologicznej., Instytut Agrofizyki PAN, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1995, 427, l.ark.wyd. 10,9
 60. 1997, Zastosowanie programu ZIARNA do analizy obrazów rentgenowskich materiałów biologicznych., 1997
 61. 1997, Ultrasłaba luminescencja w okresie powtórnego pęcznienia ziarna pszenicy., 1997
 62. 1997, Wpływ czasu suszenia mikrofalowego na wybrane parametry mechaniczne ziarna pszenicy., 1997
 63. 1997, Effect of microwave drying time on mechanical properties of wheat grain., 1997
 64. 1997, Factors influencing on differentiation of FN values of wheat grain., 1997
 65. 1997, Effect of moisture treatment on the ultraweak luminescence from imbibing wheat grain., 1997
 66. 1997, Computer program for semi-automatic analysis of X-ray images of wheat grains., 1997
X