Rybacki R.

Rybacki R.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2008, Efekty wdrożenia wyników badań agrofizycznych w przemyśle tłuszczowym., 2008
 2. 2007, Przyczyny aglomeracji i zbrylania nasion rzepaku podczas długotrwałego przechowywania., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 52-53
 3. 2007, Dobór odmian rzepaku pod kątem jakości surowca do produkcji biodiesla., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 14
 4. 2006, Wpływ technologii zbioru na zawartość chlorofili i karotenoidów w nasionach rzepaku, wytłokach i oleju., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2005, 479-488 (Publikacja nie wykazana w latach ubiegłych )
 5. 2006, Wartość technologiczna nasion różnych odmian rzepaku ozimego przeznaczonych na biopaliwa., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 1017-1030
 6. 2006, Jakość technologiczna nasion rzepaku pochodzących z doświadczeń odmianowo-nawozowych, Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 265-273
 7. 2004, Wpływ technologii zbioru na zawartość barwników w nasionach, wytłokach i oleju rzepaku, 2004
 8. 2004, Wartość technologiczna porośniętych nasion rzepaku, 2004
 9. 2004, Warunki zbioru a zawartość tłuszczu i profil kwasów tłuszczowych w nasionach, 2004
 10. 2004, Przyczyny aglomeracji i zbrylania nasion rzepaku podczas długotrwałego przechowywania, 2004
 11. 2004, Ocena jakość nasion rzepaku pochodzących z północnej części Polski, 2004
 12. 2003, Impact of drying temperature on technological value of rapeseeds., 2003
 13. 2003, Zawartość benzo(a)pirenu w nasionach rzepaku pochodzących z Polski północnej., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2003, 34, 627-636
 14. 2003, Sources for contamination of rapeseed with benzo(a)pyrene., International Agrophysics, 2003, 17, 3, 131-135
 15. 2003, Wpływ terminu zbioru na zmiany zawartości barwników w nasionach, wytłokach i oleju rzepaku., 2003
 16. 2003, Jakość surowca ocenianego na podstawie stopnia uszkodzeń nasion rzepaku., 2003
 17. 2003, Wpływ warunków suszenia na zawartość benzo(a)pirenu w nasionach rzepaku., 2003
 18. 2002, Wpływ temperatury suszenia na skład chemiczny nasion rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, XXIII, 2, 417-426
 19. 2002, Wpływ suszenia na niektóre właściwości mechaniczne nasion rzepaku., 2002
 20. 2002, Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne nasion rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 2, 417-426
 21. 2002, Wpływ temperatury suszenia na zawartość barwników w nasionach rzepaku ozimego. Drying temperature-induced changes of the seed pigment components of the winter oilseed rape., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 1, 95-102
 22. 2002, Wpływ warunków składowania na skład chemiczny nasion rzepaku jarego., 2002
 23. 2002, Zawartość barwników w oleju tłoczonym z nasion rzepaku poddanych zróżnicowanej temperaturze suszenia., 2002
 24. 2001, Rzepak – jakość nasion. Instrukcja wdrożeniowa., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, 2001, str. całości 1-87, l. ark. wyd. 6,0
 25. 2001, Rzepak- jakość nasion. Procesy zbioru, suszenia, przechowywania., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 44, 2001, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 5,9
 26. 2000, Quality of rapeseed as depends on harvest, drying and storage., 2000
X