Malicki Marek

Malicki Marek

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2007, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2007
 2. 2005, Verification of dielectric mixing models on the base of TDR measurements., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 133-143
 3. 2004, Electrical measurement of moisture of selected agricultural materials. Dielectrical measurement of soil moisture by TDR method, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 74-87
 4. 2004, Monitoring of porous media processes with the application of physical and chemical sensors, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 134-139
 5. 2004, TDR method for the measurement of moisture and salinity of porous media, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-150, l. ark. wyd. 10,7
 6. 2004, Zintegrowany przełącznik mikrofalowy w systemie automatycznego pomiaru wilgotności gleby metodą TDR, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 803-808
 7. 2004, Monitoring właściwości fizycznych gleby jako ciała porowatego, 2004
 8. 2004, Temperature properties of soil dielectric constant, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 80-81
 9. 2004, Temperature effect of soil dielectric constant, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 10. 2003, Electrical measurement of moisture of selected agricultural materials. Dielectrical measurement of soil moisture by TDR method., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 88-103
 11. 2003, Electrical measurements methods of porous material properties, especially soil., 2003
 12. 2003, Electrical measurements mthods of porous material properties, especially of soils., 2003
 13. 2002, Elektryczny analog pomiaru dyfuzji tlenu w glebie. Electic model of oxygen diffusion in soil., Acta Agrophysica, 2002, 78, 7-11
 14. 2002, Ocena zasolenia gleb mineralnych na podstawie ich konduktywności oraz przenikalności elektrycznej. Evaluating soil salinity from electrical conductivity and permittivity., Acta Agrophysica, 2002, 72, 99-104
 15. 2002, Elektryczny pomiar wilgotności gleby metodą TDR. Electric measurement of soil moisture using TDR., Acta Agrophysica, 2002, 72, 89-98
 16. 2002, Elektrochemiczny pomiar potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie. Electrochemical determination of potential oxygen flux density in soil., Acta Agrophysica, 2002, 72, 25-37
 17. 2001, Moisture of porous materials determined by reflectometric method., Acta Agrophysica, 2001, 57, 83-91
 18. 2001, Zastosowanie psychrometru Peltiera do pomiaru potencjału wody: prototyp przyrządu pomiarowego., Acta Agrophysica, 2001, 53, 125-134
 19. 2001, Zagadnienie doboru częstotliwości pola elektrycznego w dielektrycznym pomiarze wilgotności gleb zasolonych., Acta Agrophysica, 2001, 53, 109-115
 20. 2000, Tester amperometru i woltamerometru w elektrochemicznych pomiarach gęstości strumienia tlenu w glebie. Tester of amperometer and woltamperometer in electrochemical measurements of oxygen flux density in soil., 2000
 21. 2000, The application of peltier psychrometer for soil water potential above 2 bars., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 200-201
 22. 2000, The application of peltier psychrometer for soil water potential above 2 bars., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 132-135
 23. 2000, Applicability of dielectric methods for the determination of water content in salty soils., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 123-127
 24. 2000, Pomiar wilgotności i zasolenia materiałów rolniczych., 2000
 25. 2000, Status wody jako kluczowe zagadnienie agrofizyki., 2000
 26. 2000, Automatyzacja reflektometrycznego pomiaru wilgotności oraz zasolenia gleby – zagadnienie przełączania sond pomiarowych., 2000
 27. 2000, WskaĽniki mikrobiologiczne w ocenie żyzności gleby., 2000
 28. 2000, Evaluation of dielectric mixing models of mineral soils., 2000
 29. 2000, Evaluating soil salinity from electrical and textural characteristics., 2000
 30. 2000, Interpretacja elektrycznej konduktywności oraz elektrycznej przenikalności gleby w kategoriach jej zasolenia., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 10, 110-112, 2000
 31. 2000, Ocena stosowanych modeli przenikalności dielektrycznej gleb mineralnych. Evaluation of applied dielectric mixing models of mineral soils., Acta Agrophysica, 2000, 34, 157-168
 32. 1999, Miernik TDR wilgotności gleby z mechanicznym układem opóźnienia impulsu próbkującego., 1999
 33. 1999, Zagadnienie doboru częstotliwości pola elektrycznego w dielektrycznym pomiarze wilgotności gleby., 1999
 34. 1999, Problem prędkości polaryzacji katody w chronowoltamperometrycznych pomiarach tlenowej dyfuzyjności gleby. The problem of the Pt cathode driving potential change velocity in the chronovoltammetric measurement of soil oxygen diffusivity., 1999
 35. 1999, Występowanie quasiplateau krzywej woltamperometrycznej redukcji tlenu w zależności od wilgotności gleby. Occurrence of quasiplateau of current-voltage oxygen reduction relationship as a function of soil moisture content., 1999
 36. 1999, Ocena gęstości strumienia tlenu /OFD/ na podstawie krzywej chronowoltamperometrycznej. Estimation of oxygen flux density (OFD) in the soil as based on chronovoltammetric relationship., 1999
 37. 1999, Relationship between soil water content and oxygen flux density /OFD/ in clay soil., 1999
 38. 1999, Probabilistic model of rapeseed damages., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 100-105, 1999
 39. 1999, Metodyczne zagadnienia monitoringu statusu wody w wybranych materiałach biologicznych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 19, 1999, str. całości 1-112, l.ark.wyd. 8,4
 40. 1999, Reflektometryczny miernik wilgotności gleby z pasywnym regulatorem opóźniania impulsu strobującego. A reflectometric meter of soil moisture with passive controller of the pulse delay., Acta Agrophysica, 1999, 22, 143-149
 41. 1999, Próba eliminacji elektrody porównanwczej w woltamperometryczenj metodzie pomiaru gęstości strumienia tlenu (OFD). Reference electrode elimination in the woltammetric measurement of the oxygen flux density., Acta Agrophysica, 1999, 22, 25-30
 42. 1999, Zastosowanie reflektometrii czasowej, TDR, do pomiaru elektrycznej konduktywności gleby., Acta Agrophysica, 1999, 20, 64-66
 43. 1999, Chronovoltammetric determination of oxygen flux density in the soil., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 273-281
 44. 1999, Evaluating soil salinity status from bulk electrical conductivity and permittivity., European Journal of Soil Science, 1999, 50, 505-514
 45. 1998, Monitoring wilgotności, zasolenia i temperatury gleby., 1998
 46. 1998, Monitoring wody w glebie., II Forum Inżynierii Ekologicznej: Monitoring Środowiska, Nałęczów, 15.09.1998, 147-164, 1998
 47. 1998, Probabilistic methods for estimation of rapeseeds damage to dynamical loads., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 96, 1998
 48. 1998, Dielectric determination of moisture of wood using time domain reflectometry., International Agrophysics, 1998, 12, 3, 217-220
 49. 1998, Dielectric determination of moisture of cereals grain using time domain reflectometry., International Agrophysics, 1998, 12, 3, 209-215
 50. 1998, Determining bulk electrical conductivity of soil from attenuation of electromagnetic pulse., International Agrophysics, 1998, 12, 3, 181-183
 51. 1997, Polaryzacja układu elektrody-gleba jako czynnik maskujący prąd redukcji tlenu w pomiarach aeracji gleby., 1997
 52. 1997, Zestaw do wyznaczania charakterystyk napięciowo-prądowych układu elektrody-gleba w zastosowaniu do oceny natlenienia gleby., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 41-44, 1997
 53. 1997, Systemy elektrycznego monitoringu statusu wody w glebie., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 31-40, 1997.
 54. 1997, Trial of injuries estimation of rape seeds undergone to dynamical loads using probability metods., 1997
 55. 1997, Setup for automatic recording of the current voltage relationship in the electrodes-soil system as applied for estimation of the soil oxygen microdiffusion., 1997
 56. 1997, Determining moisture of plant grian using Time Domain Reflectometry., 1997
 57. 1997, Estimating soil salinity from bulk electric conducivity., 1997
 58. 1997, Detrmination of moisture of wood using Time Domain Reflectometry., 1997
 59. 1997, Determining bulk electrical conductivity of soil from attenuation of electromagnetic pulse., 1997
 60. 1997, Recording of the current-voltage relationship in the electrodes-soil system to estimate microdiffusion of the soil oxygen., 1997
X