Pazur Marek

Pazur Marek

Print Friendly, PDF & Email
MSc Pazur Marek
Room: 228
show e-mail address
Phone: (81) 744 50 61 w. 114

Publications

 1. 2021, Sequence and preference in the use of electron acceptors in flooded agricultural soils, International Agrophysics, 35(1): 61–71 DOI: 10.31545/intagr/132372
 2. 2017, N2O-reducing activity of soil amended with organic and inorganic enrichments under flooded conditions, Scientia Agricola, 74(4): 334-342
 3. 2015, Zawartość pierwiastków chemicznych w glebach ornych wybranych województw Polski, 2015, 107-107
 4. 2015, CO2 and N2O emission in soil amended with organic and mineral enrichments under hypoxic conditions, 2015, 238-238
 5. 2015, What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture?, 2015, 19-19
 6. 2014, Effect of long storage and soil type on the actual denitrification and denitrification capacity to N2O formation., International Agrophysics, 28(3): 371-381
 7. 2011, Production and emission greenhouse gases from soil under cultivation of energy crops, 2011, 112-113
 8. 2011, Surface properties of bentonite and illite complexes with humus acids, Clay Minerals, 2011, 46149-156
 9. 2008, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z pól uprawnych., 2008
 10. 2007, Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych., 2007
 11. 1999, “Bank informacji o zasobach aparaturowych i bibliotecznych IPAN”, INFOBAZY ’99 Bazy Danych dla Nauki., 1999, 166-169
 12. 1998, Bank informacji o zasobach bibliotecznych IA PAN., 1998
 13. 1998, Bank informacji o zasobach aparaturowych IA PAN., 1998
 14. 1997, Baza informatyczna o mineralnych glebach Polski., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 1997
X