Janik Grzegorz

Janik Grzegorz

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2018, Dielectric Sensors in Flood Early Warning Systems, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 131-133
 2. 2017, Application of the TDR technique for the detection of changes in the internal structure of an earthen flood levee, Journal of Geophysics and Engineering, 14(2), p. 292
 3. 2015, Porous Corundum Plate Sensor for Atmospheric Water Deposits’ TDR Measurements, 2015, 83-83
 4. 2015, Detection of Atmospheric Water Deposits in Porous Media Using the TDR Technique., Sensors, 15(1): 8464-8480
 5. 2015, TDR Technique for Estimating the Intensity of Evapotranspiration of Turfgrasses, The Scientific World Journal, 2015(Article ID 626545)
 6. 2014, TDR technique for estimating the intensity of effective non rainfall., International Agrophysics, 2014, 28(1): 23-37
 7. 2014, Application of TDR technique for determination of the effect of soil moisture on water infiltration from the atmosphere during effective non rainfall pariods, 2014, 32-34
 8. 2014, Wpływ wahań temperatury wierzchniej warstwy gleby na odczyty wilgotności objętościowej aparatem TDR., 2014
 9. 2013, Dynamics of upper layer soil moisture as information on intensity of effective non rainfall, 2013, 111-111
 10. 2012, Zasolenie gleby wyznaczane sensorami FDR, działającymi w zmiennej częstotliwości, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2012, (IV-VI): t. 12(2 (38)): 341-349
 11. 2012, Wyznaczanie wilgotności i zasolenia gleby za pomocą sensora FDR, 2012, 84-84
 12. 2012, Determination of Soil Pore Water Salinity Using an FDR Sensor Working at Various Frequencies up to 500 MHz, Sensors, 2012, 12(8): 10890-10905
 13. 2012, Determination of soil salinity and water content using FDR sensors, 2012, 1156-1156
 14. 2011, Soil salinity status measured by FDR sensors working in variable frequency range, 2011, 53-54
 15. 2011, Metoda wyznaczania strefy czułości sensorów TDR., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 269-286
X