Department of Physical Properties of Plant Materials

Projects

 1. Project badawczy, Preludium 8
  Wpływ roślinnych związków biologicznie czynnych na przebieg i intensywność procesu fermentacji metanowej biomasy roślinnej
  Number ID: 213 Number: 2014/15/N/NZ9/01127 Period: 2015 - 2018
 2. Project badawczy, Patent Plus
  Pomóż kasztanowcom.
  Number ID: 210 Number: PP4/2 Period: 2015 - 2016
 3. Project badawczy, Program Badań Stosowanych
  System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy
  Number ID: 211 Number: 243981 Period: 2015 - 2018
 4. Project badawczy, Program Badań Stosowanych
  Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych
  Number ID: 203 Number: 210053 Period: 2013 - 2016
 5. Project badawczy, Iuventus Plus
  Eksperymentalna i numeryczna analiza wpływu stopnia niejednorodności wielkości cząstek na mikro- i makromechaniczne właściwości ośrodków sypkich
  Number ID: 183 Number: 196098 Period: 2013 - 2015
 6. Project badawczy, NCBiR, INNOTECH w ramach ścieżki programowej In-Tech
  Opracowanie zaawansowanej technologicznie konstrukcji prasy silosującej o wysokim stopniu innowacyjności.
  Number ID: 183567 Period: 2013 - 2014
 7. Project badawczy,
  System monitorowania temperatury i wilgotności złoża rzepaku.
  Number ID: 132 Number: PB Nr N N310 3214 33 Period: 2007 - 2010
 8. Project badawczy,
  Określenie przydatności pomiaru wodochłonności glutenu w ocenie wartości wypiekowej pszenicy.
  Number ID: 105 Number: 3 P06T 004 22 Period: 2002 - 2004
 9. Project badawczy,
  Monitoring cech fizycznych pojedynczych ziarniaków w kłosach wybranych odmian pszenicy.
  Number ID: 96 Number: 6 P06F 004 20 Period: 2001 - 2003
 10. Project badawczy,
  Opracowanie metody oraz określenie czynników warunkujących pękanie strąków i osypywanie nasion roślin strączkowych grubonasiennych.
  Number ID: 92 Number: 6 P06B 044 20 Period: 2001 - 2002
X