Department of Physical Properties of Plant Materials

Projects

 1. Project badawczy, Preludium 17
  The effect of selected polyphenols and their glycosides on the structure of gluten proteins and rheological properties of wheat dough
  Number ID: 446684 Number: 2019/33/N/NZ9/02345 Period: 2020 - 2023
 2. Project badawczy, Preludium 13
  Metabolic and proteomic analysis of protein-rich cells of Chlorella sacchrarophila, Chlorella sorokiniana and Scenedesmus obliquus cultured in molasses supplementation conditions
  Number ID: 378059 Number: 2017/25/N/NZ9/01785 Period: 2018 - 2021
 3. Project badawczy, Miniatura 1
  Wpływ tempa hydratacji błonników dietetycznych na strukturę białek glutenowych w modelowym cieście chlebowym
  Number ID: 209870 Number: 2017/01/X/NZ9/00365 Period: 2017 - 2018
 4. Project badawczy, Preludium 8
  The effect of plant bioactive compounds on the course and intensity of the methane fermentation process of plant biomass.
  Number ID: 271387 Number: 2014/15/N/NZ9/01127 Period: 2015 - 2019
 5. Project badawczy, Patent Plus
  Pomóż kasztanowcom.
  Number ID: 210 Number: PP4/2 Period: 2015 - 2016
 6. Project badawczy, Program Badań Stosowanych
  System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy
  Number ID: 211 Number: 243981 Period: 2015 - 2018
 7. Project badawczy, Program Badań Stosowanych
  Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych
  Number ID: 203 Number: 210053 Period: 2013 - 2016
 8. Project badawczy, Iuventus Plus
  Eksperymentalna i numeryczna analiza wpływu stopnia niejednorodności wielkości cząstek na mikro- i makromechaniczne właściwości ośrodków sypkich
  Number ID: 183 Number: 196098 Period: 2013 - 2015
 9. Project badawczy, NCBiR, INNOTECH w ramach ścieżki programowej In-Tech
  Opracowanie zaawansowanej technologicznie konstrukcji prasy silosującej o wysokim stopniu innowacyjności.
  Number ID: 183567 Period: 2013 - 2014
 10. Project badawczy,
  System monitorowania temperatury i wilgotności złoża rzepaku.
  Number ID: 132 Number: PB Nr N N310 3214 33 Period: 2007 - 2010
 11. Project badawczy,
  Określenie przydatności pomiaru wodochłonności glutenu w ocenie wartości wypiekowej pszenicy.
  Number ID: 105 Number: 3 P06T 004 22 Period: 2002 - 2004
 12. Project badawczy,
  Monitoring cech fizycznych pojedynczych ziarniaków w kłosach wybranych odmian pszenicy.
  Number ID: 96 Number: 6 P06F 004 20 Period: 2001 - 2003
 13. Project badawczy,
  Opracowanie metody oraz określenie czynników warunkujących pękanie strąków i osypywanie nasion roślin strączkowych grubonasiennych.
  Number ID: 92 Number: 6 P06B 044 20 Period: 2001 - 2002
X