Gondek Ewa

Gondek Ewa

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2017, Wysokobłonnikowe przekąski zbożowo-warzywne – analiza wybranych właściwości fizycznych i funkcjonalnych, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych , 590: 15-27
  2. 2017, Mechanical and combustion properties of sawdust-straw pellets blended in different proportions, Fuel Processing Technology, 156: 366-375
  3. 2015, Analiza zależności pomiędzy cechami fizycznymi ziarna pszenicy., 2015
  4. 2015, Mechanical properties of sawdust and woodchips., Fuel, 159: 900-908
  5. 2014, Selected physical properties of dry dog foods., 2014
  6. 2014, Wpływ dodatków wzbogacających wartość odżywczą na teksturę bezglutenowego pieczywa chrupkiego., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2014, (578): 49-60
  7. 2014, Wpływ dodatków wzbogacających wartość odżywczą na teksturę bezglutenowego pieczywa chrupkiego., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2014, (578): 49-60
X