Gruszecki Wiesław

Gruszecki Wiesław

Print Friendly

Publications

  1. 2018, Spektroskopia ramanowska w badaniach regulacji fazy świetlnej fotosyntezy, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 11
  2. 2018, Mechanism of Binding of Antifungal Antibiotic Amphotericin B to Lipid Membranes: An Insight from Combined Single-Membrane Imaging, Microspectroscopy, and Molecular Dynamics, 15 (9: 4202–4213, Molecular Pharmaceutics, DOI: 10.1021/acs.molpharmaceut.8b00572
  3. 2017, Light-induced formation of dimeric LHCII, Photosynthesis Research, 132(3): 265–276
  4. 2016, Raman studies of gluten proteins aggregation induced by dietary fibres, Food Chemistry, 194: 86-94
  5. 2016, Strong-light-induced yellowing of green microalgae Chlorella: A study on molecular mechanisms of the acclimation response, Algal Research, 16: 245-254
  6. 2016, Light-Driven Reconfiguration of a Xanthophyll Violaxanthin in the Photosynthetic Pigment–Protein Complex LHCII: A Resonance Raman Study., The Journal of Physical Chemistry B, 120(19): 4373-4382
  7. 2016, Badania molekularnych mechanizmów adaptacyjnych glonów Chlorella. Żółknięcie ochroną przed silnym oświetleniem?, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 10-10
  8. 2015, Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – a study on model flour with application of FT-Raman spectroscopy., Journal of RAMAN SPECTROSCOPY, 46(3): 309-316
  9. 2015, Carotenoids shield algal cells from excess radiation., 2015, 147-147
  10. 2000, Effect of light-harvesting complex II on ion transport across model lipid membranes., Journal of Photochemistry and Photobiology B.: Biology, 2000, 56, 12-18
Top
X