Borkowska Aneta

Borkowska Aneta

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2016, Effect of temperature on oxidative stress induced by lead in the leaves of Plantago major L., International Agrophysics, 30(3): 285-292
 2. 2013, Effects of silicon on plant resistance to environmental stresses: review., International Agrophysics, 2013, 27(2): 225-232
 3. 2012, Effects of silicon on growth processes and adaptive potential of barley plants under optimal soil watering and flooding., Plant Growth Regulation, 2012, 6735-43
 4. 2012, Stress responses of spring rape plants to soil flooding, International Agrophysics, 2012, 26(4): 347-353
 5. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 6. 2011, Respiration of carbon rock spoil treated by municipal wastewater., International Agrophysics, 2011, 25(4): 327-332
 7. 2011, Laboratory experiment on CO2 production and dehydrogenase activity in compacted soil under row fertilized maize, 2011, 29-30
 8. 2011, Nitrous oxide emission from coal mine rocks at different degree of weathering, 2011, 87-88
 9. 2011, Production and emission greenhouse gases from soil under cultivation of energy crops, 2011, 112-113
 10. 2011, Denitryfikacja w glebie poddanej długoterminowemu nawożeniu mineralnemu, 2011, 53-53
 11. 2010, Effect of 4-hydroxyphenethyl Alkohol on Growth and adaptive potential of barley plants under optimal and soil flooding conditions., Polish Journal of Environmental Studies, 2010, 19(3): 565-572
 12. 2009, Reakcje wybranych roślin na niekorzystne warunki tlenowe środowiska., 2009
 13. 2009, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2009
 14. 2009, Accents of Denitrification Process as Studied at Fertilization Trial with Blueberry (Vacciniumcorymbosum L.)., 2009
 15. 2008, Reakcje wybranych roślin na niekorzystne warunki tlenowe środowiska., 2008
 16. 2008, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2008
 17. 2008, Wpływ dihydroquercetyny na wzrost i rozwój siewek owsa “Rudnik” w warunkach stresu tlenowego i optymalnej wilgotności., 2008
 18. 2008, Wpływ alkoholu 4-HPEA na wzrost i potencjał adaptacyjny jęczmienia pod wpływem stresu tlenowego i w warunkach optymalnego nawodnienia., 2008
 19. 2008, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z pól uprawnych., 2008
 20. 2007, Nitrates (V) In loess soils modified by weather conditions (preliminary data of a model experiment)., International Agrophysics, 2007, 21, 1, 55-59
 21. 2007, Occurrence of phosphate ions In less soils., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 69-77
 22. 2007, Ammonium release from eroded less soils., Polish Journal of Soil Science, 2007, XL, 2, 173-178
 23. 2007, Badanie reakcji wybranych roślin na niekorzystne warunki tlenowe środowiska., 2007
 24. 2007, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z gleb pól uprawnych., 2007
 25. 2007, Ability of an orchard soil to denitrification., 2007
 26. 2007, Denitrification capacity of soil annually long term treated with mineral fertilizers., 2007
 27. 2007, Variability within denitrification capacity of intensively cultivated arable land., 2007
 28. 2007, Does goat’s rue (Galega officinalis) interfere denitrification in the soil., 2007
 29. 2006, Phosphorus release from peat soils dunder flooded conditions of the Łzyńsko-Włodawskie Lake District., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 237-243
 30. 2005, The effect of the 4-HPEA on growth and adaptive potential of the barley cv. “Rudnik” plants under optimal and soil flooding conditions., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 6, Oxygenology, 469-470
 31. 2005, Phosphorus release from peat soils under flooded condition., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 6, Oxygenology, 482-483
 32. , Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych.,
X