Stępniewska Zofia

Stępniewska Zofia

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2023, Dynamics of Methane-Consuming Biomes from Wieliczka Formation: Environmental and Enrichment Studies, Biology, 12(11), 1420; DOI: 10.3390/biology12111420
 2. 2021, Influence of pipe material on biofilm microbial communities found in drinking water supply system, Environmental Research, 196, 110433; DOI: 10.1016/j.envres.2020.110433
 3. 2021, A survey of greenhouse gases production in central European lignites, Science of the Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.149551
 4. 2021, Microbial Involvement in Carbon Transformation via CH4 and CO2 in Saline Sedimentary Pool, Biology, 10(8), 792; DOI: 10.3390/biology10080792
 5. 2021, A survey of greenhouse gases production in central European lignites, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 73
 6. 2021, Wpływ biowęgla na produkcję metanu w procesie fermentacji wysłodków buraczanych, 54. Konferencja Mikrobiologiczna „MIKROORGANIZMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”, 20-21 września 2021 r., Lublin, str. 115
 7. 2020, Water-induced molecular changes of hard coals and lignites, International Journal of Coal Geology, DOI: 10.1016/j.coal.2020.103481
 8. 2020, Biochar addition reinforces microbial interspecies cooperation in methanation of sugar beet waste (pulp), Science of The Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138921
 9. 2020, Stimulation of methanogenesis in bituminous coal from the upper Silesian coal basin, International Journal of Coal Geology , 231: 103609; DOI: 10.1016/j.coal.2020.103609
 10. 2020, Biochar addition reinforces microbial interspecies cooperation in methanation of sugar beet waste (pulp), Global Virtual Summit on Biotechnology and Bioengineering BIOTECH MEETING 2020, USA 18-19.11.2020, str. 19
 11. 2019, Bioróżnorodność i potencjał biotechnologiczny mikrobiomu zbiornika zapadliskowego „Szczecin”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 74
 12. 2019, Wpływ dodatku sulfonianu-2-brometanu na beztlenowy metabolizm społeczności mikroorganizmów, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 39
 13. 2019, Stymulacja metagenozy w węglach kamiennych z wykorzystaniem społeczności mikroorganizmów wyizolowanych z osadów organicznych, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 73
 14. 2018, Methanogenic potential of lignites in Poland, International Journal of Coal Geology, 196: 201-210
 15. 2018, Stimulation of methanogenesis in coal by microbial community enriched from gyttja, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 101
 16. 2018, Biotechnologiczny potencjał społeczności mikroorganizmów wyizolowanej z osadu zbiornika zapadliskowego „Szczecin”, III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, 28-29.06.2018 r., str. 118
 17. 2017, Analiza metaboliczna i metagenomiczna konsorcjów metanotroficznych pochodzących z gleb o różnej genezie, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 136
 18. 2017, Microbial biodiversity of meadows under different modes of land use: catabolic and genetic fingerprinting, World Journal Of Microbiology & Biotechnology, 33(8):154; DOI: 10.1007/s11274-017-2318-2
 19. 2017, Akumulacja poli-3-hydroksymaślanu w wybranych konsorcjach bakterii metanotroficznych, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 14
 20. 2017, Profil metaboliczny mikroorganizmów zasiedlających czarną ziemię o różnym sposobie użytkowania, Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania”, IUNG, Puławy, 30-31.05.2017, str. 175
 21. 2017, Charakterystyka metaboliczna konsorcjum metagenomicznego wyizolowanego z otoczenia pokładów soli w Kopalni Soli „Wieliczka”, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 49
 22. 2013, Methanotrophic properties of selected soils and waste materials likely to be used for reduction of methane emission from landfills, 2013
 23. 2013, Effect of soil moisture and temperature on N2O and CO2 concentrations in soil irrigated with purified wastewater, International Agrophysics, 2013, 27(3): 299-304
 24. 2012, Oxydation – reduction (redox) properties of soils, Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin, 2012, 1-129
 25. 2012, Stress responses of spring rape plants to soil flooding, International Agrophysics, 2012, 26(4): 347-353
 26. 2011, Nitrous oxide emission from coal mine rocks at different degree of weathering, 2011, 87-88
 27. 2011, Respiration of carbon rock spoil treated by municipal wastewater., International Agrophysics, 2011, 25(4): 327-332
 28. 2008, Variation in phosphatase enzyme activity in a Eutric Histosol irrigated with pre-treated wastewater and normal tap water., Journal of the Indian Society of Soil Science, 2008, Vol. 56, No. 2, 233-235
 29. 2007, Ammonium release from eroded less soils., Polish Journal of Soil Science, 2007, XL, 2, 173-178
 30. 2007, Occurrence of phosphate ions In less soils., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 69-77
 31. 2007, Nitrates (V) In loess soils modified by weather conditions (preliminary data of a model experiment)., International Agrophysics, 2007, 21, 1, 55-59
 32. 2006, Phosphorus release from peat soils dunder flooded conditions of the Łzyńsko-Włodawskie Lake District., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 237-243
 33. 2006, Variation of enzyme activities, CO2 evolution and redox potential in an Eutric Histosol irrigated with wastewater and tap water., Biol. Fertil. Soils, 2006, 43, 131-135
 34. 2005, Evolution of gases from soil irrigated with purificated wastewater., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 101-108
 35. 2005, Soil dehydrogenase activity as influenced by some physical factors., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 15-22
 36. 2005, Phosphorus release from peat soils under flooded condition., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 6, Oxygenology, 482-483
 37. 2005, Oxygenology in outline., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-121, l. ark. wyd. 8,6
 38. 2005, Oxygen and its role in the functioning of water ecosystems., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2005, 2, 142-152
 39. 2005, N2O emission from surface of Eutric Histosol irrigated with municipal wastewater (after second step of purification)., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 2, 111-118
 40. 2005, Potential of Azolla caroliniana forthe removal of Pb ad Cd from wastewaters., International Agrophysics, 2005, 19, 3, 251-255
 41. 2005, Soil dehydrogenase activity in the presence of chromium (III) and (VI)., International Agrophysics, 2005, 19, 1, 79-83
 42. 2004, Reakcja roślin w warunkach anaerobiozy, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Acta Agrophysica, 113, 7, str. całości 1-86, l. ark. wyd. 7,0
 43. 2004, Soil redox resistance and its environmental importance, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 131-139
 44. 2004, Transport of gases through plants (Brassica Napus CV.) in laboratory measurements, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 182-186
 45. 2004, Mapping of soil aeration properties, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 60-64
 46. 2004, Gas emission from wetlands, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 30-36
 47. 2004, Solubility of cadmium in eroded loess soils, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 130-135
 48. 2004, Potential of Azolla Caroliniana to remove Pb and Cd from wastewaters, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 136-140
 49. 2004, Antioxidative system of Azolla Caroliniana in the presence of Hg and Pb in water solution, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 27-30
 50. 2004, Oxygen stress in the root zone and plant response (some examples), Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 23-26
 51. 2004, Klasyfikacja odporności oksydoredukcyjnej gleb ornych Polski i ich przestrzenna charakterystyka, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2004, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 4, 2b(12), 125-133
 52. 2004, Hanges of redox properties in slightly eroded loes soil, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 669-676
 53. 2004, Methane emission from peat soils of the Łeczyńsko-Włodawskie lake district under flooded conditions, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 565-572
 54. 2004, Dehydrogenase activity in the soils contaminated by Cr(III) and Cr9VI) compounds, Environment Protection Engineering, 2004, Environment Protection Engineering, 30, 4, 171-175
 55. 2004, Optimization of environmental parameters conducive to methane oxidation with coal mine dump rock, Environment Protection Engineering, 2004, Environment Protection Engineering, 30, 4, 133-137
 56. 2004, The influence of heavy metals on the growth of Azolla during purification of municipal wastewater, Environment Protection Engineering, 2004, Environment Protection Engineering, 30, 4, 127-131
 57. 2004, Changes of phosphate level in some peats being transformed in different degrees, Environment Protection Engineering, 2004, Environment Protection Engineering, 30, 4, 121-126
 58. 2004, Influence of selected heavy metals on the content of photosynthetic pigments in fern Azolla Caroliniana, Environment Protection Engineering, 2004, Environment Protection Engineering, 30, 4, 7-11
 59. 2004, Mapping of soil redox properties, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 2004, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 103, III,117-118
 60. 2004, Conditions favourable to sorption of N2O in the soil, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 2004, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 103, III, 113-114
 61. 2004, Soil as a biofilter of waste-waters, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 2004, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 103, III, 164, 111-112
 62. 2004, Influence of methane concentration on methanotrophic activity of Mollic Gleysol and Haplic Podzol, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 375-379
 63. 2004, Effect of acetylene block on measurement of N2O emission from soils, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 2, 167-173
 64. 2004, The ability of Azolla caroliniana to remove heavy metals (Hg(II), Cr(VI)) from municipal waste water, Chemosphere, 2004, Chemosphere, 55, 141-146
 65. 2004, The effects of MnO2 on sorption and oxidation of Cr(III) by soils, Geoderma, 2004, Geoderma, 122, 291-296
 66. 2004, Nitrate stability in loess soils under anaerobic conditions-laboratory studies, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2004, J. Plant. Nutr. Soil Sci., 167, 1-8
 67. 2004, Enzyme activity in soil contaminated by chromium (III, VI) forms. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 68. 2004, Dynamics of twenty-four hours emission from the lakę moszne in the poleski national park (east part of Poland). Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 69. 2004, Redox resistance of soils enriched with nitrates. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 70. 2004, Soil redox resistance and its environmental importance. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 71. 2004, Changes of minerał nitrogen forms and n2o emission during folloding of natural and drained peat soils (model experiment). Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 72. 2004, Determination of n2o emission in the field experiment. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 73. 2004, Odporność oksydoredukcyjna erodowanych gleb lessowych w Dolinie Ciemięgi, 2004
 74. 2004, Formation of methane in peat deposits profile. 2004, EUROSOI, 2004
 75. 2004, Phosphorus changes in inundated peat soils of the Łęczyńsko-Włodawskie Lake District. 2004, EUROSOI, 2004
 76. 2004, Changes of wettability Eutric Histosol irrigated by waste water . 2004, EUROSOI, 2004
 77. 2004, The influence of soil water potential on microdiffusion of oxygen in the alluvial and muck soil. 2004, EUROSOI, 2004
 78. 2004, Spatial characteristics of soil redox conditions. 2004, EUROSOI, 2004
 79. 2004, Soil redox resistance and its environmental importance. 2004, EUROSOI, 2004
 80. 2004, Nitrate (V) elimination from waste water trough sorption on the rock spoils of different degree of weathering, 2004
 81. 2003, Detoxification of pollutants from municipal wastewater using organic soil as a biofilter., Kluwer AcademicPublishers "New Horizons in Biotechnology", 2003, Chapter 24, 267-270
 82. 2003, Wpływ potencjału wody glebowej na mikrodyfuzję tlenu na przykładzie gleby bielicowej (eutric Cambisol)., Acta Agrophysica, 2003, 84, 145-152
 83. 2003, Wpływ potencjału wody glebowej na wartość ODR w glebie brunatnej i czarnej ziemi., Acta Agrophysica, 2003, 84, 137-144
 84. 2003, Określenie “natywnych” zawartości azotanów (V) w glebach uprawnych Polski., Acta Agrophysica, 2003, 84, 129-136
 85. 2003, Sezonowy i dobowy rozkład stężenia podtlenku azotu w pobliżu pasma jezdni w Lublinie., Acta Agrophysica, 2003, 84, 123-128
 86. 2003, Modelowanie adsorpcji gazów w nieuporządkowanych układach porowatych., Acta Agrophysica, 2003, 84, 111-122
 87. 2003, Wpływ kadmu (II) na natlenianie podłoża i wzrost biomasy Azolla caroliniana Willd., Acta Agrophysica, 2003, 84, 13-20
 88. 2003, Wpływ rtęci (II) na warunki aeracyjne podłoża z udziałem Azolla caroliniana Willd., Acta Agrophysica, 2003, 84, 5-12
 89. 2003, Denitrification, organic master and redox potential transformations In Cambisols., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 219-227
 90. 2003, Methane and carbon dioxide emissions from a loess soil treated with municipal waste water after second step of purification., International Agrophysics, 2003, 17, 1, 31-34
 91. 2003, The ability of Azolla caroliniana to removeheavy metals (Hg(II), Cr(III), Cr(VI)) from municipal waste water., Chemosphere, 2003, 55, 141-146
 92. 2003, Waloryzacja odporności oksydoredukcyjnej gleb ornych Polski i jej przestrzenna charakterystyka., 2003
 93. 2003, Optymalizacja parametrów środowiskowych śprzyjających utlenianiu metanu z udziałem skały płonnej., 2003
 94. 2003, Wpływ pH na sorpcję azotanów (V) przez skały przywęglowe o różnym stopniu zwietrzenia., 2003
 95. 2003, Methanotrophic ability of the rock spoils (pit coal mine Bogdanka)., 2003
 96. 2003, Soil as a biofilter of waste-waters., 2003
 97. 2003, Conditions favourable to sorption of N2O in the soil., 2003
 98. 2003, Fonofos influence on soil phosphomonoesterase and dehydrogenase activity under flooded and non flooded conditions., 2003
 99. 2002, Emisja gazów z jezior naturalnych i antropogenicznych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz formowanie się gazów szklarniowych w torfowiskach Poleskiego PN., 2002
 100. 2002, Wybrane metody badań gleboznawczych., EKO-KUL, 2002, str. całości 1-92, l. ark. wyd. 6,6
 101. 2002, Stężenie tlenków azotu (NOx) w cyklu rocznym w punkcie kontrolnym na terenie Lublina. Nitrogen oxides (NOx) concentration in a control point of Lublin in annual cycle., Acta Agrophysica, 2002, 78, 249-256
 102. 2002, Utlenianie CH4 na tle emisji O2 i CO2 przez glebę płową wytworzoną z lessu. CH4 oxidation against a background of O2 and CO2 emissions in loess soil., Acta Agrophysica, 2002, 78, 241-247
 103. 2002, Emisja gazów z jezior naturalnych, zbiorników antropogenicznych oraz z torfowisk Polesia Lubelskiego. Gas emission from natural and anthropogenic lakes of the Łęczyńsko-Włodawskie lakeland and from peatlands of the Poleski National Park., Acta Agrophysica, 2002, 68, 215-233
 104. 2002, Plant contribution to methane emission after irrigation of peat soil with municipal waste water., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 215-218
 105. 2001, Chemia analityczna w środowisku., Zakład Ekologii Człowieka KUL, 2001, 1-308, l. ark. wyd. 22,0
 106. 2001, Wstępne prace analityczne. Chemia analityczna w środowisku., Zakład Ekologii Człowieka KUL, Rozdział 1. 2001, 15-50, l. ark. wyd. 2,6, str. całości 1-308, l. ark. wyd. 22,0
 107. 2001, Wpływ temperatury na emisję N2O i CO2 z gleb brunatnych i czarnoziemnych wytworzonych z lessu., Acta Agrophysica, 2001, 57, 169-176
 108. 2001, Koncentracja manganu w roślinach uprawianych na polach irygowanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczenia., Acta Agrophysica, 2001, 57, 135-138
 109. 2001, Zawartość form azotu i pH w opadach atmosferycznych., Acta Agrophysica, 2001, 57, 127-134
 110. 2001, Analiza N2O i CO2 wydzielanych z gleby lessowej po wprowadzeniu ścieków miejskich., Acta Agrophysica, 2001, 57, 119-126
 111. 2001, Pobieranie metali ciężkich przez biomasę zbiorowisk trawiastych w warunkach zróżnicowanego nawadniania gleby ściekami po II stopniu oczyszczania., Acta Agrophysica, 2001, 57, 113-118
 112. 2001, Emisja metanu z udziałem Salix americana uprawianej na polach irygowanych ściekami miejskimi., Acta Agrophysica, 2001, 57, 77-82
 113. 2001, Dynamika potencjału oksydoredukcyjnego na polu doświadczalnym irygowanym ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania, Acta Agrophysica, 2001, 53, 171-176
 114. 2001, Wpływ uwilgotnienia gleby torfowo-murszowej irygowanej ściekami miejskimi na emisję N2O i CO2., Acta Agrophysica, 2001, 53, 165-170
 115. 2001, Dynamika procesów oksydoredukcyjnych w pożywce i w osadzie z udziałem Azolla caroliniana Willd, Acta Agrophysica, 2001, 53, 159-164
 116. 2001, Dehydrogenase and catalase activity of soil irrigated with municipal wastewater., Polish Journal of Environmental Studies, 2001, 307-311
 117. 2001, Effect of oxygen deficiency on macroelement content of the soil (pot experiment with barley cv. Aramir vegetation)., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 293-299
 118. 2001, Influence of oxygen conditions on yield and mineral composition of triticale cv. Jago., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 273-277
 119. 2001, Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity in a pot experiment with triticale cv. Jago vegetation., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 145-149
 120. 2001, Aeration properties and enzyme activity on the example of Arenic Chernozem (Tišice)., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 131-138
 121. 2001, Chromium and its forms in soils in the proximity of the old tannery waste lagoon., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 121-124
 122. 2001, Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity (pot experiment with barley) ., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 3-7
 123. 2001, Chromium contamination of soils, waters, and plants in the vicinity of a tannery waste lagoon., Environmental Geochemistry and Health, 2001, 23, 241-245
 124. 2000, Wlijanie poczwiennoj gipoksiji na razwitie systema zaszczity u rastienii., Polsko-Rosyjskie Seminarium Moskwa -Sankt Petersburg 18-22.10.2001, 2001,
 125. 2000, The influence of soil (Eutric Histosol) irrigayion with municipal wastewater on N2O emission., 2000
 126. 2000, Influence of different oxidation chromium state (VI, III) on soil’s urease., 2000
 127. 2000, Changes in proline content and ADH activity in Brassica Napus tissues under flood conditions., 2000
 128. 2000, Phosphorus forms changes in hydromorphic soils., 2000
 129. 2000, The oxidation of trivalent chromium in soils with contribution of manganese (IV) oxide., 2000
 130. 2000, Influence of N-(Phosphomethyl)glicyne treatment on phosphomonoesterase activity of Eutric Histosol in flooded and aerated dynamic conditions- model experiment., 2000
 131. 2000, Effect of acetylene block on measurement of N2O emission from soils., 2000
 132. 2000, Denitryfication and redox transformation in soils (Cambisols)., 2000
 133. 2000, Nitrate stability in loess soils under anaerobic conditions., 2000
 134. 2000, The methanogenesis zone in soil profile (Eutric Histosol) after irrigated with municipal wastewater., 2000
 135. 2000, Methane emission from flooded natural and drained peat soils (model experiment)., 2000
 136. 2000, Dynamic of N2O in soil ((Eutric Histosol) after irrigated with municipal wastewater after II step purification., 2000
 137. 2000, Plant contribution to methane emission after irrigation of peat soil with municipal waste water., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 253-255
 138. 2000, Methane production and oxidation in a loess soil treated with municipal wastewater after two step purification., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 215-216
 139. 2000, Plant contribution to methane emission after irrigation of peat soil with municipal waste water., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 180-181
 140. 2000, Effect of soil moisture status on N2O. (Wpływ uwilgotnienia gleby na emisję N2O)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 178
 141. 2000, The dynamic of redox potential in peat soil irrigated with municipal wastewater after II step purification. (Dynamika potencjału oksydoredukcyjnego w glebie torfowej irygowanej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 175-177
 142. 2000, Dynamic of redox potential in nutritive solution and soil sediment with growing Azolla Caroliniana Willd. Plants., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 171-174
 143. 2000, Emisja metanu z roślin wikliny uprawianych na polach irygowanych ściekami miejskimi., 2000
 144. 2000, Wpływ temperatury na emisję N2O i CO2 z gleb brunatnych wytworzonych z lessu., 2000
 145. 2000, Kumulacja manganu przez rośliny uprawiane na polach irygowanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczenia., 2000
 146. 2000, Analiza gazów wydzielanych z gleby lessowej po wprowadzeniu ścieków miejskich., 2000
 147. 2000, Pobieranie metali ciężkich przez biomasę zbiorowisk trawiastych w warunkach zróżnicowanego nawadniania gleby ściekami po II stopniu oczyszczania., 2000
 148. 2000, The conditions favourable to oxidation of Cr (III) to Cr (VI) and the presence of chromium forms on the area contaminated by tannery wastes., 2000
 149. 2000, Nawożenie azotanowe determinujące emisję podtlenku azotu (N2O) z wybranych gleb uprawnych (P)., Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. Janów Lubelski, 20-21.10.2000, 51, 2000
 150. 2000, Wpływ N-fosfonometyloglicyny na aktywność dehydrogenazową i fosfatazową gleby (P)., Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. Janów Lubelski, 20-21.10.2000, 50, 2000
 151. 2000, Wpływ warunków ograniczonego natlenienia gleby na dostępność makroskładników i biomasę jęczmienia jarego., 2000
 152. 2000, Wpływ warunków ograniczonego natlenienia gleby na dostępność makroskładników i biomasę pszenżyta jarego., 2000
 153. 2000, Udział mieszanki traw w procesie respiracji gleby (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., 2000
 154. 2000, Wpływ warunków tlenowych na skład elementarny i wielkość plonu pszenżyta cv. Jago., 2000
 155. 2000, Pobieranie metali ciężkich przez biomasę zbiorowisk trawiastych w warunkach zróżnicowanego nawadniania gleby ściekami po II stopniu oczyszczania, 2000
 156. 2000, Stężenie związków azotu i fosforu w roztworze glebowym, a potencjał oksydoredukcyjny gleby (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., 2000
 157. 2000, Wpływ ograniczonego natlenienia gleby na aktywność dehydrogenazową w doświadczeniach wazonowych z uprawą jęczmienia jarego., 2000
 158. 2000, Wpływ ograniczonego natlenienia gleby na aktywność dehydrogenazową w doświadczeniach wazonowych z uprawą pszenżyta jarego., 2000
 159. 2000, Chromium contamination of soils, waters and plants in the vicinity of a tannery waste lagoon., 2000
 160. 2000, Oxygenology of treatment wetlands and its environmental effects., 7 th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, Florida, 11-16.11.2000, 2, 671-678, 2000
 161. 2000, Efficiency of purification of municipal wastewater on organic soil irrigation fields., 7 th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, Florida, 11-16.11.2000, 2, 1003-1006, 2000
 162. 2000, Przestrzenna charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 33, 2000, str. całości 1-58, l.ark.wyd. 4,1
 163. 2000, Agroekologiczne aspekty warunków tlenowych gleb ornych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 32, 2000, str. całości 1-94, l.ark.wyd. 6,7
 164. 2000, Nawożenie azotanowe determinujące emisję podtlenku azotu (N2O) z wybranych gleb uprawnych., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. UMCS, 2000, str. całości 1-394, l.ark.wydaw. 28,1, część autora 335-341, l.ark.wyd. 0,5
 165. 2000, Wpływ N-fosfonometyloglicyny na aktywność dehydrogenazową i fosfatazową gleby., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. UMCS, 2000, str. całości 1-394, l.ark.wydaw. 28,1, część autora 327-333, l.ark.wyd. 0,5
 166. 2000, Kumulacja cynku przez rośliny uprawiane na polach zalewanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., Acta Agrophysica, 2000, 38, 221-228
 167. 2000, Wpływ poziomu azotanów na emisję N2O z wybranych gleb w badaniach modelowych., Acta Agrophysica, 2000, 38, 209-219
 168. 2000, Rozpoznanie emisji metanu z naturalnych siedlisk pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego., Acta Agrophysica, 2000, 38, 201-208
 169. 2000, Udział mieszanki traw w procesie respiracji gleby (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., Acta Agrophysica, 2000, 38, 193-199
 170. 2000, Wpływ temperatury na parametry kinetyczne Michaelisa-Mentena ureazy glebowej., Acta Agrophysica, 2000, 38, 165-174
 171. 2000, Dehydrogenase and catalase activity in Eutric Histosol as affected by soil temperature and water content., Acta Agrophysica, 2000, 35, 31-40
 172. 2000, A contribution to the assessment of potential denitrification in arable mineral soils of Poland., Journal of Water and Land Development, 2000, 4, 175-183
 173. 2000, Denitrification rate in soils as affect by their redox conditions., Journal of Water and Land Development, 2000, 4, 163-173
 174. 2000, Relations between aeration status and physical parameters of some selected Hungarian soils., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 439-447
 175. 2000, Characteristics of aeration properties of Orthic Luvisol from Poland under different land use., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 431-438
 176. 2000, Dehydrogenase activity of some Hungarian soils as related to their water and aeration status., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 341-354
 177. 2000, Aeration status of some Slovakian soils., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 327-339
 178. 2000, Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe., International Agrophysics, 2000, 14, 1, 17-31
 179. 1999, Degradacja gleby wywołana systematycznym nawadnianiem ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., 1999
 180. 1999, Sorpcja azotanów (V) na materiale ilastym towarzyszącym pokładom węgla kamiennego w “Bogdance”., 1999
 181. 1999, Estimation of N20 emission from soils on the basis of their redox conditions., 1999
 182. 1999, Effect of soil hypoxia on growth processes and antistress system of peas and broadbeans., 1999
 183. 1999, Evaluation of N2O emission on the basis of nitrate pool and redox resistance on the example of mineral arable soils of Poland. 1999, 12th International Conference on Chemistry for Protection of the Environment, Nanjing, Chiny, 18-19.09.1999 r., 1999
 184. 1999, Oksygenologia gleby częścią oksygenologii środowiskowej. Soil oxygenology as a part of environmental oxygenology., 1999
 185. 1999, Aktywność ureazowa w wybranych glebach Polski. Urease activity in selected polish soils., 1999
 186. 1999, Wpływ warunków klimatycznych na aktywność dehydrogenazową i katalazową w glebie murszowej (Eutric Histosol). The effect of climatic factors on dehydrogenase and catalase activity in an Eutric Histosol., 1999
 187. 1999, Dehydrogenase and catalase activity of soil (Eutric Histosol) irrigated with municipal waste waters., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 123, 1999
 188. 1999, Aktywność ureazy w wybranych glebach Polski. Urease activity in selected polish soils., Acta Agrophysica, 1999, 22, 219-228
 189. 1999, Przemiany azotanów w glebie (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania. Transformation of nitrates in Eutric Histosol irrigated with municipal waste water after II step of purification., Acta Agrophysica, 1999, 22, 211-217
 190. 1999, Sorpcja azotanów (v) na skałach przywęglowych towarzyszących pokładom węgla kamiennego w Bogdance. The sorption of nitrates (V) on the rock spoils (pit coal mine Bogdanka)., Acta Agrophysica, 1999, 22, 199-209
 191. 1999, Rozpoznanie stopnia skażenia chromem gleb i wód w okolicy składowiska odpadów garbarskich k. Lubartowa (Polska). The estimation of chromium contamination degree of soil and water in the vicinity of tannery waste lagoon near Lubartów (Poland)., Acta Agrophysica, 1999, 22, 187-197
 192. 1999, Wpływ nawadniania upraw przemysłowych ściekami miejskimi na zmiany stężeń pierwiastków biogennych w wodach glebowych i drenarskich. Effluent of municipal sewages irrigation of industrial cultivation on the level of biogens concentration in the soil and dr, Acta Agrophysica, 1999, 22, 93-113
 193. 1999, Atlas oksydoredukcyjnych właściwości gleb ornych Polski., Acta Agrophysica, 1999, 20, 42-44
 194. 1999, Effect of soil re-oxidation on wheat (Triticum aestivum L.) defense system., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 309-314
 195. 1999, Antioxidant activity and lipid peroxidation in wheat plants as related to cultivar tolerance to excessive soil moisture., Russian Journal of Plant Physiology, 1999, 46, 2, 227-233
 196. 1998, Wpływ metali ciężkich na aktywność ureazową na polach irygowanych ściekami., 1998
 197. 1998, Eh, a los azotanów na polach irygowanych ściekami miejskimi., 1998
 198. 1998, The role of redox resistance in biodegradation of carbon under anaerobic conditions., International Conference On Modern Problems of Study Use and Protection of the Polessye Natural Complexes, Mińsk, Białoruś, 22-25.09.1998, 6, 1998
 199. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 73, 1998
 200. 1998, Resistance of two winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivars to soil hypoxic stress of different degree., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 34, 1998
 201. 1998, The effect of soil aeration on the activity of superoxide dismutase and the level of, and pigment content in maize seedlins., 1998
 202. 1998, Evolution of CH4 and N2O from fields irrigated with municipal waste waters., 1998
 203. 1998, Redox resistance as a new soil future on the example of Polish soil., 1998
 204. 1998, Physical determinants of soil dehydrogenase activity., 1998
 205. 1998, The effect of soil aeration on the activity of superoxide dismutase and the level of, and pigment content in maize seedlins., 1998
 206. 1998, Evolution of CH4 and N2O from fields irrigated with municipal waste waters., 1998
 207. 1998, Redox resistance as a new soil future on the example of Polish soil., 1998
 208. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 57-63, 1998
 209. 1998, Grozi nam globalne ocieplenie?, Ekoprofit, 7/8, 23, 18-22, 1998
 210. 1998, Computer maps of the redox properties of arable soils in Poland., Journal of Water and Land Development, 1998, 2, 19-29
 211. 1998, Oxygenology as a new discipline in the environmental sciences (a proposal for discussion)., International Agrophysics, 1998, 12, 1, 53-55
 212. 1998, The effect of soil aeration on superoxide dismutase activity, malondialdehyde level, pigment content and stomatal diffusive resistance in maize seedlings., Environmental and Experimental Botany, 1998, 39, 203-211
 213. 1998, Soil oxygen status and dehydrogenase activity., Soil Biology and Biochemistry, 1998, 30, 13, 1783-1790
 214. 1997, Diffusion of nitrous oxide and carbon dioxide from a soil irrigated with municipal waste waters., 1997
 215. 1997, Lysimeter model of a municipal landfill for methane oxidation studies in the overlying soil layer., 1997
 216. 1997, Role of soil aeration in agroecosystems., 1997
 217. 1997, Soil redox resistance a concept and its applicability on example of soils of Poland., 1997
 218. 1997, Urease activity in an organic soil irrigated with municipal waste water after two step purification., 1997
 219. 1997, The effect of soil reoxidation on wheat defence system., 1997
 220. 1997, Wpływ hypoksji glebowej na procesy utlenienia i wzrostu w korzeniach i lisciach grochu., 1997
 221. 1997, System obronny pszenicy (Triticum aestivum L.) w warunkach reoksydacji strefy korzeniowej., 1997
 222. 1997, Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe., 1997
 223. 1997, Soil aeration status of some Austrian soils., International Agrophysics, 1997, vol. 11, 3, 199-206
X