Krzyszczak Jaromir

Krzyszczak Jaromir

Print Friendly, PDF & Email
PhD Krzyszczak Jaromir
Room: 208
E-mail: j.krzyszczak@ipan.lublin.pl
Phone: (81) 744 50 61 w. 198

Department and laboratory

Department: Department of Metrology and Modelling of Agrophysical Processes

Publications

 1. 2019, Multifractality of meteorological time series for Poland on the base of MERRA-2 data, Chaos, Solitons & Fractals, 127, str. 318-333, DOI: 10.1016/j.chaos.2019.07.008
 2. 2019, The relationship between mineral nitrogen content and soil pH in grassland and fodder crop soils, Applied Ecology and Environmental Research, 17(1), str. 107-121, DOI: 10.15666/aeer/1701_107121
 3. 2018, Wpływ nawożenia na zawartość azotu mineralnego w glebach użytków zielonych i upraw rolniczych o przeznaczeniu paszowym / The impact of fertilization on the mineral nitrogen content in grassland and fodder crop soils, Przemysł Chemiczny, 97(11): 1899-1905
 4. 2018, Content of certain macro- and microelements in orchard soils in relation to agronomic categories and reaction of these soils, Journal of Elementology, 23(4): 1361-1372
 5. 2019, Implications of crop model ensemble size and composition for estimates of adaptation effects and agreement of recommendations, Agricultural and Forest Meteorology, 264, str. 351-362, DOI: 10.1016/j.agrformet.2018.09.018
 6. 2018, Multifractal characterization and comparison of meteorological time series from two climatic zones, Theoretical and Applied Climatology, DOI: 0.1007/s00704-018-2705-0
 7. 2018, Mineral nitrogen content in the 60-90 cm layer of grassland soils relative to other fodder crops, way of managing agricultural lands and farming intensity / Zawartość azotu mineralnego w warstwie 60-90 cm gleb użytków zielonych na tle innych upraw o przeznaczeniu paszowym, sposobów zagospodarowania użytków rolnych oraz intensywności gospodarowania, Acta Agrophysica, 25(3): 343-357
 8. 2018, The effect of some soil physicochemical properties and nitrogen fertilisation on winter wheat yield / Wpływ niektórych właściwości fizykochemicznych gleby oraz nawożenia azotem na plonowanie pszenicy ozimej, Acta Agrophysica, 25(1): 107-116
 9. 2018, Problemy techniczne związane z montażem oprzyrządowania pomiarowego na wiatrakowcu., Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 10. 2018, Porównanie meteorologicznych szeregów czasowych pochodzących z bazy nasa merra-2 i stacji naziemnych, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 15
 11. 2018, Comparison of meteorological time series derived from NASA MERRA-2 and synoptic stations, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 172
 12. 2018, Minimum and maximum air temperatures modelling with TBATS and SVM for various climatic localizations in Europe, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 171
 13. 2018, Assimilable nutrient content correlation with physicochemical properties of soil, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 96
 14. 2018, Spatio-temporal properties of meteorological time series for Poland from NASA MERRA-2, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 52
 15. 2018, Classifying multi-model wheat yield impact response surfaces showing sensitivity to temperature and precipitation change, Agricultural Systems, 159: 209-224
 16. 2018, Forecasting Minimum and Maximum Air Temperature Using Combined TBATS and SVM Methods, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 26
 17. 2018, Forecasting daily meteorological time series using ARIMA and regression models, International Agrophysics, 32: 253-264
 18. 2018, Zastosowanie modeli TBATS i SVM do prognozowania minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza na podstawie meteorologicznych szeregów czasowych, W: "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie", Praca zbiorowa, Red. Dorota Kołodyńska; Wyd. UMCS w Lublinie; ISBN 978-83-945225-5-1, str. 182-183
 19. 2018, Scaling properties of meteorogical time series for Poland based on data from MERRA-2, 7th International Young Scientists Conference, Rzeszów 4-5.06.2018 r., str. 28
 20. 2017, A methodology for probabilistic assessment of adaptation strategies: a case study in the Mediterranean, The joint meeting of Italian Society of Agronomy and Italian Association of Agrometeorology, Mediolan, Włochy 12-14.09.2017,
 21. 2017, Metodyka pomiaru i modelowania emisji N2O, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017, str. 131
 22. 2017, Modelowanie emisji N2O na poziomie pola w różnych reżimach uprawy i nawożenia, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017, str. 133
 23. 2017, Przestrzenna analiza spektrum multifraktalnego wielkości meteorologicznych pochodzących z MERRA II, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017, str. 9
 24. 2017, Modelling nitrous oxide emissions of high input maize crop systems, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 25. 2017, Support of precision agriculture with an ecosystem monitoring system from gyrocopter platform, 3rd International Conference on Global Food Security, Cape Town, South Africa 3-6.12.2017,
 26. 2017, Probabilistic assessment of adaptation options from an ensemble of crop models: a case study in the Mediterranean, International Conference "Impacts World 2017", Potsdam, Germany 11-13.10.2017,
 27. 2017, Effect of changing size and composition of a crop model ensemble on impact and adaptation response surfaces, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 28. 2017, Spatial analysis of multifractal spectra of the MERRA II meteorological time series, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 29. 2017, Analiza reakcji modeli wzrostu i plonowania roślin na zabiegi adaptacyjne w kontekście zmian klimatu przy wykorzystaniu ARS, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017,
 30. 2017, Analysis of a crop models ensemble response to adaptation measures under climate change using ARS, 3rd International Conference on Global Food Security, Cape Town, South Africa 3-6.12.2017,
 31. 2017, Probabilistic assessment of adaptation options from an ensemble of crop models: a case study in the Mediterranean, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 32. 2017, GHG mapping over cultivated fields in ground and aerial measurements – project assumption, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017, str. 82
 33. 2017, Analysis of Climate Dynamics Across a European Transect Using a Multifractal Method, Advances in Time Series Analysis and Forecasting. Selected Contributions from ITISE 2016 (Eds. Ignacio Rojas, Héctor Pomare, Olga Valenzuela). Springer International Publishing, str. 103-116
 34. 2017, Relation of mineral nitrogen and sulphate sulphur content in soil to certain soil properties and applied cultivation treatments, Acta Agrophysica , 24(3): 523-534
 35. 2018, Adaptation response surfaces for managing wheat under perturbed climate and CO2 in a Mediterranean environment, Agricultural Systems, 159: 260-274
 36. 2017, Multifraktalność meteorologicznych szeregów czasowych dla Polski z bazy Nasa Merra II dla Polski, Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. "Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie" na 25-lecie Studiów Doktorankich w IUNG-PIB, 14-15.09.2017 r., str. 21
 37. 2017, Scaling properties of meteorological time series for Poland from MERRA II, 10th Geosymposium for Young Researchers, Zabrze, 21-23.09.2017, str. 20
 38. 2017, Multifraktalność meteorologicznych szeregów czasowych dla Polski z bazy Nasa Merra II, III Kuźnia Młodych Talentów, Jabłonna 27-30.09.2017, str. 28
 39. 2017, Prognozowanie temperatury powietrza na podstawie meteorologicznych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli TBATS i SVM, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 10
 40. 2017, Relationship between assimilable-nutrient content and physicochemical properties of topsoil, International Agrophysics, 31(4): 551-562
 41. 2017, Multifraktalność agro-meteorologicznych szeregów czasowych dla polski na podstawie danych NASA MERRA II, V Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie", Lublin 20.06.2017 r.,
 42. 2017, Forecasting of meteorological time series using combined tbats and svm methods, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 45-46
 43. 2017, Temporal scale influence on multifractal properties of agro-meteorological time series, Agricultural and Forest Meteorology, 239: 223-235
 44. 2017, Temporal properties of spatially aggregated meteorological time series, Agricultural and Forest Meteorology, 234: 247-257
 45. 2016, Modelling climate change impact on crop production, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 12-13
 46. 2016, Evaluation of soil reaction and content of assimilable nutrients in soils of South-Eastern Poland, Acta Agrophysica, 23(2): 249-260
 47. 2015, Pomiary emisji gazów cieplarnianych w projekcie LCAgri, 2015
 48. 2015, Temperature and precipitation effects on wheat yield across a European transect: a crop model ensemble analysis using impact response surfaces., Climate Research, 65: 87-105
 49. 2015, Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impacts., Climate Research, 6539-52
 50. 2015, Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impact on chosen regions of Europe., 2015, 17-17
 51. 2015, What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture?, 2015, 19-19
 52. 2014, Multifractal analysis of chosen meteorological time series to assess climate impact in field level., 2014, 59-59
 53. 2014, Field experiment in Lubelskie region to validate crop growth models in temperate climate., 2014, 61-61
 54. 2014, Effect of Time-Domain Reflectrometry probe location on soil moisture measurement during wetting and drying processes., Measurement, 2014, 49182-186
 55. 2014, Gleba jako układ termodynamiczny., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 28-31
 56. 2014, Układ gleba-roślina-atmosfera jako kontinuum., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 81-88
 57. 2014, Modelowanie procesów fizycznych zachodzących w środowisku glebowym., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 210-212
 58. 2014, CO2 flux measurements in the vegetation period of winter wheat in Lubelskie Province., 2014, 20-20
 59. 2014, Self-similarity analysis of chosen agro-meteorological time series., 2014, 3
 60. 2014, Evaluation of nutrients supply in apple trees cultivated in Lubelskie Region / Ocena zaopatrzenia w makro-i mikroelementy jabłoni uprawianych na Lubelszczyźnie., Acta Agrophysica, 2014, 21(4): 507-515
 61. 2013, Modelling soil water dynamics using the physical and soft-computing methods, 2013, 49-49
 62. 2013, TDR probes location impact on the soil moisture measurement, 2013, 102-102
 63. 2013, Soil Water Dynamic Modeling Using the Physical and Support Vector Machine Methods, Vadose Zone Journal, 2013, doi:10.2136/vzj2013.05.0085
 64. 2012, Zastosowanie modeli – HYDRUS-1D oraz SVM, do przewidywania wilgotności gleby, 2012, 64-65
X