Gliński Jan

Gliński Jan

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2017, Soil Aeration and Its Role For Plants, Wyd. CRC Press / Balkema; ISBN: 9781315897585 (Red. Jan Gliński),
 2. 2017, Soil Physical Conditions and Plant Roots, CRC Press; ISBN 9781315897608; pp. 1-260
 3. 2017, Bank próbek glebowych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Konferencja naukowa „Krajowe bazy danych o glebach - stan, wykorzystanie, potrzeby”, Warszawa 21.09.2017 ,
 4. 2014, AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 1-289
 5. 2014, Obiekty badań agrofizycznych., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 25-27
 6. 2013, Database of Polish arable mineral soils: a review, International Agrophysics, 2013, 27(3): 335-350
 7. 2013, Biological activity of main types of Polish soils, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2013, (4): 1-69
 8. 2013, Agrophysics – physics in agriculture and environment, Soil Science Annual, 2013, 64(2): 67-80
 9. 2013, Cechy szczególne mechanizmu zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym regionu, 2013
 10. 2013, Ogólne założenia metodologii zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym., 2013
 11. 2013, Energia – czy koniec taniej energii?, 2013
 12. 2013, Modelling and Mechanical Engineering, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013, 1-219
 13. 2013, Energy and Energy Efficiency, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013, 1-156
 14. 2013, Podstawy ekologizacji procesu działalności życiowej współczesnego społeczeństwa, 2013
 15. 2013, Rozwój energetyki w Polsce, 2013
 16. 2012, Hydrophysical properties of soils, Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin, 2012, 1-132
 17. 2012, Nowe technologie utylizacji odpadów przemysłowych. Maszyny i przeróbka surowców, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa (Monografia), 2012, 1-376
 18. 2012, Oxydation – reduction (redox) properties of soils, Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin, 2012, 1-129
 19. 2012, Ekologiczne problemy miejskiego transportu samochodowego, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2012, 14(5): 183-188
 20. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics., International Agrophysics (Red.), 2012, 26(4): 335-434
 21. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics, International Agrophysics (Red.), 2012, 26(1): 1-102
 22. 2012, Wpływ transportu samochodowego na środowisko, 2012
 23. 2012, Utylizacja odpadów w energetyce, 2012
 24. 2011, Respiration of soil enriched with manure and mineral materials (methodical aspects), Polish Journal of Environmental Studies, 2011, 20(2): 387-392
 25. 2011, Agrophysical Objects (Soils, Plants, Agricultural Products and Foods)., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło): 34-35
 26. 2011, Agrophysical Properties and Processes., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło)
 27. 2011, Hydraulics. Hydrauilics Machines, Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin, 2011, 1-350
 28. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(1): 1-100
 29. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(4): 311-415
 30. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(3): 205-310
 31. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(2): 103-204
 32. 2010, Production and uptake of nitrous oxide (N2O) as affected by soil conditions” (Wpływ warunków glebowych na wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu(I), N2O)., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2010, (187): 1-81
 33. 2010, Motorization, Power Industry in Agriculture and Mechanical Engineering, 2010, 1-437
 34. 2010, Operation of farm and agri-food industry machinery, modeling and new technologies., Wydawnictwo Polish Academy of Sciences Branch in Lublin, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University of Lugansk, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences in Lublin, str. całości 1-638, l.ark.wyd. 45,6
 35. 2010, Respiration in soil: conditions and effects, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Monografia, 2010, 1-75
 36. 2010, Hydraulika – Maszyny Hydrauliczne., Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Monografia, 2010, (l.ark.wyd. 27,5): 1-385
 37. 2010, Effect of synthetic organomineral complexes on the process of respiration of a Haplic Luvisol, Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2010, 7163-175
 38. 2010, Agrofizyczne aspekty ochrony środowiska, 2010
 39. 2009, Biuletyn Informacyjny 14/2009., Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, 2009, 1-153
 40. 2009, Profesor Dobrzański – wkład w rozwój agrofizyki., 2009
 41. 2009, Określanie zawartości oraz mineralizacji węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb polski., 2009
 42. 2009, Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., 2009, str. całości 1-192, l. ark. wyd. 15,8
 43. 2009, Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych., 2009
 44. 2009, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2009
 45. 2008, Informator o placówkach dydaktyczno-naukowych Lubelszczyzny., Informator o placówkach dydaktyczno-naukowych Lubelszczyzny, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, 6, 1-48
 46. 2008, Plant roots and soil physical factors., Encyclopedia of Soil Science, Springer, 571-578
 47. 2008, New aspect of soil respiration activity measuring., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2008, 153-163
 48. 2008, Zależności sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb (K)., 2008
 49. 2008, Wpływ zagęszczenia gleby na emisje gazów szklarniowych., 2008
 50. 2008, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2008
 51. 2008, Wykorzystywanie banku próbek gleb do określania zawartości węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb Polski., 2008
 52. 2007, Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych., 2007
 53. 2007, Wykorzystanie banku próbek gleb do określania zawartości węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb Polski., 2007
 54. 2007, Zależność sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb., 2007
 55. 2007, Monitoring właściwości fizycznych środowiska przyrodniczego., 2007
 56. 2005, Oxygenology in outline., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-121, l. ark. wyd. 8,6
 57. 2005, Scientific dictionary of agrophysics., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str całości 1-259, l. ark. wyd. 18,5
 58. 2005, Aquatic oxygenology., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 6, Oxygenology, 474-477
 59. 2005, Some forms of enrichment and preservation of wetlands biodiversity., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2005, 2, 37-42
 60. 2005, Oxygen and its role in the functioning of water ecosystems., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2005, 2, 142-152
 61. 2005, Human impact on sensitive geosystems., Marie Curie-Skłodowska University Press, 2005, str. całości 1-165, l. ark. wyd. 11,8
 62. 2004, Słownik naukowy agrofizyczny Polsko-Angielski, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, str. całości 1-241, l. ark. wyd. 17,2
 63. 2004, Nitrous oxide emission from soils, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 48-52
 64. 2004, Solubility of cadmium in eroded loess soils, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 130-135
 65. 2004, Mapping of soil aeration properties, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 60-64
 66. 2004, Soil redox resistance and its environmental importance, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 131-139
 67. 2004, Agrofizyka i jej rola w rozwoju nauk rolniczych, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Instytut Agrofizyki PAN, str. całości 1-273, l. ark. wyd. 19,5
 68. 2004, Effect of methane on soil dehydrogenase activity, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 3, 213-216
 69. 2004, N2O emission from mineral soils – Reviews, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2004, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 117-122
 70. 2004, Soil as a biofilter of waste-waters, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 2004, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 103, III, 164, 111-112
 71. 2004, Mapping of soil redox properties, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 2004, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 103, III,117-118
 72. 2004, Klasyfikacja odporności oksydoredukcyjnej gleb ornych Polski i ich przestrzenna charakterystyka, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2004, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 4, 2b(12), 125-133
 73. 2004, Rzepak – Jakość nasion, 2004
 74. 2004, Nitrous emission from soil, 2004
 75. 2004, Nitrous oxide reduction and dehydrogenase activity in Cambisols under flooding conditions. 2004, EUROSOI, 2004
 76. 2004, Spatial characteristics of soil redox conditions. 2004, EUROSOI, 2004
 77. 2004, Soil redox resistance and its environmental importance. 2004, EUROSOI, 2004
 78. 2004, Odporność oksydoredukcyjna erodowanych gleb lessowych w Dolinie Ciemięgi, 2004
 79. 2004, Emisja tlenku diazotu z gleby, 2004
 80. 2004, Soil redox resistance and its environmental importance. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 81. 2003, Microbial ecology of soil porous medium., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 77-82
 82. 2003, Przyrodnicze podstawy ochrony i odnowy ekosystemów wodno-torfowiskowych w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku narodowego na tle antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 91, str. całości 1-258, l. ark. wyd. 18,4
 83. 2003, Agrofizyka i jej rola w rozwoju nauk rolniczych., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 100, str. całości 1-276, l. ark. wyd. 19,7
 84. 2003, Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2003, 8, 1-142
 85. 2003, Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie., Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, 2003, 8, str. całości 1-142, l. ark. wyd. 10,1
 86. 2003, Agrofizyka napoczątku XXI wieku. Część IV., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica, 84, str. całości 1-196, l. ark. wyd. 14,0
 87. 2003, Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych. Część II., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica, 83, str. całości 1-196, l. ark. wyd. 14,0
 88. 2003, Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych. Część I., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica, 82, str. całości 1-225, l. ark. wyd. 16,1
 89. 2003, Dolistne dokarmianie roślin., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica, 85, str. całości 1-374, l. ark. wyd. 26,7
 90. 2003, Wybrane właściwości urbanoziemów. Badania modelowe., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 81, str. całości 1-90, l. ark. wyd. 6,4
 91. 2003, Waloryzacja odporności oksydoredukcyjnej gleb ornych Polski i jej przestrzenna charakterystyka., 2003
 92. 2003, Soil as a biofilter of waste-waters., 2003
 93. 2003, Mapping of soil redox properties., 2003
 94. 2002, Ewolucja, zasoby i główne zagrożenia gleb., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 65, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,9
 95. 2002, Wybrane metody badań gleboznawczych., EKO-KUL, 2002, str. całości 1-92, l. ark. wyd. 6,6
 96. 2002, Stan obecny i prespektywy badań agrofizycznych w Polsce. Present state and perpectives of agrophysical investigations in Poland., Acta Agrophysica, 2002, 60, 5-12
 97. 2002, Użytkowanie ziemi oraz jakości gleb Polesia Lubelskiego. Land use and soil quality of the Lublin Polesie., Acta Agrophysica, 2002, 66, 77-87
 98. 2002, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN. Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics, PAS., Postępy Nauk Rolniczych, 2002, 6, 167-170
 99. 2002, 50-lecie działalności Polskiej Akademii Nauk., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2002, 7, 5-9
 100. 2002, 5-lecie Oddziału PAN w Lublinie., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2002, 7, 10-16
 101. 2002, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie., Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Biuletyn Informacyjny, 2002, 3, 38
 102. 2002, Advances in plasma chemistry., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 80, 2002, str. całości 1-406, l. ark. wyd. 29,0
 103. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 4, str. całości 73, l.ark.wyd. 5,0
 104. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 3, str. całości 82, l.ark.wyd. 5,8
 105. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 2, str. całości 88, l.ark.wyd. 6,3
 106. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. l.ark.wyd. 5,8, Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 1, str. całości 82,
 107. 2002, Wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego roślinnych materiałów sypkich., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 64, 2002, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 108. 2002, Agrofizyka na początku XXI wieku. Część II., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 63, 2002, str. całości 1-185, l. ark. wyd. 13,3
 109. 2002, Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na materiały rolnicze., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 62, 2002, str. całości 1-153, l. ark. wyd. 11,0
 110. 2002, Oddziaływanie czynników stresowych na luminescencję chlorofilu w aparacie fotosyntetycznym roślin uprawnych., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 61, 2002, str. całości 1-166, l. ark. wyd. 11,9
 111. 2002, Kwasowość gleby i jej wpływ na rośliny., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 59, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,8
 112. 2002, Fizyczne aspekty pomiaru jędrności jabłek., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 69, 2002, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 6,1
 113. 2002, Środowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany. Część III., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 68, 2002, str. całości 1-274, l. ark. wyd. 19,6
 114. 2002, Środowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany. Część II., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 67, 2002, str. całości 1-307, l. ark. wyd. 22,0
 115. 2002, Środowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 66, 2002, str. całości 1-307, l. ark. wyd. 22,0
 116. 2002, Ewolucja, zasoby i główne zagrożenia gleb., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 65, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,9
 117. 2002, Badania naukowe w Katedrze Elektrotechniki Ogólnej. 50-lecie Politechniki Lubelskiej 1952-2002., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 71, 2002, str. całości 1-85, l. ark. wyd. 6,1
 118. 2002, Odpady organiczne a ochrona i produktywnośc agrocenozy., Acta Agrophysica, Część I. Acta Agrophysica 70, 2002, str. całości 1-339, l. ark. wyd. 24,4
 119. 2002, Odpady organiczne a ochrona i produktywnośc agrocenozy. Część II., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 73, 2002, str. całości 1-375, l. ark. wyd. 26,9
 120. 2002, Zastosowania fizyki w naukach rolniczych. Część I., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 72, 2002, str. całości 1-223, l. ark. wyd. 16,0
 121. 2002, Indukcja systemu obronnego u pszenicy i pszenżyta w warunkach stresu tlenowego., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 75, 2002, str. całości 1-86, l. ark. wyd. 6,1
 122. 2002, Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie., Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, 2002, str. całości 1-145, l. ark. wyd. 10,4
 123. 2002, Hydrofizyczne charakterystyki mineralnych gleb ornych Polski., Acta Agrophysica, Agrophysica 79, 2002, str. całości 1-140, l. ark. wyd. 10,0
 124. 2002, Agrofizyka na początku XXI wieku. Część I., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 60, 2002, str. całości 1-237, l. ark. wyd. 17,0
 125. 2002, Agrofizyka na początku XXI wieku. Część III., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 78, 2002, str. całości 1-315, l. ark. wyd. 22,5
 126. 2002, Reakcja dynamiczna nasion na obciążenie udarowe. Teoretyczne i aplikacyjne podstawy., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 76, 2002, str. całości 1-94, l. ark. wyd. 6,7
 127. 2002, Użytkowanie ziemi oraz jakość gleb Polesia Lubelskiego., 2002
 128. 2002, Organizacija, aktualnyje probliemy i pierspietywy agrofiziczieskich issledowanij w Polsze., International Conference "70 lat Instytutu Agrofizyki w St. Petersburgu", St. Petersburg, 25-28.06.2002, 2002
 129. 2001, Zastosowanie metody potencjałów węzłowych do analizy i projektowania instalacji słonecznych ciepłej wody., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 39, 2001, str. całości 1-114, l. ark. wyd. 8,1
 130. 2001, Wpływ pola elektrostatycznego na właściwości elektryczne zbóż., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 40, 2001, str. całości 1-154, l. ark. wyd. 11,0
 131. 2001, Wpływ pola elektrycznego na konwekcyjne suszenie ziarna zbóż., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 41, 2001, str. całości 1-136, l. ark. wyd. 9,7
 132. 2001, Modele ziarniaków zbóż stosowane w analizie elektrodynamicznej., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 42, 2001, str. całości 1-126, l. ark. wyd. 9,0
 133. 2001, Uzwojenia bifilarne do odpylania w przemyśle rolno-spożywczym., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 43, 2001, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 134. 2001, Rzepak-jakość nasion. Procesy zbioru, suszenia, przechowywania., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 44, 2001, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 5,9
 135. 2001, Właściwości fizyczne niektórych roślin, owoców i warzyw., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 45, 2001, str. całości 1-184, l. ark. wyd. 13,1
 136. 2001, Właściwości fizyczne nasion niektórych roślin uprawnych i surowców przemysłu spożywczego., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 46, 2001, str. całości 1-242, l. ark. wyd. 17,3
 137. 2001, Wybrane charakterystyki tempeartury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze Lubelszczyzny (1951-1990)., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 47, 2001, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 5,8
 138. 2001, Gleboznawstwo w badaniach naukowych i dydaktyce., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 48, 2001, str. całości 1-230, l. ark. wyd. 21,4
 139. 2001, Metody oceny właściwości mechanicznych łodyg rzepaku ozimego., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 49, 2001, str. całości 1-64, l. ark. wyd. 4,6
 140. 2001, Fizyka wody glebowej., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 53, 2001, str. całości 1-232, l. ark. wyd. 16,6
 141. 2001, Charakterystyka właściwości fizycznych roślinnych materiałów sypkich istotnych w procesach składowania., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 54, 2001, str. całości 1-128, l. ark. wyd. 9,1
 142. 2001, Emisja akustyczna w badaniu procesów pękania tkanek roślinnych., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 55, 2001, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 143. 2001, Gleboznawstwo w badaniach naukowych i dydaktyce. Część II., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 56, 2001, str. całości 1-304, l. ark. wyd. 21,7
 144. 2001, Właściwości agrofizyczne środowiska glebowego., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 57, 2001, str. całości 1-183, l. ark. wyd. 13,1
 145. 2001, Właściwości agrofizyczne materiałów roślinnych., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 58, 2001, str. całości 1-203, l. ark. wyd. 14,5
 146. 2001, Praktyki zawodowe studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej w PZL-Świdnik S.A., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, 2001, str. całości 1-126, l. ark. wyd. 9,0
 147. 2001, Praktyki zawodowe studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej w Elektromontaż S.A. w Lublinie., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, 2001, str. całości 1-88, l. ark. wyd. 6,3
 148. 2001, Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie., Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, 2001, str. całości 1-100, l. ark. wyd. 7,1
 149. 2001, Aeration properties and enzyme activity on the example of Arenic Chernozem (Tišice)., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 131-138
 150. 2001, Naturalne ekstrakty i preparaty w ochronie roślin., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EEE: Horticultura, 2001, IX, 19-36
 151. 2001, Naturalna odporność podłoży, biopreparaty i wyciągi z jeżówki purpurowej w zwalczaniu fuzariozy roślin ozdobnych., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EEE: Horticultura, 2001, IX, 271-278
 152. 2001, Polesie Lubelskie., Miesięcznik Informacyjno-Publicystyczny "Nauka i Przyszlość", 2001, 4(125), 20-21
 153. 2001, Zastosowanie symulacji komputerowej do oceny zagrożeń erozyjnych oraz jakości wód w terenie urzeźbionym., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2001, 11, 120-122
 154. 2001, Autoprezentacja., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2001, 6, 5-6
 155. 2001, Pro Memoria- Zbigniew Lorkiewicz Prezes Oddziału PAN w Lublinie., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2001, 6, 85-87
 156. 2001, Human induced soil-plant relations in various ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 52. 2001, str. całości 1-308, l. ark. wyd. 21,9
 157. 2001, Role of soil in functioning of anthropogenic and degraded ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 51. 2001, str. całości 1-312, l. ark. wyd. 22,3
 158. 2001, Role of soil in functioning of terrestrial ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 50. 2001, str. całości 1-283, l. ark. wyd. 20,1
 159. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 2, str. całości 79, l.ark.wyd. 5,6, Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 3, str. całości 80, l.ark.wyd. 5,7
 160. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 2, str. całości 79, l.ark.wyd. 5,6
 161. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 1, str. całości 64, l.ark.wyd. 4,6
 162. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, 2001, Vol. 15, No 4, str. całości 84, l.ark.wyd. 6,0
 163. 2000, Agroekologiczne aspekty warunków tlenowych gleb ornych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 32, 2000, str. całości 1-94, l.ark.wyd. 6,7
 164. 2000, Przestrzenna charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 33, 2000, str. całości 1-58, l.ark.wyd. 4,1
 165. 2000, Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe., International Agrophysics, 2000, 14, 1, 17-31
 166. 2000, Aeration status of some Slovakian soils., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 327-339
 167. 2000, Dehydrogenase activity of some Hungarian soils as related to their water and aeration status., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 341-354
 168. 2000, A contribution to the assessment of potential denitrification in arable mineral soils of Poland., Journal of Water and Land Development, 2000, 4, 175-183
 169. 2000, Skład chemiczny wody rzecznej w terenie lessowym., Acta Agrophysica, 2000, 38, 81-93
 170. 2000, Gleby-ich zagrożenia i ochrona., Informator Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 1, 42-49, 2000
 171. 2000, Polska Specjalność “Agrofizyka”., Miesięcznik Informacyjno-Publicystyczny "Nauka i Przyszlość", 7(116), Rok XI, 2000
 172. 2000, Międzynarodwe Centrum Jakości Życia., Miesięcznik Informacyjno-Publicystyczny "Nauka i Przyszlość", 10,
 173. 2000, Methane production and oxidation in a loess soil treated with municipal wastewater after two step purification., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 215-216
 174. 2000, Present trends and prospectives of agrophysics., 2000
 175. 2000, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie., 2000
 176. 2000, Mapy powierzchni właściwej gleb ornych Polski., 2000
 177. 2000, Physicochemical aspect of post-bog soils transformation., Millennium Wetland Event, Quebec, Canada, 6-12.08.2000, 483, 2000
 178. 2000, Czynniki agrofizyczne środowiska warunkujące wzrost i rozwój roślin., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 38, 2000, str. całości 1-310, l.ark.wyd..22,1
 179. 2000, Fizyczne właściwości wybranych materiałów roślinnych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 37, 2000, str. całości 1-281, l.ark.wyd. 20,3
 180. 2000, Uwalnianie i migracja glinu, cynku, miedzi i olowiu w glebach bielicoziemnych pod wpływem zakwaszania., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 31, 2000, str. całości 1-85, l.ark.wyd. 6,1
 181. 2000, The role of physical and physicochemical properties of soils in functioning of ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 35, 2000, str. całości 1-232, l.ark.wyd. 16,6
 182. 2000, Degradation of peat soils and differentiation of habitat conditions of hydrogenic areas., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica. 26, 2000, str. całości 1-306, l.ark.wyd. 21,8
 183. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 4, str. całości 110, l.ark.wyd. 8
 184. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 3, str. całości 108, l.ark.wyd. 8
 185. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 2, str. całości 120, l.ark.wyd. 9
 186. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 1, str. całości 150, l.ark.wyd. 11
 187. 2000, Klimat pola uprawnego., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 34, 2000, str. całości 1-214, l.ark.wyd. 15,3
 188. 2000, N2O emission and sorption to soil dehydrogenase activity and redox potential., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 262-263
 189. 2000, Present trends and perspectives of agrophysics., 2000
 190. 1999, Agrofizyka i jej znaczenie dla rolnictwa i ochrony środowiska., Acta Agrophysica, 1999, 20, 5-28
 191. 1999, Model preferencyjnego przepływu wody w glebie., Acta Agrophysica, 1999, 20, 29-30
 192. 1999, Atlas oksydoredukcyjnych właściwości gleb ornych Polski., Acta Agrophysica, 1999, 20, 42-44
 193. 1999, Zmodyfikowane struktury ligninowo-celulozowe i keratynowe., Acta Agrophysica, 1999, 20, 48-49
 194. 1999, Wykorzystanie modelu AGNPS do oceny inten-sywności erozji wodnej w małej zlewni lessowej. Estimation of water erosion intensity in a small river basin with the use of AGNPS., Acta Agrophysica, 1999, 22, 39-52
 195. 1999, Sorpcja azotanów (v) na skałach przywęglowych towarzyszących pokładom węgla kamiennego w Bogdance. The sorption of nitrates (V) on the rock spoils (pit coal mine Bogdanka)., Acta Agrophysica, 1999, 22, 199-209
 196. 1999, Agrofizyka w aktualnych programach badawczych Unii Europejskiej., Biuletyn Informacyjny PAN, 1999, 4, 9-22,
 197. 1999, Informacja dotycząca powołania Międzynarodowego Centrum Jakości Środowiska i Żywności oraz Ochrony Zdrowia (Centrum Jakości Życia)., Biuletyn Informacyjny PAN, 1999, 4, 67-68
 198. 1999, Chemiczne i fizykochemiczne właściwości gleb. Gleboznawstwo. Rozdział VI,, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1999, str. całości 1-560, l.ark.wyd. 40,0, część autora 183-236,, l.ark.wyd. 3,9
 199. 1999, Estimation of N20 emission from soils on the basis of their redox conditions., 1999
 200. 1999, Evaluation of N2O emission on the basis of nitrate pool and redox resistance on the example of mineral arable soils of Poland. 1999, 12th International Conference on Chemistry for Protection of the Environment, Nanjing, Chiny, 18-19.09.1999 r., 1999
 201. 1999, Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Gleb. Projekt wg Dokumentu z Tutzing, Niemcy., Instytut Agrofizyki PAN, Lublin 1999, str. całości 1-60, l.ark.wyd. 4,3
 202. 1999, Fizyczne właściwości rolniczych ośrodków o strukturze dyskretnej., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 24, 1999, str. całości 1-140, l.ark.wyd. 10
 203. 1999, Procesy degradacji gleby i metody rekultywacji., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 23, 1999, str. całości 1-283, l.ark.wyd. 20,2
 204. 1999, Procesy agrofizyczne: monitorowanie i modelowanie., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 22, 1999, str. całości 1-280, l.ark.wyd. 20
 205. 1999, Agrofizyka dla środowiska i bezpiecznej produkcji biologicznej. Materiały na sesję naukową Lubelskie-go Oddziału PAN z okazji 30-lecia Instytutu Agrofi-zyki, Lublin, 24.06.1999., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 20, 1999, str. całości 1-74, l.ark.wyd. 5,3
 206. 1999, Modelowanie i monitorowanie procesów agrofizycznych w środowisku glebowym., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, PTA, Lublin, 1999, str. całości 1-119, l.ark.wyd.8,5
 207. 1999, Rola Gleby w Funkcjonowaniu Ekosystemów. Role of Soil in Functioning of Ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Przewodnik. 1999, str calości 1-134, l.ark.wyd. 9,6
 208. 1999, Klimat pola uprawnego., Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, Wydawnictwa Naukowe FRNA, Lublin, 1999, str. całości 1-48, l.ark.wyd. 3,4
 209. 1999, “Fizyczna degradacja gleby: prognozowanie, metody ochrony i rekultywacji”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 9 września 1999,, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, ISBN 83-87385-28-X, 1999, str. całości 1-158, l.ark.wyd. 12,2
 210. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 4, str. całości 134, l.ark.wyd. 9,6
 211. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 3, str. całości 131, l.ark.wyd. 9,4
 212. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 1, str. całości 156, l.ark.wyd. 11,1
 213. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 2, str. całości 115, l.ark.wyd. 8,2
 214. 1999, Sorpcja azotanów (V) na materiale ilastym towarzyszącym pokładom węgla kamiennego w “Bogdance”., 1999
 215. 1999, Zastosowanie termografii do badania stresu wodnego roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 21, 1999, str. całości 1-135, l.ark.wyd. 9,6
 216. 1998, Agrophysical methods of water retention control in the rural areas., International Agrophysics, 1998, 12, 4, 277-284
 217. 1998, Computer maps of the redox properties of arable soils in Poland., Journal of Water and Land Development, 1998, 2, 19-29
 218. 1998, Metabolity stresowe i inne substancje biologicznie czynne jako naturalne czynniki odporności roślin., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 461, 67-87
 219. 1998, 6 Międzynarodowa Konferencja Agrofizyki (Lublin 15-18.09.1997)., Postępy Nauk Rolniczych, 1998, 4/98, 131-133
 220. 1998, Rola wyciągu keratyno-koro-mocznikowego i wyciągu z wermikompostu w ochronie pelargonii i goździków przed patogenami., Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 1998, CCCIV, 195-198
 221. 1998, Problemy Agrofizyki na 16 Światowym Kongresie Gleboznawczym w Montpellier (Francja), 20-26.08.1998., Biuletyn Informacyjny PTA, 6, 3-10, 1998
 222. 1998, Aspekt hydrologiczny w modelu EURO-ACCESS (Agroclimatic Change And European soil Suitability)., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 9, Lublin, 1998, str.całości 72, l.ark. wyd.5,3
 223. 1998, Profesor Bohdan Dobrzański. Sesja z okazji 10-tej rocznicy śmierci., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 10, Lublin, 1998, str. całości 92, l.ark.wyd. 6,7
 224. 1998, The role of redox resistance in biodegradation of carbon under anaerobic conditions., International Conference On Modern Problems of Study Use and Protection of the Polessye Natural Complexes, Mińsk, Białoruś, 22-25.09.1998, 6, 1998
 225. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 73, 1998
 226. 1998, Role of Agrophysics in sustainable agriculture., 1998
 227. 1998, Redox resistance as a new soil future on the example of Polish soil., 1998
 228. 1998, Spatial distribution of Redox properties and specific surface area of soils in Poland., International Seminar Alleviating the Needs in Specific Rural Areas Damaged by the Summer Floods 1997, Lublin-Wrocław, 24-28.03.1998, 17-18, 1998
 229. 1998, Alleviating the needs in specific rural areas damaged by summer floods 1997: Introductory Report, International Seminar Alleviating the Needs in Specific Rural Areas Damaged by the Summer Floods 1997, Lublin-Wrocław, 24-28.03.1998, . 9-10, 1998
 230. 1998, International Agrophysics. Special Issue: Alleviating the needs in specific rural areas damaged by the summer floods 1997, Lublin-Wrocław, Poland,March 24-28, 1998.,Lublin,l.ark.wyd. 11, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, Vol. 12 No 4, str. całości 154,
 231. 1998, New trends in obtaing rapeseed of high technological value. Nowe kierunki pozyskiwania nasion rzepaku o wysokiej jakości technologicznej., Instytut Agrofizyki PAN, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1995, 427, l.ark.wyd. 10,9
 232. 1998, International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, Vol. 12 No 1, Special Issue: 6th International Conference on Agrophysics Lublin, Poland, September 15-18, 1997, Lublin, str. całości 68, l.ark.wyd. 4,9 (praca zbiorowa)
 233. 1998, International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, Vol. 12 No 3, str. całości 92, 1998, Lublin, l.ark.wyd. 6,6 (praca zbiorowa)
 234. 1998, International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, Vol. 12 No 2, str. całości 78, l.ark.wyd. 5,6 (praca zbiorowa)
 235. 1998, Redox resistance as a new soil future on the example of Polish soil., 1998
 236. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 57-63, 1998
 237. 1998, Role of Agrophysics in sustainable agriculture., 1998
 238. 1997, Soil aeration status of some Austrian soils., International Agrophysics, 1997, vol. 11, 3, 199-206
 239. 1997, Field soil compaction: effect on soil physical properties and stomatal resistance of wheat., China Science & Technology Press, 1997, 422-427
 240. 1997, Zmodyfikowane struktury ligninowo-celulozowe i keratynowe oraz możliwości ich zastosowania w nawożeniu i ochronie roślin., Postępy Nauk Rolniczych, 1997, 1, 107-116.
 241. 1997, Geometria fazy stałej i przestrzeni porów w rolniczych ośrodkach granularnych na przykładzie gleby mineralnej. Acta Agrophysica 7, Lublin,, Instytut Agrofizyki PAN, 1997, str. całości 1-82, l.ark.wyd. 5,9
 242. 1997, Book of Abstracts. 6 th Int. Conf. on Agrophysics. 15-18.09.1997. Lublin,, Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, 1997, vol. 1-3, str. całości 1-414, l.ark.wyd. 29,6
 243. 1997, Role of agrophysics in the concept of sustainable agriculture., 1997
 244. 1997, Stan aktualny i perspektywy rozwoju Agrofizyki., 1997
 245. 1997, Role of soil aeration in agroecosystems., 1997
 246. 1997, Soil redox resistance a concept and its applicability on example of soils of Poland., 1997
 247. 1997, Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe., 1997
 248. 1997, On the solubility of the PA-6 sorbent in water and salt solution., 1997
 249. 1997, Wariacyjne metody tworzenia modeli roślinnych. Acta Agrophysica 8, Lublin,, Instytut Agrofizyki PAN, 1997, str. całości 1-94, l.ark.wyd. 6,7
 250. 1997, Czynniki kształtujące właściwości agrofizyczne rzepaku. Acta Agrophysica 6, Lublin,, Instytut Agrofizyki PAN, 1997, str. całości 1-76, l.ark.wyd. 5,4
 251. 1997, Mechaniczne właściwości materiałów rolniczych. Lublin., Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, 1997, str. całości 1-113, l.ark.wyd. 8,1
 252. 1997, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production. International Agrophysics. International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, 1997, Vol. 11, No 4, str. całości 77, l.ark. wyd. 5,5
 253. 1997, Institute of Agrophysics. Polish Academy of Sciences. Lublin,, Instytut Agrofizyki PAN, 1997, str. całości 1-90, l.ark.wyd. 6,4
 254. , Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych.,
 255. 1997, Polyamide sorbent PA-6 and its use in agriculture., 1997
X