18. Kongres Europejskich Mykologów

wrzesień, 2019

16wrz(wrz 16)07:0021(wrz 21)07:0018. Kongres Europejskich Mykologów

Czas

16 (Poniedziałek) 07:00 - 21 (Sobota) 20:00

Szczegóły wydarzenia

Mamy przyjemność poinformować, że w dniach 16-21 września 2019 r. odbędzie się już 18. edycja Kongresu Europejskich Mykologów, którego współorganizatorem jest Instytut Agrofizyki PAN.

Wrzesień 2019

czas: 16-21.09.2019, miejsce: Warszawa-Białowieża

Szczegóły wydarzenia:

XVIII Congress of European Mycologists

16-21.09.2019, Warszawa-Białowieża, Poland

Organizers:

  • Polskie Towarzystwo Mykologiczne
  • European Mycological Association
  • Uniwersytet Warszawski
  • Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Białowieski Park Narodowy
  • Uniwersytet Łódzki
  • Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Badawczy Leśnictwa
  • Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk
  • Politechnika Białostocka

It is our pleasure to invite you to participate in the forthcoming XVIII Congress of European Mycologists 16-21.09.2019, Warszawa-Białowieża, Poland.

The Congress keynote lectures, session talks and poster presentations will focus on fungal diversity and interactions, genomics, metabolomics, evolution and fungal conservation. We will discuss different strategies for bioremediation and biocontrol. An emphasis will be put on applying basic science and molecular techniques from diverse areas of mycology towards solving biomedical problems. We will pay special attention to fungi in primaeval forests and natural habitats, as we will have an exceptional opportunity to visit the Białowieża Forest, one of the very last remaining natural lowland forests in Europe.

Organizacja XVIII Kongresu Europejskich Mykologów – zadanie finansowane w ramach umowy 964/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

The conference is co-financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education under the task dedicated to the dissemination of science Organization of XVIII Congress of European Mycologists (contract no. 964/P-DUN/2018).

Szczegółowe dane dotyczące Kongresu znajdziecie Państwo na jego stronie.

X