9 lipca br. odbędzie się w naszym Instytucie seminarium z pracownikami Politechniki Częstochowskiej. Początek o godz. 9.00

lipiec, 2008

09lipalldayallday9 lipca br. odbędzie się w naszym Instytucie seminarium z pracownikami Politechniki Częstochowskiej. Początek o godz. 9.00

Czas

Cały dzień (środa)

Miejsce

Lublin, Instytut Agrofizyki PAN

Szczegóły wydarzenia

Kolejność wystąpień:

1. prof. dr hab. Józef Horabik – Instytut Agrofizyki
tytuł wystąpienia: Metody fizyczne w ochronie środowiska rolniczego i ocenie jakości
produktów rolniczych

2. dr hab. inż. Jacek Leszczyński prof. PCz – Politechnika Częstochowska,
Instytut Matematyki i Informatyki, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony
Atmosfery
tytuł wystąpienia: Analiza dynamiki ruchu materiału granulowanego – metody dyskretne,
wybrane badania eksperymentalne

3. prof. dr hab. Marek Molenda – Instytut Agrofizyki
tytuł wystąpienia: Tarcie jako czynnik konstytutywny mechaniki ośrodków sypkich.
Efekty eksperymentalne

4. dr hab. inż. Henryk Otwinowski prof. PCz – Politechnika Częstochowska,
Katedra Kotłów i Termodynamiki
tytuł wystąpienia: Entropia informacyjna w modelowaniu procesu rozdrabniania

5. mgr Joanna Wiącek – Instytut Agrofizyki
tytuł wystąpienia: Jednoosiowe ściskanie nasion – eksperyment laboratoryjny i numeryczny

6. dr inż. Mariusz Ciesielski – Politechnika Częstochowska, Instytut Matematyki
i Informatyki
tytuł wystąpienia: Frakcjalne równania dyfuzji – metodyka rozwiązań i zastosowanie
do niegaussowskich procesów w granulatach

X