gościnny wykład dra hab. Mariusza Trytka, z Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej UMCS

styczeń, 2019

21sty(sty 21)13:00(sty 21)13:00gościnny wykład dra hab. Mariusza Trytka, z Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej UMCS

Czas

(Poniedziałek) 13:00 - 14:00

Miejsce

Lublin, Instytut Agrofizyki PAN, aula

Szczegóły wydarzenia

Zespół realizujący Zadanie 3. Działalności Statutowej Instytutu Agrofizyki PAN:
„Rozwiązania biotechnologiczne dla biogospodarki rolniczej zapewniające recykling, funkcjonalność i zagospodarowanie odpadów owocowo-warzywnych”
serdecznie zaprasza na gościnny wykład dra hab. Mariusza Trytka, z Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej UMCS,
pt.: „Zastosowanie porfiryn do zwalczania wewnątrzkomórkowych patogenów pszczelich”,
który odbędzie się w poniedziałek 21 stycznia 2019 r. o godzinie 13:00, w auli naszego Instytutu.

X