gościnny wykład dra hab. Sławomira Dreslera, z Zakładu Fizjologii Roślin UMCS

luty, 2019

28lut(lut 28)10:00(lut 28)10:00gościnny wykład dra hab. Sławomira Dreslera, z Zakładu Fizjologii Roślin UMCS

Czas

(Czwartek) 10:00 - 12:00

Miejsce

Lublin, Instytut Agrofizyki PAN, aula

Szczegóły wydarzenia

Zespół realizujący Zadanie 3. Działalności Statutowej Instytutu Agrofizyki PAN:
„Rozwiązania biotechnologiczne dla biogospodarki rolniczej zapewniające recykling, funkcjonalność i zagospodarowanie odpadów owocowo-warzywnych”
serdecznie Państwa zaprasza na gościnny wykład
dra hab. Sławomira Dreslera, prof. UMCS z Zakładu Fizjologii Roślin.

Tytuł wykładu to „Aspekty badań fizjologii stresu roślin
na przykładzie pseudometalofitu – Echium vulgare „.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 28.02.2019 r. o godzinie 10:00, w auli naszego Instytutu.

X