gościnny wykład Pani dr hab. Elżbiety Grządki z Wydziału Chemii UMCS

styczeń, 2020

24sty(sty 24)10:15(sty 24)10:15gościnny wykład Pani dr hab. Elżbiety Grządki z Wydziału Chemii UMCS

Czas

(Piątek) 10:15 - 12:30

Miejsce

Lublin, Instytut Agrofizyki PAN, aula

Szczegóły wydarzenia

W imieniu Zespołu realizującego Zadanie 3. Działalności Statutowej Instytutu Agrofizyki PAN:
„Rozwiązania biotechnologiczne dla biogospodarki rolniczej zapewniające recykling, funkcjonalność i zagospodarowanie odpadów owocowo-warzywnych”

serdecznie Państwa zapraszam na gościnny wykład Pani dr hab. Elżbiety Grządki z Wydziału Chemii UMCS
pt.:„Wpływ surfaktantów na właściwości adsorpcyjne, elektrokinetyczne i stabilnościowe układów zdyspergowanych typu polisacharyd/tlenek metalu”.
Spotkanie odbędzie się 24.01.2020 r. (piątek) o godzinie 10:15, w auli naszego Instytutu.
X