gościnny wykład Pani Prof. Jolanty Jaroszuk-Ściseł z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej UMCS

luty, 2020

28lut(lut 28)12:00(lut 28)12:00gościnny wykład Pani Prof. Jolanty Jaroszuk-Ściseł z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej UMCS

Czas

(Piątek) 12:00 - 14:30

Szczegóły wydarzenia

W imieniu Zespołu realizującego Zadanie 3. Działalności Statutowej Instytutu Agrofizyki PAN:

„Rozwiązania biotechnologiczne dla biogospodarki rolniczej zapewniające recykling, funkcjonalność i zagospodarowanie odpadów owocowo-warzywnych”
serdecznie Państwa zapraszam na gościnny wykład Pani Prof. Jolanty Jaroszuk-Ściseł
z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej UMCS,
pt.:Egzopolimery, fitohormony i mykopasożytnictwo w biokontroli i bionawożeniu roślin
oraz bioremediacji środowiska”
.
Spotkanie odbędzie się 28.02.2020 r. (przyszły piątek) o godzinie 12:00, w auli naszego Instytutu.
X