I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, „Gospodarka Energetyczna” – ENERGIA 2006

czerwiec, 2006

09czealldayalldayI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, "Gospodarka Energetyczna" - ENERGIA 2006

Czas

Cały dzień (Piątek)

Szczegóły wydarzenia

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, „Gospodarka Energetyczna” – ENERGIA 2006

Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
Inżyniernaja Akademia Ukrainy Oddział w Odessie
Państwowy Lwowski Uniwersytet Rolniczy w Dublanach
Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach

organizują w dniach 7-9 czerwca 2006 w Polańczyku

I Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną
nt. Gospodarka Energetyczna ENERGIA ‘2006

Celem konferencji będzie analiza i ocena aktualnego stanu wiedzy dotyczącej podstawowych problemów racjonalnego użytkowania energii w gospodarce rolnej i przemyśle rolno-spożywczym, postępu nauki z tej dziedziny oraz prezentacja wyników badań i ich wykorzystanie w gospodarce żywnościowej kraju.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. Stanisław Sosnowski, prof. WSI-EInformacji na temat konferencji udziela:

Tomasz Malinowski
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna
ul. Mickiewicza 10, 290100 Ropczyce
tel./fax: (017) 22 10 720
e-mail: info@wsie.edu.pl

lub

Hanna Krasowska-Kołodziej
ul. Wielkopolska 62, 20-725 Lublin
tel./fax: (081) 526 93 27, 445 61 30
e-mail: eugeniusz.krasowski@ar.lublin.pl

X